Home > > Wanderer of the Skies - January 12, 2012

Wanderer of the Skies - January 12, 2012

Pozdravy od Federácie:

To, čo sa musí stať je teraz diskutované na najvyšších úrovniach Vašich svetových vlád za zatvorenými dverami a je to šírené prostredníctvom emisárov rôznym ďalším vládam sveta. Tak ako sa čas blíži k nevyhnutnému, Vaši vodcovia si uvedomujú, že nemôžu zastaviť prílivovú vlnu odhalenia, ktorá sa valí Vašou planétou. Vedia, že buď ich tento príliv zmetie, alebo sa musia rozhodnúť chopiť sa oprát a vziať si odhalenie za svoje. Ich schopnosť debatovať o tejto téme udivuje dokonca aj nás, pretože sme ich videli ako sa medzi sebou hádajú a nevedia nájsť spoločnú reč. Akonáhle sa na niečom dohodnú zakaždým niekto vycúva a proces sa začína odznova. My čakáme v pozadí na to čo treba spraviť v prípade, že to nespravia Vaši vlastní ľudia.

Čoskoro Vás zastihnú správy o „novom“ vedeckom objave v oblasti, ktorú ste nazvali voľnou energiou. Bude to označené ako teoretické, ale v skutočnosti je to fungujúci model reálneho energetického zariadenia vytvoreného už dávno, ktorý bude len teraz zverejnený. Zaujímavý vývoj nastane aj v oblasti práva týkajúci sa ochrany patentov. „Správy“ o tomto prelome budú podrobne monitorované tými pri moci aby zistili, aký dopad bude mať takéto odhalenie na ľudstvo ako celok.

Anglická kráľovná sa vzdala kontroly nad jednou frakciou Iluminátov a prenechala ju skupine s ktorou majú naši spojenci privilégium „konzultovať“. To z dlhodobejšieho hľadiska znamená, že táto frakcia bude viac prístupná k zmenám, ktoré budú potrebné na uskutočnenie odhalenia a uvoľnenie ľudí spod vplyvu Temných. Toto bol vyrokovaný „mier“ ktorý prišiel po mnohých, mnohých mesiacoch jednaní na všetkých stranách. Sme presvedčení, že toto je ďalšia úspešne odstránená prekážka na ceste k nevyhnutnému.

Nedávno ste si všimli mierny pokles pozorovaní aj keď tie pozorovania, ktoré sa dostali do správ boli viac spektakulárne. Toto sa zmení. Teraz sa nachádzame v ďalšej fáze procesu odhalenia, kde odhaľovanie našich lodí bude výraznejšie.

Nedávno sa uskutočnilo významné stretnutie všetkých frakcií Federácie. Toto bola veľká udalosť nielen čo do počtu, ale aj dôležitosti. Bol to finálne prípravné stretnutie všetkých zainteresovaných aby sa prešiel každý detail nadchádzajúcich udalostí zahrňujúci politické, sociálne, náboženské, emocionálne, mentálne a fyzické dôsledky odhalenia. Toto stretnutie sa uskutočnilo na palube jedného z našich veľkých plavidiel, žijúceho stroja tak veľkého, že úplne zmení Vašu predstavu o možnostiach konštrukcie. Aj keď fyzický priestor nebol na tento proces v skutočnosti potrebný, pretože sme o väčšine otázok diskutovali telepaticky, ale z času na čas sa osobne stretávame aby sme tak lepšie vyriešili otázky. Medzi zúčastnenými boli aj pozemský ľudia, ktorí vyjadrili svoje názory na prichádzajúce udalosti a ich názorom bola prikladaná najvyššia dôležitosť.

Aj keď ste sa v minulosti stretávali s mnohými neúspechmi, sme vzrušení víziou prichádzajúcich mesiacov a tým, čo nám všetkým prinesú. Znova precíťte Vaše vzrušenie z doby ktorú ste sa rozhodli prežiť a spôsob akým ste sa prebudili do pravdy. Vaše myšlienky vytvoria vlny, ktoré budú pôsobiť ako majáky pravdy a táto pravda sa Vám mocne vráti.

Buďte v mieri.


Preložili: Martin a Danica


Share |