Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 8, 2011

SaLuSa, July 8, 2011

Na Zemi je veľa krásy, niektorá je prírodná, niektorá vytvorená človekom inšpirovaná víziami vyššieho vyjadrenia. Vy máte stále podvedomé spomienky na časy, keď ste prebývali vo vyšších dimenziách. Zmeny, o ktorých sme vám hovorili, sú vám tiež známe a preto ich prijímate bez väčšieho váhania. Počiatočným cieľom je zaplniť trhliny, ktoré sa objavia, keď sa starý systém rozpadne. Tým sa výrazne zlepší vaše prežívanie a zabezpečí to hladký priebeh vášho vzostupu. Skutočné zmeny začnú spolu so vzostupom a budú pokračovať ešte dlho potom. Nech si zvolíte ako svoju budúcnosť čokoľvek, budete požívať všetky výhody existencie vo vyšších dimenziách. Vydláždili sme vám cestu, keďže sa pripravujete na osobné zmeny, ktorých výsledkom bude to, že sa stanete Galaktickými Bytosťami. Rozdiel oproti súčasnosti bude monumentálny a vaše vedomie bude plne obnovené.

Vieme aké je pre vás ťažké v súčasnej situácii pochopiť, že budete oveľa viac živí. Vaše schopnosti a možnosť vyjadrenia sú obmedzené a nie je podporovaný rozvoj vašich skrytých talentov. Temní vás naopak držali v úzadí, čo je skutočným dôvodom, prečo nebolo podporované vzdelávanie v krajinách tretieho sveta. Vedomosti vám dávajú moc a vy zistíte, že diktátori sa vždy snažili odstrániť vzdelaných ľudí.  Vo vyšších dimenziách sa deje pravý opak a poznanie je zdieľané a dostupné každému. Poznanie nikdy nemalo patriť výhradne pár vyvoleným. Všetko, čo je, čo bolo a čo bude je Bohom dané každej duši bez rozdielu. Vlastnenie vecí iba preto, aby ste ich mali sa po Vzostupe zmení. Budete môcť mať všetko, po čom túžite a to zmení váš pohľad na veci, pretože ich budete môcť zmeniť vždy, keď to budete chcieť. Vy ste tvorcovia a môžete silou myšlienky rozpustiť to, čo už nepotrebujete.
Už začínate chápať, že život bude úplne odlišný, než je dnes. Bude radosťou žiť a zažívať to, čo sa dá opísať iba ako nebeská existencia. Všetko navôkol vás bude vyžarovať Svetlo a vzrušujúcu a povznášajúcu energiu. Všimnete si aj čistotu všetkého a farby tak žiarivé, no napriek tomu upokojujúce zmysly.

Vaša civilizácia bola podrobená najťažšími testami a pre mnohých je stále ťažké zbaviť sa pút, ktoré ich zväzujú. Ich vibrácia je nízka a Svetlo ťažko preniká do ich duší. Avšak vždy existuje nádej a vždy je na dosah pomoc, ktorá príde hneď ako bude možné pomôcť. Do toho nemôžete byť nútení, pretože priveľa Svetla, ak naň nie ste pripravení, by vám prinieslo veľmi nepríjemný zážitok. Každý z vás má toľko času, koľko potrebuje.

Keď pristaneme na Zemi, ľudia v nás uvidia svoj skutočný potenciál, pretože my sme vy v budúcnosti. My sme, ako by sa dalo povedať, žijúci dôkaz toho, čo je možné dosiahnuť vďaka Vzostupu. Vieme, že niektorí ľudia cítia, že vzostúpiť znamená vzdať sa vecí, ktoré vám prinášajú potešenie na Zemi. To je pravda okrem toho, že môžete získať veľmi veľa a život sa stane skvelým dobrodružstvom, ktoré je napĺňajúce a uspokojujúce. Vzostup musíte chcieť zo správnych dôvodov a musíte dodržiavať nevyhnutnú disciplínu, aby ste k nemu dospeli. To znamená zbaviť sa všetkého, čo má výhradne nižšie vibrácie. Tiež je nevyhnutné potlačiť emócie a mať nad nimi kontrolu, pretože ľudia majú tendenciu nechať im voľný priebeh. Ak môžete začať začleňovať tieto zmeny do svojho života, príde vám pomoc od vašich sprievodcov. Musíte však byť pripravení reagovať na ňu a preto je nevyhnutné nájsť si dostatok času na počúvanie svojho vnútorného hlasu. Nemôžete si ho pomýliť s egom, ktoré by vás od toho odrádzalo. Ego túži po zachovaní súčasného stavu.

Po všetkom, čo sme povedali, ak máte jasný zámer vzostúpiť veríme, že budete úspešní a otvorí sa vám cesta, po ktorej môžete kráčať. Niektoré lekcie dostanete počas spánku. Zvyčajne na tieto zážitky zabudnete, keď sa zobudíte, ale môžete cítiť vnútorné naplnenie a radosť. Zámerne si nepamätáte svoje astrálne cesty, pretože zážitky z nich by mohli zasahovať do vašich každodenných povinností. Niektoré si samozrejme pamätáte a tak viete, akým potešením je byť v tejto dimenzii. Všetky takéto záblesky sú nápomocné, pretože vám ukazujú, že čím vyššie sú vaše vibrácie, tým radostnejšie sú vaše zážitky.

S výnimkou duality je život jedným nepretržitým úžasným dobrodružstvom. Boh je našim/našou Otcom/Matkou a poskytuje nám všetko, čo by sme mohli potrebovať. My sme toto štádium dosiahli už dávno a konáme zodpovedne a nikdy nezabudneme vyjadriť vďačnosť za všetko, čo dostaneme.
Ja som SaLuSa zo Síria a z pohľadu nášho vnímania času ste už iba okamih od hlavného kroku vpred. Tak vydržte, pretože už nebudete dlho čakať a my sme rovnako nedočkaví ako všetci, čo sa zúčastňujú na našich projektoch.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.