Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 10, 2011

SaLuSa, June 10, 2011

Keďže sa stalo všeobecne známym, že cyklus duality sa končí a končí sa aj táto konkrétna civilizácia, čo sa týka ľudí, ktorí sú zviazaní so zmenami. Predstava, že by sa mohli rodiny rozbiť pochopiteľne prináša smútok, takže je potrebné sa na celý problém dívať z inej perspektívy. Najdôležitejším faktom je, že nikto nie je fyzickým telom. Všetci ste duše vo fyzických telách v rámci inkarnácie, ktorá keď skončí, vraciate sa do astrálnej sféry. Tam sa rozhodnete o ďalších plánoch týkajúcich sa vášho vývoja. Ak sa ako v minulosti opäť inkarnujete, spoločnosť vám budú robiť duše, ktoré vám budú schopné aspoň čiastočne pomôcť naplniť životný plán. Nemusia to byť tí, ktorých ste poznali z predošlých inkarnácií, no niektoré duše majú tendenciu zostávať spolu, zvlášť ak ide o osvietené bytosti. Často je to z dôvodu služby ostatným, čo sa deje práve v tomto čase Vzostupu.

Avšak nikdy nestratíte kontakt s tými, s ktorými máte citové puto, aj keď môže dôjsť k tomu, že sa vaše cesty rozdelia. Z toho vidno, že vaša rodina je oveľa väčšia, než si viete predstaviť a treba si uvedomiť, že máte množstvo rôznych vzťahov. Nie vždy ste rovnakého pohlavia a z dôvodu získavania skúseností ste hrali už všetky možné role. Takto si udržiavate rovnováhu medzi mužskou a ženskou energiou. Toto všetko vedie k vývoju, vďaka ktorému sa stanete podobnejší bohu a nemalo by vás to prekvapovať, pretože vy už ste bohovia. Vraciate sa do stavu bytia, ktorý ste už zažívali a oddeľujete sa od nižších vibrácií, do ktorých ste klesli.

Zažili ste hĺbky duality, ale to sa končí, pretože úroveň vášho vedomia rastie stále rýchlejšie. Dualita nie je miestom pre vás a nedokáže udržiavať vysoké vibrácie, ktoré prúdia na Zem. Takže ste naši drahí vstúpili na cestu Vzostupu, ktorá bola pre vás naplánovaná už od doby, kedy ste z nej zišli. Pochopte, že ak sa nechopíte tejto príležitosti, automaticky zostávate v súčasnej dimenzii. Stane sa to, pre čo sa rozhodnete a je jasné, že sa budete vždy nachádzať na tej úrovni, ktorá zodpovedá vášmu stupňu vývoja. Nebudete sa cítiť pohodlne, ak by ste boli mimo svojej úrovne a vždy budete priťahovať duše, ktoré majú podobné vibrácie.

Ľudia musia pochopiť, prečo sú tieto zmeny trvalé a že nejde o trest zo strany nejakého boha, ktorého ste sklamali. Boh nikdy nemá žiadny problém s tým, pre čo sa rozhodnete, s výnimkou toho, že neprijmete zodpovednosť za akékoľvek činy, ktoré poškodzujú iné duše. Dokonca ja vtedy dostanete príležitosť rozhodnúť sa, čo by ste mohli urobiť, aby ste prekonali takéto spôsoby a často zažijete okamžité karmické následky. To platí najmä pre váš súčasný život, pretože zostáva málo času pre duše na ďalšiu inkarnáciu. Verte nám, že vaše životy sú oveľa usporiadanejšie a majú väčší zmysel, než si myslíte. Môže sa zdať, že sa veci dejú náhodne, ale ak sú dôležité pre váš rast, môžete si byť istí, že boli naplánované. Takto môžete dôkladne skúmať všetko, čo sa vám deje v spojení s učením sa lekcií, ktoré sa máte naučiť. Ak sa ich nenaučíte, budú sa opakovať dovtedy, kým sa to nestane.

Niektorí ľudia zaobchádzajú s ostatnými životnými formami ako keby boli hlúpe, ale uisťujeme vás, že každá z nich rozvíja svoju úroveň vedomia. Zvieratá majú pocity a hľadajú u vás lásku a vľúdnosť a ako vie každý milovník zvierat, reagujú na ne. Napriek tomu dochádza v rámci potravinového reťazca k veľkým krutostiam. Skupiny duší, ktoré sa rozhodli zúčastniť a slúžiť vám týmto spôsobom, by boli radi, keby ste ocenili ich obeť. Avšak keď vzostúpite zistíte, že vo vyšších dimenziách sú celkom odlišné vzťahy a celý život plynie vo Svetle a Láske. Budete „hovoriť“ so zvieratami a ostatnými životnými formami a budete spolu v absolútnej harmónii a šťastí, pretože všetci sú tam v stave blaženosti. Energia Lásky je všade a je jasné, že zažijete úplne nový spôsob bytia.

Teraz môžete vidieť, že to, čo máte teraz na Zemi, je len slabým odvarom toho, čo vás čaká v budúcnosti. Takmer nič z toho, čo vás čaká, sa nedá porovnať s tým, čo máte teraz. Preto veríme, že bude pre vás opúšťanie toho, čo máte teraz ľahké. Pozrite sa na nás, keď dorazíme na Zem a počúvajte naše slová, vnímajte naše vibrácie a budete vedieť bez pochybností, že sme vaša budúcnosť. Nie sme pre vás cudzinci a dokonca aj vzhľad mnohých civilizácií je na nerozoznanie od toho vášho. Dáva to zmysel, keďže aj vy ste produktom genetického inžinierstva, ktoré sa udialo pred tisíckami rokov. V skutočnosti sme chýbajúcim článkom vašej evolúcie.

Keď budú môcť pred vás predstúpiť zástupcovia Galaktickej Federácie, dozviete sa množstvo faktov o vašej minulosti. Pravda bude nevyvrátiteľná rovnako ako všetko, čo vám odhalíme, pretože budeme mať nezvratné dôkazy. Môžeme vám „ukázať“  udalosti z minulosti tak, ako sa stali a to, ako bola manipulovaná vaša história, aby vás mohli temní kontrolovať. Každá duša, ktorá sa dopustila zločinov proti ľudskosti, bude spravodlivo posudzovaná vyššími silami. Upúšťate od prirodzenej ľudskej potreby pomsty a ak by to bolo možné, bolo by dobré uznať, že duše, ktoré klesli do ilúzie temnoty, si zaslúžia súcit.

Ja som SaLuSa zo Síria a rada by som vám povedala, že k vám prúdi obrovská láska z celého Vesmíru.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.