Home > > Wanderer of the Skies - February 18, 2012

Wanderer of the Skies - February 18, 2012

Pozdravy od Federácie:

Dnes budeme hovoriť o zrýchľovaní, ktoré prebieha na každej úrovni Vašej reality. Nie je to „zrýchľovanie“ času ako by ste si mohli myslieť. Niekedy je to len spôsob Vášho vnímania a nie samotnej „reality“ času. Správnejšie hovoríme o zrýchľovaní všetkého, čo tvorí základ štruktúry reality Vášho sveta.

Mocné zvuky počuť z Vašej oblohy. Sú skutočné, dejú sa a sú súčasťou tohto procesu zrýchľovania. Tým pri moci začína byť nad mieru jasné, že všetko čo videli vo svojich technológiách času sa okolo nich stáva realitou. Tieto zvuky sú ďalším stupňom pokroku vpred k procesu ktorý prinesie trvalé zmeny, na ktoré čakáte. Tieto zmeny však neprídu vo veľkých skokoch. Budú postupné, ale nepopierateľné.

Zrýchľovanie tiež ovplyvní spôsob, akým sa komunikuje vo Vašej realite na každom stupni. Budete viac a viac cítiť a potrebovať stále menej a menej reči na vyjadrovanie. Technológie, ktoré Vám pomáhajú v komunikácií tiež prechádzajú svojimi vlastnými zmenami. Čoskoro bude oznámená ďalšia „prelomová“ technológia, ktorá ovplyvní spôsob, akým sa prenášajú rádiové vlny okolo sveta.

Tvorenie pomocou myšlienok do fyzickej reality bolo tiež ovplyvnené zrýchľovaním. Čas medzi vytvorením myšlienkovej formy a jeho premietnutia sa v realite tretej dimenzie sa skrátil natoľko, že teraz budete schopní zhmotňovať tieto zámery v oveľa efektívnejšom meradle. Toto sú niektoré z výhod existencie vo vyššej dimenzii, ktorá ku Vám prichádza.

A ako sa tieto zmeny usídlia vo Vašej realite a Vaše kolektívne myslenie sa na ne naladí ako na „prirodzené“ a „každodenné“ javy, budeme tiež môcť začať náš proces odhalenia. Mnohé veci sa musia stať predtým, ako to nastane. Pripravujeme sa na ďalšiu fázu našej plánovanej stratégie odhalenia. Zahŕňa to toho oveľa viac, než na čo je tu priestor vysvetliť. Avšak môžete očakávať viac osobný prístup k našej existencii ako ten, na aký ste boli v minulosti zvyknutí. Zvyšok sa vyvinie sám.

Očakávajte veľké oznámenie v oblasti finančných trhov, ktoré ako sa bude zo začiatku zdať nemá súvislosť s ničím čo ste sledovali. Nakoniec sa ukáže, že to bol zvestujúci výkrik, ktorý začne prvú z mnohých zmien v hlavných oblastiach Vašej reality v kaskáde udalostí, ktoré sa stanú pravidlom počas nadchádzajúcich mesiacov.

Vždy držte v popredí svoje srdce a lásku. Neste ich vpredu a vrátia sa aby Vás živili a ochránili v týchto namáhavých časoch. Zostávame v úcte k Vám všetkým a k Vašim schopnostiam. Sme len na myšlienku vzdialení.

Buďte v mieri.


Preložili: Martin a Danica


Share |