Home > > Wanderer of the Skies - March 14, 2012

Wanderer of the Skies - March 14, 2012

Pozdravy od Federácie

Čo viac sa dá povedať o tom všetkom čo sa dnes deje na Vašej planéte. Hovorili sme Vám o udalostiach ktoré prichádzajú a že sa budú diať rýchlo a budú nasledovať jedna za druhou. Až teraz začínate vidieť domino efekt ktorý nastane.

Zanedlho sa stretnú lídri mnohých národov aby znovu v tajnosti rokovali o odhalení, ktoré bolo v nedávnej minulosti odložené v prospech iných otázok a udalostí, ktoré boli podľa týchto jednotlivcov a národných záujmov považované za viac akútne. Avšak teraz je odhalenie znova horúcou témou a bude medzi zúčastnenými diskutované viac agresívne. Napriek tomu si ale nemyslíme, že ich činy povedú k akejkoľvek zmene, keďže v minulosti sme ich už videli ako „prešľapujú na mieste“. Niekoľko problematických otázok ich znova povolalo k rokovaciemu stolu.

Jednou z týchto otázok je objav anomálií vo vnútri a na povrchu slnka, ktoré Vaši vedci nedokážu vysvetliť. Tí pri moci veria, že je to jasný náznak priamej intervencie Federácie do pozemských záležitostí, takže táto otázka sa znovu dostala do popredia.

Ďalšou záležitosťou ktorá sa objavila je priamy kontakt Federácie s krajinami tretieho sveta, čo spôsobilo Vážne obavy Iluminátov. Vnímajú to ako zásadný posun rovnováhy moci a v kombinácii so stratou pozícií a moci na finančných trhoch spolu s narastajúcou vlnou vysoko organizovaného a silného odporu voči nim po celom svete začínajú panikáriť vo svojom inak metodickom prístupe na dosiahnutie ich konečného víťazstva vytvorením svetovej vlády.

Je toho veľa na čo sa môžete tešiť počas nadchádzajúcich dní keď padá čím ďalej tým viac kúskov domina v neustále sa zrýchľujúcom tempe. Už teraz začínate vidieť ako sa obracia šťastie na finančnom fronte. Toto bude rýchlo nasledované médiami kedy mnohí začnú platiť za svoje zločiny a mnoho ďalších sa prikloní k otvorenému, čestnému a investigatívnemu informovaniu. Toto bude obratom nasledované „veľkým upratovaním“ Vašich politických lídrov a nástupom tých, ktorí sa vedome začali prebúdzať v mocenských štruktúrach Vašich vlád aby sa vrátili k svojim úlohám stewardov spoločnosti.

Toto sú časy kedy bude spravodlivosť vypočutá a beznádej daná bokom. Vyvíjate sa a je to úžasný pohľad. Sledujeme tento proces vo vyslovenom úžase a nedokážeme schovať naše vzrušenie nad tým čo nás všetkých čaká a bude prospešné pre celý Vesmír.

Pripravujeme pre Vás ešte jednoznačnejší dôkaz o našej existencii a viac sa o tom dozviete v priebehu nasledovných týždňov. Samozrejme môžete očakávať neustály nárast pozorovaní po celom svete. Nedávno sme sa sústredili na špecifické krajiny tretieho sveta v rámci plánu ktorý máme v súvislosti s priamou komunikáciou s tými regiónmi. Teraz ale znova upriamujeme pozornosť na tie krajiny, ktoré sú rozhodujúce v projekte odhalenia. Očakávajte, že tie ohromné a úžasné zjavenia sa budú diať s narastajúcou frekvenciou.

Počas týchto vzrušujúcich časov sme s Vami viac ako kedykoľvek predtým. Pre toto ste žili celé životy, toto ste plánovali do najmenších detailov a je to to čo práve prežívate. Je to vaše zaslúžené právo. Sme s Vami s láskou, rešpektom a úžasom nad Vašimi neuveriteľnými schopnosťami.

Buďte v mieri.


Preložili: Martin a Danica


Share |