Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Blossom Goodchild - December 28, 2010

December 28, 2010

Nu är julen över och vi går vidare in till nästa år. Mår ni bra?

Vi mår alltid bra. Mår du bra käraste Blossom?

Jag förmodar att ni alltid vet det genom att plocka upp mina energier.

Och ändå, är det inte artigt att fråga dig?

Jag antar det. Tack, jag mår bra. Får jag ställa en fråga till er om Ljusstrålarna jag talade mer er om förra gången vi talades vid?

Verkligen.

Några vackra pelare av Ljus dök upp i Norge som jag antog var det du hade talat om. Men vid fortsatta undersökningar verkar det som att har visat sig förut och det är på grund av väderförhållanden och iskristaller eller något vetenskapligt som far genom huvudet på mig. Jag var lite besviken, måste jag säga. Kan ni kasta lite ljus över den här frågan?

Vad ni såg i fotografierna som visades var ett igenkännande i konstform, materialiserat genom distinkta mönster av interstellär aktivitet.

Naturligtvis… jag visste det!

Det finns sådana på ert jordeplan som helt enkelt vägrar att acceptera att vissa tillstånd kan tillåta displayer från samlade molekyler som INTE är formade av något vädertillstånd… som visar sig på det sätt som ni informerades om.

Så med andra ord… var dessa former av Ljus det som ni talade om?

Nej, och ändå tillbakavisar vi inte frågan huruvida de är formade för att skapa nyfikenhet eller inte.

Så vad menar ni med interstellär aktivitet? Med tanke på att jag måste följa med i vad ni talar om.

Vi måste inte bli tekniska för att förklara någonting som är mycket enkelt. Det kommer alltid att finnas fenomen som anses som någonting de inte är för att hålla nyfikenheten i schack. Det kommer att vara så många som helt enkelt vill trycka ner dessa uppvisningar till något som de har blivit tillsagda… saker som de kan ”förklara bort”.

Så, ni säger att dessa ljusfenomen inte orsakades av vädret?

De orsakades inte av vädret och ändå bidrog vädret till formationen.

Vägleddes de av er?

Nej.

Hade de något att göra med er?

Ja.

Vad?

Vi ber de av er som är sympatiskt inställda till vår position att acceptera att händelser av det här slaget, som har och kommer att inträffa, är av annat syfte än just ”skönhet”.

Jag kämpar med att få igång flödet här. Kanske det är jag, dock… som oroar mig för att jag inte vet vad det är ni talar om. Låt mig säga så här för att hålla flödet igång, att de ljusfenomen som ni visade för mig i mitt inre öga var av mycket större vidd än de i Norge, men jag tänkte att det möjligen var s k ”telepatisk licens”.

När de som vi talade om anländer kommer det inte att finnas någon möjlighet att låta dem passera som vädret. För de skall finnas i alla sorters väderförhållanden och därför ta bort alla frågor med sådana möjligheter.

Jag tonar in mig till er igen då jag känner att länken är mycket svag. Jag skall fortsätta en stund och se om det blir lättare. Över till er igen… om vi kan.

Med tanke på villkoren i din värld just nu går det här väldigt bra. Och ja, vi talar om villkoren för extrema vädermönster som uppträder i många delar på er glob. Störningar äger rum som inte är exakt vad ni skulle kalla ”politiskt korrekta”. Dessa underliga tillstånd kan inte alltid förklaras genom Moder Natur och det är uppenbart för de av oss som kanske har intelligenta krafter som strömmar information från delar av er planet till oss… (kanske ni skulle kalla dem informatörer)… att manipulation med sådana krafter är mycket oklokt. Detta felaktiga förfaringssätt kan inte tillåtas fortsätta som de är. Det är djupt oroande att det som händer bakom scenen har en så förödande effekt och det är gränser för vårt tålamod när det gäller protokollet.

Jag är inte säker på exakt vart ni är på väg med detta… skulle ni kunna förklara mer?

Från perspektivet ”Det Större Goda” finns det endast begränsad acceptans av manipulation med det som var avsett att vara naturligt. För mycket har ”tagits över” på er planet under för lång tid.

Intressant, då jag har en känsla av… eh… ”ilska”? Som inte är av ert väsen.

Det är inte av ilska min kära dam, men för att beskriva din kunskap av känsla kan du kanske beskriva det som sådant. Vi skulle föredra att det kallas ”minskning av toleransen”.

Jag skulle skämta här, men jag känner att det är olämpligt just nu.

De extrema nivåer till vilka vissa är beredda att gå för att maskera Sanningen kan helt enkelt inte längre tolereras. Vi är inte arga. Detta är inte vårt sätt och ändå har de kollektiva råden av de kombinerade Universa beslutat att vissa konfigurationer måste skingras för att hålla fast vid vissa rörelser .

Jag har absolut ingen aning om vad ni talar om!

Låt oss förklara då, för vi önskar inte att förvirra. Det finns verksamheter igång på planeten Jorden som har utformats för att avsky andlighet. De är definitivt inte av ett slag som kan kallas kärlekfulla. Vi ber dig att acceptera detta för vi skall inte frossa i dess energier. Det finns de på Jorden som tror att de är mästarna bakom många planer som de tror kommer att lyckas, men vi understryker med stor bestämdhet att sådan ”förstörelse för att få egen makt” inte kommer att tillåtas att fortsätta. Vi skall göra detta ganska klart om vissa grymheter träder i förgrunden… och låt det bli känt att de kommer att utrotas innan förstörelsen är genomförd.

Det är olikt er vanliga sort av utbyte. Vad är det som händer?

Vi bara informerar dem som behöver veta att slutet av vägen är i sikte för dem.

Fred måste återställas i er värld. Allt hat… krig… ALLT som inte är av en kärleksfull natur kommer att upphöra och upphöra skall det. Den ursprungliga blåkopian för er existens skulle inte snedvridas i en sådan utsträckning. Det gavs en fri vilja men de som var involverade i utformningen visste inte om i vilken utsträckning detta skulle förändra kursen på den ursprungliga planen. Men NU… nu styr ni tillbaka på rätt kurs igen. Nu… käraste själar, återvänder ni till hemmets stränder, till vilka era hjärtan längtar. Den omvälvning som ligger framför er kommer snart att avta och det skall återigen, som det är utformat… vara en plats för era själar att bo i som är av ”himmelsk komfort” för både sinne och kropp.

Du kollar upp att vi är din vanliga kommunikation, inte sant?

Ja, inte illa menat… alltid mitt bästa. Jag känner det inte obekvämt med er, bara lite annorlunda.

Vi godkänner din vaksamhet. Får vi övertyga dig om vår Sanning?

Behövs inte. Jag kan inte föreställa mig mitt liv… att efter all denna tid och tillit någonting som är ogynnsamt skulle kunna smita in, så jag är egentligen inte oroad… bara, som ni säger… lite vaksam. Jag känner också att, allteftersom vi går in i nästa decennium, saker och ting verkligen kommer fram i många olika aspekter och vi behöver lyssna till vår sanning för att anpassa oss. Plus jag har just gått tillbaka och läst om vad som har diskuterats och jag kan känna ”er” där. Det var mer ämnet för diskussionen som var ovanlig.

Vi säger detta till dig, vad som är på gång, vad som kommer att visa sig själv, är långt bortom era fantasier. Vi har sagt detta till er förut och nu har ni möjlighet att låta det ”sjunka in” till en plats där det kan bli accepterat och KÄNT. Dagarna som ligger framför är av stor förändring. De kommer att få er att ”stå på huvudet” ibland för ni kommer inte att veta från vilken vinkel ni skall ta tag i alla de nyheter som kommer att drabba er.

HÅLL I HATTARNA. Vi önskar att ni skall vara väldigt upprymda!

Jag fick en sådan enorm kittling av Sanning när ni sa det.

För detta är vad som ligger framför er… Vår Sanning… Er Sanning. Det finns ingenting att frukta.

Jaa, jag tycker att detta är slutet på sessionen. Lite överallt idag, men det är som det är.

Innan vi tar adjö den här gången så önskar vi utvidga våra tankar av den renaste Kärlek till var och en av er. Vi känner oss så förenade på grund av detta samtal med så många. Vi är medvetna om hur många som har vaknat och hur mycket ljusare energin på er planet har blivit. Det finns INGENTING som kan avskräcka den NYA VÄRLDEN… den Nya Världen av Kärlek och upplysta varelser… som går in till sina rättmätiga platser. Tillåt er Kärlek att vara er styrka och vägledning. Tillåt allt ni är att bli den nya vägen i er värld. Släpp allt som inte längre tjänar och skingra alla tankar på frågor som inte hör hemma inom er energi av Kärlek.

Ni kommer att KÄNNA oss. Ni kommer att KÄNNA vår Sanning inom kort. Alla de som har samlats tillsammans och fortsatt att vara pelare av Ljus… Fyrar av hopp… skall känna igen sina själshem under dagarna som kommer. Det skall ske omedelbart. Alla tvivel skall skingras på att VETSKAPEN om Sanning är KÄND.

Tack allesammans! Detta är spännande, jag kan känna det. Vi ser alla fram mot att ta en kopp te med er och berätta historier om våra själars resor! I kärlek och tacksamhet.


Website: Blossom Goodchild
Svensk översättning: Gertie


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge