Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, November 23, 2011

SaLuSa, November 23, 2011

Sila ľudí rastie a to čo sa deje vo svete je ukážkou toho, akí úspešní dokážete byť, keď sa spojíte pre spoločný cieľ. Môže chvíľu trvať, kým dosiahnete úplný úspech, ale akonáhle sa veci dajú do pohybu zotrvačnosť ich bude hnať ďalej. Vlády buď zoberú na vedomie Vaše požiadavky, alebo ich na vlastné riziko budú ignorovať. Vy ste tí, ktorí vytvorili podmienky, ktoré nám a ďalším umožnili prísť Vám na pomoc a my samozrejme pracujeme v zákulisí a ovplyvňujeme aktivity vo Váš prospech. Ako viete, monitorujeme momentálne dianie, rovnako ako plány Temných. Snažíme sa Vás nasmerovať na čo najstabilnejšiu cestu, aby sa predišlo násilnostiam. Čím viac úrady potláčajú pokojné demonštrácie, tým viac podpory získavajú. Svetová populácia sa práve zobúdza a začína si uvedomovať ako bola po celé veky zotročovaná a neprestane sa dožadovať zmeny pokiaľ ľuďom nebude navrátená ich suverenita.

Boj teda ďalej pokračuje, Pracovníci Svetla prinášajú na Zem čím ďalej tým viac Svetla, ktoré zvyšuje vibrácie do nových výšok. Buďte si istí, že všetko pokračuje podľa plánu a dostali sme sa do bodu, kedy prišiel čas na razantnú akciu. Naši spojenci pracujú tvrdo a my im občas pomáhame v dosahovaní nami stanovených cieľov. Ako sme už v minulosti spomínali, radi by sme uvideli pokrok koncom tohto roka, ktorý uvoľní cestu pre väčší skok vpred. Vo veciach, ktoré sa Vás týkajú vždy používajte svoju intuíciu a tak isto ju používajte tam, kde vidíte potrebu chrániť sa pred následkami akýchkoľvek udalostí. Máme na mysli možné nedostatky jedla a výpadky energií, ktoré Vám v niektorých oblastiach môžu dočasne spôsobiť nepríjemnosti. Myslite na to, že v blízkej budúcnosti k Vám budeme oveľa bližšie a s najväčšou pravdepodobnosťou Vám budeme môcť priamo asistovať. Žiadne problémy, ktoré nastanú nepotrvajú dlho, pretože boli očakávané a pripravili sme sa na ne.

Začínate si uvedomovať, že napriek strašným predpovediam katastrôf prichádzajúcich so záverečnými časmi sa nič také nestalo, čo sa zmenilo Vašou zásluhou. Počas dlhého obdobia ste úspešne tvrdo pracovali na zvýšení úrovní vibrácií, čo zabránilo potrebe drastických zmien. Aj keď čistenie a fyzické zmeny sú stále nevyhnutné, namiesto dramatických globálnych sa z nich stali menšie, lokálne. Keď sa k Vám budeme môcť pripojiť, budeme pracovať spolu a rýchlo vyriešime výzvy, ktoré Vás čakajú. Väčšina čistenia dokonca ani nevyžaduje aby sme boli priamo na Zemi a môže byť vykonávané priamo z vesmíru. V skutočnosti sme to vykonávali po celkom dlhú dobu, čo je dôvodom prečo niektoré z Vašich veľkých nehôd spôsobili len problémy v obmedzenej miere. V období jadrových testov znečisťujúcich Vašu atmosféru, sme boli zodpovední za jej vyčistenie.

Veľmi Vás obdivujeme za všetko čo ste sa rozhodli absolvovať v skúške duality, napriek vedomiu, že táto skúsenosť bude extrémne ťažká. Len teraz sa väčšina z Vás prebúdza do svojej ozajstnej identity a do faktu, že nie ste len Vašimi fyzickými telami, ale Bytosťami Svetla. Po tisícročiach a množstve prežitých životov ste objavili schopnosť nastaviť svoj zámer na to, čo naozaj chcete a tiež to, že nie ste na nikom závislí. Časom budete úplne nezávislí s možnosťou slobodného výberu Vašich vlastných skúseností a ten čas nie je až tak ďaleko. Je to záležitosť pozdvihnutia sa vyššie tak, že budete Bytosťou vyšších sfér a vzostup je súčasťou tejto cesty.

Zatiaľ berte Vaše každodenné problémy ako súčasť života a vedzte, že napomáhajú koncu, ktorý Vás prenesie do nového obdobia skúseností. Nebudete musieť prejsť cez dlhé obdobie obnovy, pretože rekonštrukčné práce budú prebiehať veľmi rýchlo. Vtedy už budeme na Zemi a spoločne budeme pripravovať priestor pre ukončenie cyklu duality. My z Galaktickej Federácie sme sa dlho pripravovali na túto časť, ktorú zrealizujeme veľmi rýchlo a všeobecne vzaté, ste pripravení sa k nám pridať. Úrovne vedomia mnohých z Vás dosiahli úroveň, ktorá Vám umožňuje dostatočne chápať vyšší zmysel človeka a pracovať na tomto cieli. Nasledujúci rok bude rokom obrovských úspechov a v neposlednom rade rokom prelomenia bariér, ktoré Vás rozdeľovali. Či to už bolo v dôsledku politických, náboženských, alebo rasových dôvodov, človek prirodzene inklinuje k vľúdnosti a mierumilovnosti. Budete schopní spolupracovať bez strachu, keďže vojny a hrozby vojen budú zastavené a dôvera medzi ľuďmi sa vráti. Spravodlivosť bude tiež obnovená a tam kde to bude možné sa všetky akty nespravodlivosti na nevinných ľuďoch napravia. Vieme, že mnohí z Vás boli obeťami vymyslených obvinení a ak ste stále vo väzbe, alebo uväznení, budete prepustení.

Politika sa zmení tak veľmi, že v nej nebude miesto pre podplácanie, alebo korupciu a úprimnosť a transparentnosť zaistí, že môžete mať plnú dôveru voči tým zvoleným. Už sme kontaktovali tých politikov, ktorí predstavujú svetlo a dá sa im plne veriť, že budú mať v srdci Vaše najlepšie záujmy, keď budú zvolení do dočasných vlád. Ešte je veľa práce, ale plánovanie prebieha už dosť dlhý čas a tí, ktorí budú s nami pracovať sú dôveryhodní a vedia čo sa od nich očakáva. V budúcnosti bude politický systém fungovať inak a vy budete mať oveľa väčší vplyv na dianie a tento systém bude fungovať v prospech ľudí.

Drahí, Vaše čakanie čoskoro skončí a minulosť sa Vám bude zdať len ako zlý sen. Život sa bude rýchlo meniť na ten, ktorý si budete užívať a konečne naplní Vaše očakávania. Ako nastupujú nové energie a vedomie, že pozitívne zmeny sú vo vzduchu, do niektorých ľudských životov už teraz vstupuje pokoj. Zameriavajte sa na budúcnosť a nenechajte sa ovplyvniť súčasným chaosom, pretože bude trvať oveľa kratšie ako očakávate.

Som SaLuSa zo Síria a ďakujem Vám všetkým, že ste vynaložili námahu na prinesenie Svetla na Zem a jedného dňa zistíte, že toto je to, prečo ste sem prišli.

Ďakujem SaLuSa
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |