Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, November 25, 2011

SaLuSa, November 25, 2011

Tí z Vás, ktorí sledujú dianie vo Svete, si nemohli nevšimnúť, že výsledok, ktorý sme predpovedali sa začína napĺňať. Masívne bankové a finančné problémy jasne smerujú do krachu a neexistuje spôsob ako tomu zabrániť. Žijete vo svete ktorý sa nachádza v chaose a stabilným tempom mieri do implózie. Ľudia už vidia nedostatky starého systému, ale doteraz nenašli žiadne reálne odpovede, ktoré by tieto problémy vyriešili. Množstvo vlád kolektívne odsúhlasilo nový prístup k bankovníctvu, ale ešte sa uvidí, kto ich pretaví do praxe. Táto situácia nám dáva príležitosť pomôcť našim spojencom presadiť sa a s našou pomocou načrtnúť to, čo bude potrebné na nastúpenie novej cesty, ktorá bude riešením Vašich problémov. Pozornosť venujeme aj Programu Hojnosti, ktorý bude nasledovať po týchto zmenách, takže usilovne pracujeme na tom, aby sme dali nového systému formu. Veľa z toho čo príde je závislé na oznámení Odhalenia, ktoré je pripravené a čaká sa len na odsúhlasenie pevného dátumu.

Ako ubiehajú týždne, rastie tlak na začatie zmien, ale nemá zmysel ísť do toho po hlave, keď sa tak dlho trpezlivo čakalo. V podstate by sme nič nezískali ak by sme to spustili predčasne, pretože naše kroky musia byť koordinované s Vami, aby sme tomu zabezpečili hladký priebeh. Galaktická Federácia naďalej podrobne monitoruje aktivity Temných, pretože aj keď ich systém je hore nohami, stále môžu predstavovať nebezpečenstvo. Zmarili sme ich schopnosť spôsobovať veľké katastrofy a zabránili sme im zapájať sa do diania na strednom východe. Tieto krajiny musia sami vyriešiť svoje problémy a čo najskôr začať reagovať na požiadavky ich vlastných ľudí. V minulosti sa západ úmyselne sústreďoval na ropné polia a často vyvolával problémy a vojny aby tieto krajiny oslabil a prevzal v nich moc. Pôvodným obyvateľom vzal kolonializmus krajinu aj jej bohatstvo, čo sa napraví, keď bude znovu nastolený mier.

V mnohých prípadoch ste boli väznení, aj keď predstierali, že ste slobodní, čo je ale veľmi ďaleko od pravdy. Skutočná sloboda bude obnovená vtedy, keď odstránime všetkých Temných a nové vlády budú dodržiavať Ústavu. Veľa zákonov ktoré v súčastnosti platia je nelegálnych a budú zrušené. Ľudia, ktorí boli neprávom potrestaní, alebo uväznení, budú rehabilitovaní. Tieto zmeny nastanú za našej asistencie, aby bolo zaistené, že sa znovu stanete Suverénnymi Bytosťami. Všetky tieto opatrenia pripravia cestu pre väčšie udalosti, ktoré prídu so Vzostupom a po ňom. Ako vidíte, čakajú nás rušné a napĺňajúce časy.

Touto dobou väčšina z Vás, ktorí sledujú spoľahlivé zdroje informácií už pochopila aký nádherný čas sa blíži. To by malo urobiť Vašu cestu v čase zmien viac znesiteľnú, ktorá s našimi technológiami ubehne hladko a celkom rýchlo. Naše plány sú v prípade potreby priebežne aktualizované a sme pripravení ísť do akcie akonáhle sa uskutočnia potrebné prípravy. Všetko je len kúsok pred dokončením a vieme, že do spustenia plánu ostáva veľmi krátky čas.

Buďte smelí a keď na Vaše presvedčenie útočia, stojte si pevne za ním, pretože keď si niektorí ľudia uvedomia, že svet sa permanentne mení, nebudú sa chcieť vzdať toho, čo majú. Vo svojich srdciach budú vedieť, že evolúciu nemôžu zastaviť, ale budú tejto zmene vzdorovať kvôli strachu ktorý cítia. Ak Vás požiadajú, pomôžte im to pochopiť bez nátlaku, jednoducho im dajte práve toľko, čo je nutné na prekročenie prekážky na ich ceste k pochopeniu. Niektoré duše sú tu z dôvodu zažiť Vzostup z diaľky, bez túžby byť do toho priamo zapojení. Avšak všetky skúsenosti im pomôžu posunúť sa ďalej a zasadí to semienko, ktoré môže vyrásť do príležitosti na získanie veľkých vedomostí.

Slobodná vôľa funguje bez ohľadu na to, akú voľbu duša spraví, pretože je známe, že tam kde sa vyskytnú negatívne situácie máte vždy ďalší pokus. Napokon Váš život je síce nekonečný, ale ste smrteľní a Stvoriteľ Vám nezabraňuje získavať skúsenosti mimo Zdroja, ak po tom túžite. Každá duša rastie kolektívnymi skúsenosťami a úrovne vedomia sa rýchlo zvyšujú. Nad Zemou, pod ňou a rovnako aj na nej sa všetci pozdvihujete tak, že si navzájom zvyšujete úrovne Vášho vedomia. Ste ako Jedna Veľká Duša a s Vaším súčasným prebúdzaním ste schopní „cítiť“ Jednotu v ktorej existujete. Je pravdou, že čo robíš jednému, robíš zároveň všetkým ostatným. Keď dosiahnete túto úroveň pochopenia, budete akceptovať viac zodpovednosti za Vaše myšlienky a činy uvedomujúc si, že vytvárate energiu, ktorá ovplyvňuje ostatných.

To, že sa mnohí z Vás pripravujú na koncoročné sviatky je vítaným odpútaním sa od každodenných negatívnych informácií, na ktoré sa sústredia médiá. Využite príležitosť tešiť sa zo spoločného stretnutia, keď sa rodiny spoja a obnovia lásku ktorá medzi nimi existuje. Darovanie je dobré pre dušu, ak je nezištné. Je obrovskou radosťou hlavne čo sa týka detí, keď môžete sledovať ich výraz radosti a šťastia. Oni nehodnotia podľa ceny a často sa potešia jednoduchým darom. Dospelí majú na to niekedy iný pohľad, ale ako vždy, dôležitá je myšlienka, ktorá sa ráta a mala by byť ocenená.

V závislosti na úrovni Vášho vedomia budete môcť koncom tohto roka oslavovať viac ako inokedy, pretože rok 2012 sa blíži a bude skutočne výnimočný. Bude skutočne ako žiadny iný pre všetky tie dobré dôvody a my ďakujeme všetkým tým, ktorí prišli na Zem šíriť Svetlo. Tento rok sa bude pamätať po veľmi dlhý čas a bude sa spomínať po celom Vesmíre. Fakt, že ste premohli Temných a že vzostup je zaistený je pozdvihnutím, ktoré zaručilo bezpečnosť celého Vesmíru a to, že Vzostup bude úplne dokončený.

Som SaLuSa zo Síria a je mi veľkou cťou pracovať s takýmito nádhernými dušami. Všetkým Vám žehnám a posielam Vám moju lásku.

Ďakujem SaLuSa
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |