Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Slovenský > Mike Quinsey - SaLuSa, October 31, 2011

SaLuSa, October 31, 2011

Odhalenie je pre nás síce dôležité, ale nie až tak ako následný vývoj a temní skúšajú toto oznámenie blokovať všetkými možnými spôsobmi, pretože to znamená koniec ich tajných aktivít. Takisto je to začiatkom nášho bližšieho vzťahu, ktorý vyústi do nášho spojenia v Bratstve Svetla. Preto tlačíme na našich spojencov, aby spustili Odhalenie čo najskôr, ale keď to bude nutné, urobíme to aj sami. Už dlho poznáme boží dátum, ktorý sa približuje a akékoľvek oneskorenie bude len minimálne.

Deje sa to už veľmi dlho, preto nie je možné aby ste boli nepripravení na Vzostup. Keď budeme s Vami môcť komunikovať otvorene, tak Vám vysvetlíme všetky podrobnosti. Veci sa majú tak, že tí, ktorí sa rozhodli vzostúpiť sa usilovne riadili odporúčaniami, ktoré im boli dané. Našli ste si svoju vlastnú cestu a mnohé už teraz žijú svoje životy tak, ako tí, ktorí kráčajú vo svetle. Je mnoho predstáv ako sa tieto záverečné časy odohrajú a je to akceptované, pretože to je Vaša voľba kam Vás Vaša cesta zavedie. Myslite na to, že 21. 12. 2012 bude významným pozdvihnutím, ale zároveň je to len začiatkom ďalšieho cyklu skúseností. Avšak pre Vašu civilizáciu to je možnosť opustenia duality a skončenia reinkarnácie v nižšej dimenzii.

Môžete mať krásne spomienky na Zem, ale nezabúdajte, že väčšina z Vás bude vzostupovať spolu s ňou, aby ste si užili krásu a harmóniu vyšších dimenzií. Nebudete ľutovať, že opúšťate súčasnú Zem a v skutočnosti sa budete cítiť poctení, že ste zdielali spoločnú cestu. Posuniete sa z nereálneho smerom k vyjadreniu Stvoriteľa toho, ako má život skutočne vyzerať. Dualita Vám bola poskytnutá presne tak ako ste si želali a mali ste úplne slobodnú voľbu. Teraz vstupujete do nebeských sfér, tam kde platia zákony Stvoriteľa a Vám bude daná moc tvoriť. Vtedy sa stanete Kozmickými Bytosťami bez akýchkoľvek obmedzení. Avšak aj keď vesmírne zákony budú stále platiť, vo Vašej vyššej úrovni pochopenia a dosiahnutých výsledkoch neurobíte nič čo by išlo proti týmto zákonom.

Po živote v hlbinách temnoty a stále trvajúceho narúšania Vašich práv, je očakávané, že sa obrátite proti tým, ktorí sú za to zodpovední. Pretože veľa z Vás sa obrátilo k Svetlu, hľadajúc slobodu od Vašich utláčateľov, mohlo Bratstvo Svetla schváliť našu prítomnosť vo Vašich životoch. S pomocou ste celkom rýchlo povstali a týmto ste zvýšili úrovne vedomia do novej výšky. Tento efekt pomohol Vašim súputníkom sa tiež zobudiť a tento impulz je tak silný, že ho nič nemôže zastaviť na ceste k prirodzenému záveru. Toto je samozrejme to, k čomu ste sa posúvali počas dlhého obdobia a naša prítomnosť je zárukou Vášho úspechu.

S vedomím, že Váš život je len jedným z mnohých, ktoré budú pokračovať do nekonečna, si uvedomíte, že je to preto, aby ste získali skúsenosti potrebné pre rast Vášho vedomia. Nakoniec sa rozšíri tak, že by mohlo obsiahnuť celú planétu a niektorí z Vás si v budúcnosti budú môcť zvoliť prežiť skúsenosť ako duša planéty. To je len na načrtnutie predstavy, akú úžasnú bytosť máte v Matke Zemi, ktorá tak, ako vy, si stále zvyšuje svoje vedomie. Preto vzostupujete spolu s planétou Zem a keď si to uvedomíte, je to naozaj úžasný fakt. Kto by si inak pomyslel, že Zem je bytosť s plným vedomím. Preto musíte oceniť, čo všetko pre Vás urobila z lásky k ľudstvu. Ona cíti Vašu lásku a prijíma Vaše modlitby, ktoré ju uisťujú v tom, že môže pokračovať v čistení planéty.

Čím viac chápete pravdu o Vás samých a dôvodu toho, prečo ste tu, ľahšie budete akceptovať práve prebiehajúce zmeny. My by sme povedali – choďte s prúdom a všetko dobre dopadne, nezáležiac na tom, ako to dopadne teraz. Len si pomyslite, ako málo času zostáva do Vzostupu a vychutnajte si vedomie byť toho súčasťou. Preto ste sa inkarnovali práve v tomto čase a boli ste si plne vedomí toho, čo všetko budú Vaše skúsenosti zahŕňať. Pomyslite znovu na múdre duše, ktoré Vás sprevádzajú v posledných rokoch, prinášajúc vyšší stupeň vedomia potrebný pre pokračovanie pozdvihnutia. Môžete ich volať Indigové deti, alebo Starseeds, prípadne iné mená, ktoré ich označujú ako tých zvláštnych prinášajúcich potrebné vedomosti. Opustili komfort a harmóniu vyšších dimenzií, aby Vám slúžili v čase, kedy je ich prítomnosť potrebná.

Správajte sa ku všetkým ako k Vašim Bratom a Sestrám a rozdávajte Vašu lásku toľko, koľko vládzete. Ak toto dokážete a uvidíte v nich svetlo, pomôžete im pozdvihnúť sa, pretože každá duša reaguje na vibrácie lásky. Ak toto zvládnete, skutočne ste dosiahli novú úroveň Kristovho vedomia, ktorá bude potrebná v budúcnosti. Jednoducho robte to najlepšie a viac sa robiť nedá, a žiadna milujúca duša Vás nezradí v prípadoch, kedy nedokážete byť na takýchto úrovniach. Keď sa budete posúvať k vyšším dimenziám, bude to stále jednoduchšie až sa nakoniec stanete ich súčasťou.

Pravda príde s odhaleniami, ktoré Vám prinesieme, ale pripravte sa, že budete ohromení tým, ako veľmi ste boli zavádzaní. Mnoho sa bude zdať neuveriteľné a ťažké prijať, pretože Vaše mysle boli manipulované po tak dlhý čas. Avšak akceptujte koľko sa bude dať a všetko neisté si nájde cestu do Vašich sŕdc v správny čas. Väčšina odhalení bude dávať zmysel a bude vysvetľovať záhady, ktoré Vám boli schválne postavené do cesty, aby ste boli držaní pod kontrolou. Posledné, čo temní chcú je, aby ste boli od nich nezávislí.

Ja som SaLuSa zo Síria a čím viac Vás chápem, tým viac viem oceniť Vašu flexibilitu a to, ako Vás dualita zocelila počas životných úspechov a pádov. Niet sa čomu diviť, že iné civilizácie Vás budú uznávať a vyhľadávať Vašu pomoc. Opustili ste pohodlie a radosť bytia vo vyšších dimenziách, aby ste pre pomoc iným zakúsili dualitu so všetkými bolesťami a smútkami. Klaniam sa pred Vami a akceptujem tie nádherné a milujúce duše, ktorými ste, milujem Vás všetkých.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge