Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, November 28, 2011

SaLuSa, November 28, 2011

Množstvo lásky ktoré je posielané na Vašu nádhernú planétu sa stále zvyšuje a stále sa bude, pretože Vám to pomáha dosiahnuť vyššiu úroveň vedomia. Podieľa sa na tom veľa Bytostí čistého Svetla a ich sila je za hranicou Vašej predstavivosti. Sú schopní kontrolovať tok Svetla tak, aby nebolo pre Vás príliš silné a v skutočnosti je celý proces vzostupu starostlivo pripravený aby zaistil maximálny úspech. Všeobecne povedané, pretože ste boli schopní priniesť energiu na Zem, siete boli posilnené a pomáhajú Vám zvýšiť úrovne vedomia. Nemôžme dostatočne zdôrazniť ako je táto doba pre Vás dôležitá a vyzývame Vás aby ste využili túto nádhernú možnosť vzostúpiť, ktorá je Vám ponúknutá. Prejde dlhá doba pokým bude na Zem znova sústredené také obrovské množstvo energie ako teraz, ktoré umožní všetkým dušiam vzostúpiť. Všetko čo na začiatok potrebujete je úmysel zmeniť svoj život na taký, kde vidíte všetky duše ako súčasť seba a začnete sa k nim správať s láskou a starostlivosťou tak, ako by ste si to želali pre seba.

Nič nie je vo Vašom živote také dôležité ako Vaša spirituálna evolúcia a pokiaľ si neželáte zostať v nižších vibráciách, musíte sa tešiť na možnosť zvýšiť vaše vedomie na vyššiu úroveň. Čokoľvek môžete cítiť, máte v sebe prirodzenú potrebu hľadať zmysel života, čo Vás bude poháňať stále ďalej. Odhliadnuc od komentárov ľudí, ktorí nie sú schopní spracovať myšlienku, že ste viac ako len Vaše telo a vedzte, že časť z Vás je nezničiteľná, čo je Vaším skutočným Ja. Získať skúsenosti ako ľudská bytosť vo fyzickej forme v tretej dimenzii je iba súčasťou veľkého dobrodružstva, ktoré sa teraz končí, s ukončením cyklu duality. Pre tých, ktorí vzostúpia to bude pokračovať ako nová skúsenosť v tele s bunkami na kryštalickom základe, ktoré bude niesť vyšší stupeň vedomia. Všetky predchádzajúce obmedzenia, ktoré Vás ovplyvňovali ako napríklad starnutie sa viac nebude objavovať a Váš život bude oveľa šťastnejší a uspokojujúci.

V skutočnosti nemôžete ostať pokojní pokiaľ sa jedná o Vašu evolúciu, dokonca ani vtedy, keď na sebe nepozorujete žiadne zmeny. Všetko okolo Vás sa vyvíja a zákonite musíte byť ovplyvnení dianím okolo seba. V dlhšom časovom horizonte sa budete chcieť posunúť za súčasnú hranicu keďže ste sa už poučili zo skúsenosti a hľadáte nové. Zmeny, ktoré na Vás čakajú Vás nenechajú na pochybách, že starý systém stratil hodnotu a nový prináša veľa možností na vývoj. Nie je to náhodou, ale je to súčasťou Stvoriteľovho plánu pre Vás, ktorý je vykonávaný Bytosťami, ktoré sa vrátili ku zdroju. Keď sa my z Galaktickej Federácie a budeme môcť s Vami diskutovať dá to šancu na zodpovedanie Vašich otázok. V tomto období sme Vašimi mentormi a už sme otvorili Vaše srdcia a mysle k väčšiemu pochopeniu prostredníctvom predošlých kontaktov s Vami.

Bolo potrebné, aby ste prevzali väčšiu zodpovednosť pre Váš spirituálny vývoj a získali viac vedomostí zvnútra. Až doteraz ste boli v tomto vo veľkom závislí na druhých a v mnohých prípadoch ste boli nasmerovaní na zlú koľaj, čo výrazne poškodilo Vašu schopnosť smerovať k pravde. Zisťujeme, že tam kde je viera veľmi silná, je veľmi ťažké prelomiť odpor k zmene, ale nastávajú časy, keď sa pravda bude dať ťažko odmietnuť. Prinesieme Vám pravdu o Vašej histórii takým spôsobom, že ju bude ťažké odmietnuť, pretože bude podložená nevyvrátiteľnými dôkazmi. To neovplyvní Vašu slobodnú vôľu, pretože tento dar je Bohom daný a nikto Vám ho nemôže vziať.

Čo Vás všetkých presvedčí bude schopnosť ukázať Vám historické udalosti tak, ako sa skutočne stali. Takýmto spôsobom pravda nemôže byť odmietnutá a Vaša história môže byť prepísaná podľa toho, ako sa to skutočne stalo. Toto je dôležité na to, aby ste úplne pochopili spôsob, akým boli Vaše životy kontrolované negatívnymi vplyvmi, ktoré sa vyskytli vo Vašom vesmíre. Avšak keď vzostúpite nebudú mať nad Vami takú moc, pretože ich vibrácie sú príliš nízke na to, aby existovali na takejto úrovni.

Kúsok po kúsku začínate vidieť oveľa väčší obraz toho, kam patríte a napriek pokusom Temných zabrániť tomu, ste predurčení uspieť vo Vzostupe. V podstate je to prirodzenou súčasťou Vašich skúseností, bez ktorých nemôžete postúpiť do vyšších dimenzií. V minulosti sme sa podieľali na mnohých procesoch vzostupu a ten Váš je tým najunikátnejším, ktorý Vám umožní vzostúpiť s Vašimi fyzickými telami. Pravdepodobne to je niečo čo si neviete predstaviť, ale niekde vo Vašom podvedomí máte hlboké spomienky na časy, keď ste to už v minulosti prežili. Vždy pamätajte, že ste všetci raz boli oveľa vyššími bytosťami a opustili ste tieto sféry len preto, aby ste získali skúsenosti z viac fyzickej existencie.

Drahí, skok do vyššej dimenzie bude dosť pozoruhodný pre rýchlosť akou sa to všetko odohrá. Sme zodpovední za väčšinu pokroku, ktorý nastane a je logické, že musíme začať veľmi rýchlo. Časovanie je flexibilné a meškanie nevnímame rovnako ako vy. Vieme presne, kedy sa určité udalosti musia udiať, takže našou výhodou je schopnosť počkať na správny čas kedy nám bude dovolené ísť do akcie.

Svet potrebuje poslednú dávku Svetla ktorá exponenciálne zvýši úrovne vedomia a ktorá Vás posunie dopredu na úroveň, kde budete mimo vplyvu Temných. V tomto stave sa budete môcť plne sústrediť na záverečné kroky ktoré Vás privedú k Vzostupu. Už ste na tejto ceste a poskytneme Vám akúkoľvek potrebnú pomoc aby ste ďalej napredovali. Bude to slávne víťazstvo na ktorom ste pracovali po celé veky a vždy ste vedeli, že bude Vaše.

Som SaLuSa zo Síria a hovorím Vám, že dodržíme náš sľub aby ste si boli viac vedomí našej prítomnosti na Vašom nebi. Je naším zámerom nadviazať s Vami viac kontaktov a ukázať Vám viac našich plavidiel na Vašom nebi. Malo by to priviesť odhalenie oveľa bližšie, čo privítame ako prvý krok k ďalším odhaleniam.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |