Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Slovenský > Mike Quinsey - SaLuSa, October 28, 2011

SaLuSa, October 28, 2011

Ako radi hovoríte "situácia vrie" a znamenia sú viditeľné pre všetkých. Starý systém sa rúca pred vašimi očami a tí, ktorí sa ho snažia udržať sa boja následkov. Sila ľudí sa vynára po celom svete a s pribúdajúcim časom silnie. Nie je to len pominuteľná fáza, ale taká, ktorá prinesie zmenu a donúti to, čo už neslúži naším potrebám odísť. Funguje to preto, lebo je to tlačené obrovským množstvom Svetla, ktoré je priťahované k Zemi. Váš čas prišiel Drahí, kedy sa Vaše vízie nového manifestujú veľkou rýchlosťou a už existujú vo vyšších dimenziách. Jediné čo je ešte potrebné je, aby sa ešte trochu viac zvýšili hladiny svetla a potom už nič nemôže neskoriť alebo zataviť tieto zmeny. S očakávaným návalom energie, s príchodom 11.11.2011 tu určite bude pozdvihnutie a uvidíme ako ďaleko to až pôjde.

To čo sa deje vo Vašom svete sposobuje zmätok, pretože to hrozí silným narúšením životov ľudí. Ale tí z Vás, ktorí vedia, že je doležité odstrániť to staré, sú schopní byť vyrovnávajúcou silou, ktorá zamedzí úplnému chaosu. Ste potrební viac ako kedykoľvek predtým a skutočné mnohí z Vás prišli na Zem pre tento účel. Všetci Pracovníci Svetla majú stanovenú svoju úlohu a mali by si už teraz byť vedomí toho, čím sú. Niektorí sú jednoducho majákmi Svetla, iní sú liečiteľmi, alebo aktívni v šírení Svetla. Ak ste doteraz nenašli svoj zmysel, šírte lásku a radosť kdekoľvek idete a pomáhajte pozdvihovať ľudí. Ďalej si buďte istí tým, že keď bude plán Vašej budúcnosti odhalený, objaví sa veľa možností ako slúžiť.

Čas sa neustále zrýchľuje a pre mnohých je neuveriteľné, že koniec roka sa už blíži. Tento fakt je ale vítaný, kedže nasledujúce dva mesiace budú v skutku výnimočné. Niečo, čo ste si zatiaľ nemohli všimnúť je, že kvôli vyšším vibráciám sa spomaľuje proces starnutia. Nakoniec sa zastaví a keď budete mať v tele kryštalické bunky, celý tento proces sa može zvrátiť vďaka sile myšlienky. Nové bunky budú mať všší stupeň vedomia ako predtým a budú rýchlejšie reagovať na myšlienky. Už teraz vo Vašich Astrálnych hladinách, do ktorých duše prechádzadzajú po smrti, majú dostatok sily sa Vám sami prezentovať tak, ako chcú aby ste ich videli. To je skutočne užitočné, keď sa novoprichádzajúce duše stretávajú s tými, ktoré odišli mnoho, mnoho rokov pred nimi. V tomto ohľade, keď ascendujete, nezažijete niečo, čo bude pre Vás úplne nové.

Veľa vecí, na ktoré ste teraz zvyknutí bude neuplatniteľných potom ako ascendujete a možno najviac to bude v oblastiach týkajúcich sa jedla. Už nebudú potrebné veľké lány polí na pestovanie a v prechodnej fáze sa použijú replikátori – do doby keď budete vedieť "zhmotniť" čokoľvek čo požadujete. Nebude žiadna potreba zneužívať a narúšať Zem kvôli produkcii jedla a fosílnych palív. Zem bude obnovená do svojej originálnej panenskej podoby a Vy sa stanete Ochrancami Zeme. Zem nebude miestom na odkladanie Vášho odpadu, pretože všetko čo nebude spotrebované bude zhodnotené alebo zmenené, tak aby to slúžilo iným účelom. Znečistenie ovzdušia nebude existovať, nakoľko žiadne výrobné procesy ho nebudú produkovať.

Po troškách sa učíte o novej Zemi a ako to zmení Vaše životy. Uvedomíte si, že Vaše staré sposoby boli kruté, a honba za ziskom to ešte zhoršovala. V budúcnosti budú mať všetci všetko čo budú potrebovať a peniaze nebudú toho súčasťou. Všetci budete spolupracovať pre dobro všetkých a žiadne duše neponesú nízke vibrácie, keďže tieto vo vyšších dimenziách nemôžu existovať. Nátura a túžba profitovať na úkor druhých nebude existovať v týchto úrovniach vedomia. Vo Vašom industriálnom a mechanizovanom veku je hluk naozaj problémom, ktorý vedie prostredníctvom stresu k chorobe. Toto tiež nebude problémom vo vyššej dimenzii, pretože v prípade potreby produkcie sa použijú bezhlučné metódy. Veľa potrebných vecí sa "zhmotní" a niekedy sa na tom budú podieľať skupiny ľudí, ktorých skombinované schopnosti budú oveľa väčšie.

Všetko čo musíte teraz podstúpiť oceníte, keď spoznáte zázraky, ktoré Vás v budúcnosti čakajú. Teraz oslovujeme tých, ktorí sú upísaní Vzostupu, ale ako sme predtým spomenuli, nie každý z vyššími vibráciami si želá Vzostúpiť. Niektorí z Vás budú identifikovaní Vašou vesmírnou Rodinou a zistíte, že ste si zariadili Váš návrat na rodnú planétu po tom, čo Vaša cesta na Zemi bude dokončená. Mnohé civilizácie očakávajú prínos z Vašich skúseností, také úžasné veci ste dosiahli. Možno teraz pochopíte, prečo ste pre nich takí doležití, nakoľko nie všetky duše vstúpili do duality, respektíve si to neželali urobiť. Vy ste skutočne zvláštne duše, ktoré majú veľa čo ponúknuť druhým.

Ako sa cyklus uzatvára, pamätajte, že ste prežili životy na oboch stranách duality a tieto skúsenosti sú vnímané ako potrebné nato, aby ste mohli uviesť obe energie do rovnováhy. Možno ste teraz boli úspešní, ale nedovoľte Vašim úspechom zatieniť Vám myseľ voči Temným. Majte súcit a vedzte, že aj oni si stále v sebe nesú iskry Lásky a Svetla a možu sa úplne vrátiť späť do Svetla. Faktom je, že oni poklesli oveľa nižšie ako iné duše a časom z nich budú skvelí nosiči Svetla. Vy nemožete poznať ich karmu, tak im nechajte miesto pre ich úlohy vo Vašom súčasnom období dejín.

Aj keď nie ste trestaní za Vaše „hriechy“ predsa len podliehate reparáciám, tak aby ste plne pochopili ich účinok na iné duše. Toto môže byť veľmi hlboké a srdce zraňujúce, ale je to jediný spôsob ako sa naučiť svoje lekcie. Všetci ste do určitej miery zažili podobné skúsenosti, takže je jasné, prečo je dôležité nesúdiť iné duše. Ak ste boli osobne zranení, snažte sa čo najviac odpúšťať a prosím nepestujte v sebe energie nenávisti, pretože tie Vám takisto budú zožierať telo a spôsobia choroby. Takisto Vám budú brániť ísť dopredu, pretože s nimi nemôžete postúpiť do vyšších dimenzií.

Ja som SaLuSa zo Síria a toto bolo dosť lekcií na jeden deň, takže zameriavajte sa na Lásku a Svetlo a všetko bude tak, ako má byť.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge