Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, October 24, 2011

SaLuSa, October 24, 2011


Rýchlosť akou sa veci hýbu dopredu znamená, že takmer denne zaznamenávame pokrok smerom k zmenám k lepšiemu pre všetkých ľudí. Potrvá to nejaký čas kým sa tento pokrok prejaví, ale jeho základy sú pevne položené. Všetko smeruje k prvému kontaktu, ktorý sa blíži, čo podporuje našich spojencov v snahe o urýchlenie tohoto procesu. S očakávaným zvýšením úrovne vedomia po 11.11.2011, bude všetko pripravené pre posledné prípravy na konečný úspech. Viac to nemôže byť odkladané a všetci si budete vedomí, keď to začne.

Temní sú už zjavne na ústupe, ale neodchádzajú hladko a snažia sa z posledných síl spôsobiť chaos. V každom prípade nebudú mať to potešenie, pretože my poznáme ich plány. Miera slobodnej vôle ktorú požívali im už nie je garantovaná. S potešením zakročíme proti ich činom a oni vedia, že ich sloboda im bude čoskoro odobratá. Naši spojenci s našou podporou postupne tlačia temných do situácie, kedy už nemôžu vykonávať svoje ohavné činy. Postupne ich odstraňujeme z Vašej spoločnosti, aby ste mohli nerušene pracovať so Svetlom.

Uvedomujeme si, že viac ľudí ako kedykoľvek predtým si je vedomých Vzostupu a vážne sa zaujímajú o to, čo to pre nich bude znamenať. Na šťastie je Vás veľa tých, ktorí ste dostatočne osvietení, že nebudú musieť hľadať svoje odpovede ďaleko. Fakt, že exisuje viacero časových línií im umožní zvážiť rôzne možnosti a rozšíri to ich prehľad a pochopenie. V priebehu času sa celý pohľad na vec vyjasní a my sa tiež podielame na tom, aby všetci dobre rozumeli tomu, čo Vás očakáva. Zmeny musia prísť - v zmysle pokroku ktorý Vás uvedie na cestu Vzostupu a ďalej. Všetko je súčasťou Vašej plánovanej evolúcie, čo viete v hĺbke Vašej duše.

Obdobie ktorým teraz prechádzate sa mnohým zdá nereálne, pretože je im vzdialená predstava takých ďaleko siahajúcich zmien. Nie je dôležité akú vieru, alebo presvedčenie zastávate, pretože výsledok bude rovnaký a vy sa dozviete viac o Najvyššom Stvoriteľovi a Bohoch. Oni takisto stvorili všetko čo vidíte vo Vašej fyzickej existencii. Máme na mysli začiatok Vašej cesty do nižších dimenzií. Ako už začínate chápať, sú aj iné bytosti, ktoré sa Vám prezentovali ako Bohovia. Vo Vašej histórii sú známi ako Annunaki z planéty Nibiru a sú zodpovední za velkú časť informácií, s ktorými pracujú Vaše cirkvi. Toto je ďalšia oblasť, ktorú objasníme a tým umožníme ľuďom spojiť sa v spoločnej viere - presvedčení, ktoré odzrkadľuje pravdu.

Zatiaľ si plne neuvedomujete ako ste počas tisícročí boli udržovaní v temnote. Vaša realita bola vyfabrikovaná Iluminátmi, ktorí Vás naviedli veriť, že ste oveľa menej ako v skutočnosti ste. Ale Vašou zásluhou ste sa prebudili do Svetla, ktoré sa postupne zosilnilo, aby Vás priviedlo späť do skutočnej reality. Máte pred sebou náročný rok, ktorého prínosy vysoko prevýšia prípadné nepríjemnosti, s ktorými by ste sa mohli stretnúť. V každom prípade ste boli upozornení čo očakávať, ak sa náhodou nachádzate v oblastiach, ktoré budú prechádzať fyzickými zmenami.

Pri všetkom čo sa bude diať, majte prosím na pamäti vyšší princíp vašej spirituálnej evolúcie a poučte sa z Vašich skúseností tak, ako budú prichádzať. Nakoniec, nasledujete svoj životný plán a je možné, že stále sú lekcie, ktoré sa musíte naučiť. Avšak po toľkých prežitých životoch v cykle Duality, by nebolo prekvapením, ak ste už všetky lekcie dokončili. Spýtajte sa seba samých či ste schopní žiť a pracovať v Svetle za každých okolností a viete sa pozrieť na iné duše a vidieť v nich len to najlepšie. Či ste schopní chovať sa k druhým ako k sebe rovným a priznávať jednotu všetkého života. Ak áno, nemajte obavy či ste si zvýšili Vašu mieru vedomia, pretože je to evidentné.

Nájsť Vaše skutočné ja je najviac uspokojujúce a umožňuje Vám žiť uprostred nižších vibrácií s ľahkosťou a nebyť nimi ovplyvňovaní. Skutočne, Vaša samotná prítomnosť zapríčiňuje premieňanie týchto energií. Vy a mnoho tisícov ďalších ako vy slúžite takýmto spôsobom. Milé slovo, alebo len úsmev dokáže pozdvihnúť iného na celkom dlhú dobu. Toto je potenciál konať dobro, ktorý máte a často si ho neuvedomjete.

Ekonomicke problémy Európy vyzerajú aj naďalej vážne a tí ktorí sú zodpovední za hľadanie riešení nie sú optimistickí, že sa im to podarí. V najlepšom prípade sa im len podarí oddialiť neodvratný kolaps, ktorý sa rýchlo rozšíri na ďalšie krajiny a ďalšie časti sveta. Riešenie samozrejme zahŕňa totálnu zmenu na nový systém, ktorý zastaví zneužívanie Vašich peňazí a ochráni ich hodnotu. Toto všetko je pripravené a čaká sa len na to, kedy sa naskytne správna príležitosť – nie skôr. Takže jediné o čo Vás prosíme je aby ste držali toto riešenie vo Vašich mysliach a aby iné udalosti vedúce k tomuto riešeniu neodpútavali Vašu pozornosť.

Drahí, sme potešení, že po takom dlhom čase môžeme konečne hovoriť o tom, ako blízko sú udalosti, ktoré eventuálne totálne zmenia Vaše životy. Tí z Vás, ktorí sledovali tento vývoj počas mnohých rokov, budú samozrejme lepšie pripravení na udalosti ktoré prídu. S Odhalením by mala prísť aj sloboda, ktorú hľadáme aby sme s Vami mohli začať pracovať otvorene, mať prístup do Vašich médií a vysielať informácie o tom, prečo sme tu. Mnohí to už vedia, ale takisto mnohí majú malú predstavu o tom čo im tak zásadne zmení životy. Musíme si najskôr byť vedomí toho, že nás príjmate dobre a uistiť sa, že väčšina z Vás akceptuje našu pomoc Vám. Samozrejme by sme radšj pracovali otvorene ako na diaľku. V každom prípade veľa z našich činností bude vykonávaná z našich lodí, pretože naša osobná prítomnosť na Zemi nebude nutná.

Ja som SaLuSa zo Síria a som pripravený na moju úlohu ako člen tímov Galaktickej Federácie, ktoré netrpezlivo čakajú na príležitosť vykonať svoju prácu. Všetky naše činy budú činmy z Lásky pre Vás, našich Bratov a Sestry.

Ďakujem, SaLuSa.
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.