Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 17, 2011

SaLuSa, June 17, 2011

Obrovské množstvo ľudí je zapojených do zavádzania zmien. Niektorí z nich si dokonca ani nie sú vedomí, že sú toho súčasťou. Napriek tomu boli priťahovaní energiu zmeny skrz podvedomú túžbu byť po boku tých, ktorí sa aktívne podieľajú na týchto zmenách. Takže ak si nemyslíte, že medzi nich patríte, myslite pozitívne, pretože aj tak môžete byť jednými z nich. Skôr či neskôr sa objaví príležitosť, keď budete môcť slúžiť svojim milovaným spolupútnikom. Nemusí vás to stáť nič, len trochu času, ako keď sa venujete napríklad charite.
Niektoré duše venujú celý svoj život službe druhým  a v takom prípade sa pre to rozhodli už pred inkarnovaním sa. Sú to naozaj špeciálne duše, ktoré sa vyvinuli do štádia, ktoré nie je bežné pre ľudí žijúcich v súčasnosti na Zemi. Avšak potrebujú aj pomocníkov, ktorí by mali urobiť podradné práce, pričom je životne dôležité, aby boli tieto práce vykonané. Takže nemusíte za každú cenu dvíhať svoj zrak príliš vysoko, pretože každý príspevok sa oceňuje rovnako. Ide o zámer konať dobro. Uisťujeme vás, že ako náhle pocítite túžbu slúžiť, ocitnete sa v situácii, kde dostanete takúto príležitosť. Duch využíva všetkých dostupných dobrovoľníkov v tomto čase, aby sa priviedlo na Zem toľko Svetla, koľko je potrebné pre Vzostup.

Postupom času sa vám pozemské záležitosti nebudú zdať také podstatné, pretože sa budete sústreďovať na činnosti, ktoré povedú ku Vzostupu. Vaša budúcnosť už nie je závislá na starých spôsoboch, ktoré sú nedostatočné pre novú cestu, po ktorej kráčate. Zanechajte všetko, čo je jednoznačným pozostatkom starého sveta. Každý, kto hľadá, nájde rad zdrojov informácií, ktoré ich spoja s dušami, ktoré im poskytnú to, čo hľadajú. To, čo už neslúži, prirodzene odpadne.
Mnohé z toho, čo robíte, robíte inštinktívne, pretože vaša myseľ stále vyhodnocuje najnovšie fakty, ktoré prijímate. Taktiež keď ste na ceste Vzostupu, vaše vyššie ja stále hľadá spôsoby, ako vám pomôcť. Je užitočné vyhradiť si chvíle pre seba, aby ste mohli hovoriť so svojim vyšším ja, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou zistíte, že dostávate odpovede. Niekedy prichádzajú v snoch, takže si ich zapisujte prv, ako ich zabudnete. Ak sú obsiahnuté v symboloch, mali by ste byť schopní rozlúštiť ich.

Postupne dostávame vašich štátnikov do stavu, keď začínajú chápať podstatu zmien, ktoré musia nastať. Pre mnohých z nich je potešením byť súčasťou hnutia, ktoré prináša pokoj na rozvrátený svet. Je to prvý krát, čo môžu hovoriť o mieri s vedomím, že naozaj prichádza a že vojnová mašinéria definitívne končí. Rovnako ako vy aj oni čakajú na nových vodcov, ku ktorým sa pripoja a budú im pomáhať uskutočňovať Boží plán pre konečné oslobodenie od temnej energie. Dôjde k obrovskému posunu kolektívneho vedomia a ľudia začnú veriť v nás. Nájdu tie pozitívne vlastnosti, ktoré dlho spali a budú sa tešiť z nárastu Svetla ešte rýchlejšieho než dovtedy. My z Galaktickej Federácie nie sme zástupcovia žiadneho náboženstva, sme zástupcovia Boha v procese Vzostupu. Každý z vás má právo na pravdu a preto by nemala byť vnucovaná ako náboženské dogmy. Avšak zmeny v myslení ľudí prídu vtedy, keď na to budete pripravení, pretože my nebudeme zasahovať do vašich systémov viery. Je na vás rozhodnúť sa, či je potrebné preveriť vašu „pravdu.“
Boh je vaša Matka/Otec a stará sa a vedie svoje deti tak, aby mohli dospieť. V duchovnom ponímaní to znamená, že sa stanete Jedným so svojim vyšším ja. Potom sa môžete stať Kristom a vstúpiť do dimenzie rýdzeho Svetla. Každý z vás dosiahne takú úroveň v pravý čas a pre tých, ktorí sú pripravení pôjde o mimoriadnu príležitosť, pretože získajú naspäť svoju nezávislosť. Vo svojej podstate ste oveľa viac, než si teraz myslíte a Vzostup je prvým krokom v ústrety budúcnosti, ktorá leží pred vami. Vaša sila bude impozantná a dovtedy dosiahnete takú úroveň zodpovednosti, že ju dokážete zvládnuť.

Hovoríme o toľkých veciach, že tým musíte byť zahltení, ale nemajte obavy, pretože na tieto pravdy dorastiete. V súčasnosti to môže byť ohromujúce, keďže ste v procese obrovských zmien, ktoré sú vašim zasvätením do ríše Svetla. My sme už tam a vy sa k nám pridáte, ak patríte do našej rodiny. V každom prípade však budete pozdvihnutí a váš prvý zážitok bude spojený s novou Zemou. Bude to celkom odlišné od toho, čo poznáte teraz. To, čo nebude zo svetla, zmizne a zostane iba to, čo je v harmónii a rovnováhe. To platí aj pre vás – vzostúpia iba tie duše, ktoré prijali Svetlo. Máte už veľmi málo času na to, aby ste začali myslieť správnym smerom, ale ak hľadáte Lásku a Svetlo znamená to, že ste pripravení.

Ja som SaLuSa zo Síria a bude mi veľkým potešením pomáhať vám všetkým pri dosiahnutí pokojného spolunažívania. Tak žijeme my, bok po boku a fungujeme ako Jeden vo všetkom, čo robíme. Skúste to naši drahí, bude to ťažké, ale neskôr to bude vašim cieľom.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.