Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, October 26, 2011

SaLuSa, October 26, 2011

Sledujeme Váš svet a vidíme, aké úžasné miesto to je, ako ihrisko, ktoré Vám bolo poskytnuté pre hranie Vašich hier. Bolo Vám povolené robiť presne čo ste chceli, avšak so zodpovednosťou za dôsledky. V priebehu mnohých životov ste tvorili Vašu budúcnosť, ale počas dlhého času ste boli držaní v nižších vibráciách. Keď ste sa do nich chytili, predstavovalo pre Vás obrovské obtiaže vymaniť sa z nich. Aj keď ste sa brodili v hĺbkach temnoty, nejako ste našli Svetlo a vyzdvihli ste sa z nich. Trvalo to dlhú dobu, ale dnes sa tak mnoho z Vás prebúdza do pravdy Vášho bytia. Predstava o svete ktorá Vám bola vnútená už nie je viac schopná Vás brzdiť a dosiahli ste veľký pokrok. Veľmi rýchlo si zvyšujete úroveň Vášho vedomia a uvedomujete si silu ktorou môžete meniť Vašu realitu.

S Vašou víziou budúcnosti ktorá je pevne spojená s blížiacim sa Vzostupom, posunuli ste sa na novú úroveň, ktorá Vás slubuje oslobodiť od okov minulosti. Mnohí z Vás sú teraz schopní vykročiť z energií strachu, ktoré Vás nevedomky pripútavali k minulosti a jej smerovaniu k totálnej kontrole temnými silami. Preto teraz žijete v existencii na štýl Jo-Jo, kedy Vaše zmysly sú neustále naťahované jedným, alebo druhým smerom tak, ako Svetlo a temnota bojuje o Vašu pozornosť. Keďže Svetlo je oveľa silnejšie, vždy tu bude len jeden víťaz a tí ktorí pracujú pre Svetlo už poznajú, že to je pravda. Ste teda ďaleko za možnosťou byť vtiahnutí späť do temnoty a v skutočnosti Vaše svetlo je súčasťou veľkého pozdvihutia, ktoré sa práve deje.

Je to viera ktorá je tak dôležitou súčasťou Vašej sily a keď sa mnohí z Vás s rovnakým zámerom spojíte, Vaša sila sa mnohonásobne umocní. Aj to je dôvod, prečo celosvetové demonštrácie, ktoré sa začali na Wall Street, sú predurčené stať sa ešte mocnejšími. Politici neberú na vedomie požiadavky ľudí a týmto sú nútení reagovať. Energia, ktorá vznikla týmto hnutím za zmenu nevyprchá, práve naopak – vytvára spätný ráz rôznymi spôsobmi. Ľudia sa teraz zaujímajú o rôzne aspekty ich životov a po prvý krát vidia ako zle s nimi bolo zaobchádzané. Všetci z Vás ste suverénne Bytosti prebúdzajúce sa do tohoto faktu a teraz chcete, aby s Vami bolo zaobchádzané korektne a v súlade s Vašimi právami.

Drahí, môžme povedať, že či už Vaši politici reagujú na Vaše požiadavky, alebo nie, my môžeme, pretože ste vytvorili podmienky, ktoré nám dovoľujú prísť. Úloha dať veci do poriadku by pre Vás samotných bola príliš ťažká a keďže dualita už je na konci svojej cesty, máme povolenie zasiahnuť. Je to súčasťou plánu založeného pred dávnymi vekmi, ktorý sa teraz naplní. Takže všetko postupuje dobre, bezohľadu na akkékoľvek zdanlivé problémy, alebo zdržania.Za posledných pár rokov bolo veľa spraveného pre nastolenie ideálnych okolností, ktoré umožnia spustiť ďalšiu časť procesu. Sme úplne pripravení spustiť množstvo akcií, ktoré Vám všetkým vyšlú signál, že nastal čas pre Vás vykročiť do Novej Doby, ktorá následne povedie do Zlatej Doby a k Vášmu Kozmickému krstu.

Žite Vaše dni ako tí, ktorí vedia čo prinesie budúcnosť a nebojte sa ničoho čo sa deje okolo Vás. Väčšina z Vás by už mala byť na správnom mieste pre tieto konečné časy a bude to práve tu, kde zažijete posledné dni tohoto cyklu. Posledné dva mesiace tohoto roka sľubujú, že budú najvzrušujúcejšie a konečne uvidíte dôkaz, že všetko sa hýbe správnym smerom k Vzostupu. To je koniec koncov celou pointou toho, čo sa deje a nič iné nie je viac dôležité. Kladie sa väčší dôraz na Vašu prípravu na túto udalosť a počas zvyšných mesiacov bude dôraz na uistení sa, že každá duša chápe čo tieto konečné časy znamenajú. Nikto neostane bez chápania voľby ktorá je mu poskytovaná. Želáme si aby čo najviac duší aby ako je možné dosiahlo pozdvihnutie z troch dimenzií do vyšších.

Naša služba Vám je založená na bezpodmienečnej láske a nikoho nesúdime. Vidíme Vaše skutočné Ja ako nádherné Bytosti Svetla a Váš potenciál k návratu k tomu aby ste boli bohmi, ktorými ste. Keďže sme Jedno, čo iné by ste od nás očakávali. Toto je lekcia, ktorú si osvojte a žite ju ako Váš najvyšší princíp. Ak dokážete toto, dokážete aj akceptovať všetky duše ako Vašich Bratov a Sestry, vo Svetle Stvoriteľa, ktorým je Vedomie, ktoré spája všetko dohromady. Môžete sa stať nástrojom ktorý bude prinášať pokojnú rovnováhu, keď ostatní stratia cestu a budú reagovať negatívne na diane okolo nich. Po čase sa táto fáza skončí, keďže nebude trvať dlho kým ľudia pochopia obdobie pozdvihnutia, ktoré bude následovať chaos.

Majte oči a uši nastražené, pretože mnohé sa čoskoro udeje, čo sa odzrkadlí v médiách. Ak nie, internet, ktorý je najdôveryhodnejší, určite zachytí všetko neobvyklé. Avšak táto sloboda vyjadrovania taktiež umožňuje šíriteľom dezinformácií šíriť pochybnosti. Našťastie tieto sú väčšinou tak vzdialené od pravdy, že väčšina z Vás odhalí pokusy zmiasť Vás.

Veľmi podrobne sledujeme Vašu Zem, v ktorej to začína hrmieť kvôli procesu čistenia, ktorý v nej prebieha. Ako vždy sa snažíme minimalizovať dopad týchto procesov na Vás, ale nemôžeme ich zablokovať. Avšak budeme pokračovať v čistení Vašej atmosféry, čo je niečo čo robíme už veľmi dlhú dobu. Vykon našich povinnosti sa naplno rozbehne vtedy, keď sa budeme môcť voľne pohybovať bez zasahovania temných.

Ja som SaLuSa zo Síria a posielam Vám veľké žehnanie a lásku od členov Galaktickej Federácie. Chceme vidieť ako preplávate tým čo ostalo z obdobia Duality a budeme s Vami aby sme Vám poskytli akúkoľvek pomoc. Samozrejme nebudeme jediní, pretože mnoho duší zo Spirituálneho Sveta Vás taktiež teraz podporuje. Takisto Vaše Anjelske Bytosti, ktoré vedia použiť svoju výnimočnú moc keď treba a podporujú Vás presne tak ako to robili odkedy ste sa narodili na Zemi.

Ďakujem, SaLuSa
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.