Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 23, 2011

SaLuSa, June 23, 2011

Možno čakáte na zmeny, ktoré sa čoskoro prejavia, ale je nevyhnutné, aby ste žili svoj každodenný život a počkali na čas, kedy budete presne vedieť o aké zmeny ide. Musí ísť o premyslený a ohľaduplný proces a je jasné, že to vyžaduje vašu plnú spoluprácu. Zatiaľ vám stačí vedieť, že je všetko naplánované tak, aby zmeny prebehli čo možno najhladšie. Rýchlosť zmien vás iste poteší. Radou pre každú situáciu, ktorá si vyžaduje rozhodovanie, je nasledovať svoju intuíciu a nedovoliť egu rozptyľovať vás. Ego si praje vždy to najlepšie pre vás, ale často je sebecké.

S rastom vašich vibrácií sa mení váš pohľad na život a vaše myšlienky a činy odrážajú mieru Svetla, ktorú ste prijali. Zistíte, že sa vzďaľujete od vecí, ktoré súvisia s vašim pôvodným mentálnym nastavením. Už vás nebudú tak priťahovať  alebo nebudú pre vás uspokojujúce. To môže viesť k tomu, že začnete počúvať inú hudbu, čítať iné knihy a zaujímať sa o iné veci. Najdôležitejšie je však to, že si začnete hľadať priateľov, ktorí budú mať s vami viac spoločného, pretože ako budete postupovať ďalej, budete stále viac potrebovať niekoho, kto zmýšľa podobne ako vy a s kým by ste mohli prediskutovať svoje názory. Môžete sa odlišovať od väčšiny ľudí, ale ste určite rovnako normálni ako všetci ostatní. Zlatým pravidlom je nevnucovať svoje názory alebo vedomosti ostatným a radšej počkať na to, kým budú na ne pripravení.

Ako sme už spomínali, v nie príliš vzdialenej budúcnosti budú Pracovníci Svetla vyzvaní, aby zdieľali svoje vedomosti. Keď začne pravda vychádzať na povrch, ľudia budú túžiť vedieť viac a my si predstavujeme, že budú zriadené centrá, kde bude možné tieto informácie získať. Vyspelé bytosti pochopiteľne poskytnú svoje vedomosti a vy budete mať k dispozícii množstvo Majstrov, ktorí budú viesť novovzniknuté skupiny. V súčasnej dobe existuje mnoho ľudí, ktorí tvrdia, že poznajú pravdu, poznajú však iba jej malé časti, ktoré nemôžu spoľahlivo slúžiť ostatným. Ak má byť nejaká pravda prijatá, musí slúžiť všetkým ľuďom a musí byť dostatočne spoľahlivá, aby odolala aj dôkladnému skúmaniu. Pravdu, ktorú vám prinášame, vieme podporiť  absolútnymi dôkazmi, ak to bude nevyhnutné.

Pochopíte, že odhalenie je životne dôležité a čoskoro k nemu dôjde a tým sa otvoria dvere ku všetkým informáciám. Dvere sa otvoria dokorán a roky tajomstiev budú odhalené, ukazujúc ako vás vlády používali ako pešiakov vo vojnách, ktoré ochromovali vašu Zem. Taktiež ste nemohli využívať pokroky, ktoré by zásadne zlepšili kvalitu života. Avšak keď sa budeme môcť zísť a budeme sa pripravovať na Vzostup, postupne sa vymaníte z podmienok, ktoré pre vás pripravil starý režim.

Stále kolujú fámy o temných a ich pokusoch naďalej vytvárať chaos. Tie môžete ignorovať, pretože im nedovolíme vykonať žiadnu akciu, ktorá by bola namierená proti svetovej populácii. Sú už vyčerpaní a stále viac ich spolupracovníkov ich opúšťa a s rastúcim Svetlom sa tak bude diať v ešte väčšej miere. To je oblasť, v ktorej môžete pomôcť tým, že vynesiete na povrch temné energie, ktoré treba vyčistiť a pošlete svoje Svetlo na všetky miesta, ktoré vnímate ako nízkovibračné. Blízky východ je jednou z takých oblastí a veľmi by profitoval zo Svetla. Môžete znížiť úrovne temnoty natoľko, že bojujúce frakcie začnú vidieť, že mier je jedinou cestou. Po storočiach vyhladzovania a utrpenia je čas, aby sa zastavili a dali ľuďom príležitosť zažívať Lásku a Svetlo, ktoré nepoznajú hraníc.

Chceme už začať náš dialóg s vami, ale nebude to po prvý krát, pretože sme sa pravidelne stretávali s vašimi vládami. Vo vašom mene sme sa mnoho krát snažili vyjednať dohodu, ktorá by viedla ku svetovému mieru, ale boli sme odmietaní. Program temných nikdy nebral ohľad na potreby ľudí a sledoval iba ich vlastné ciele. Ich konečný cieľ  na ovládnutie sveta zlyhal a oni sa stále zdráhajú priznať porážku a odísť zo scény. Vedia, že teraz je čas vášho Vzostupu, no napriek tomu sa snažili zatajiť pred vami túto skutočnosť. Takže naši drahí prišli ste na križovatku a váš osud je vo vašich rukách. Veríme, že odhalenie vám dá možnosť poznať pravdu o nás a tých mimozemšťanoch, ktorí jednali vo svojom vlastnom záujme. Sme teraz tu a naše lode obkolesujú Zem, ale nie z dôvodu hrozby, ale vašej ochrany.

Naši spojenci naďalej pracujú na tom, aby vám boli sprístupnené zariadenia na využívanie voľnej energie. Mnohé boli skonštruované a teraz je potrebná už iba naša podpora, aby sa stali všeobecne známymi. Tieto zariadenia vyriešia množstvo vašich problémov. Vaše problémy sú ľuďmi vyrobené a naozaj nie je žiaden dôvod na to, aby ste ich nemohli prekonať. Zmeny vo vašom životnom štýle a v závislosti na zdrojoch Matky Zeme okamžite zlepšia situáciu a ona sa bude môcť plne venovať svojmu čisteniu.
Ja som SaLuSa zo Síria a viem, že situácia rýchlo speje k rozuzleniu. Tak prosím neprestávajte pracovať pre Svetlo, pretože tým výrazne prispievate k výsledku. Všetkým vám žehnám piesňou môjho srdca.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.