Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, April 18, 2012

SaLuSa, April 18, 2012

Zopár z Vás nepodlieha žiadnej ilúzii o tom čo sa deje, aj keď niektorí nie sú stále presvedčení, že je to v záujme Ľudskej Rasy. Títo ľudia nie sú väčšinou v kontakte s hodnovernými zdrojmi informácií a preto nemajú dostatok informácií z ktorých by si mohli vytvoriť informovaní úsudok. Málokedy majú úrovne vedomia, ktoré sú potrebné aby videli poza fyzické zmeny a niektorí majú len malú, alebo žiadnu vedomosť o Vzostupe. Avšak oni spolu so všetkými ostatnými budú mať možnosť dozvedieť sa fakty a ako ich to ovplyvní pred dosiahnutím konca roka. Napokon bez ohľadu na to v čo sa verí, konečné časy zmenia životy ľudí či sú, alebo nie sú pripravení. Nový cyklus znamená nový začiatok, neexistujú spôsoby ako môže byť ten starý zachovaný. Skutočne je v každého záujme posunúť sa k novým skúsenostiam, ktoré sú v súlade s jeho súčasnou úrovňou evolúcie.

Tam kde sú ľudia ktorí sú zmätení, voláme Pracovníkov Svetla aby boli smelí a zasiahli, pretože ich vedomosť je v tomto čase potrebná, pretože môže slúžiť na uľahčenie ich stavu a zmenšenie možnosti, že sa začnú báť. Ako bolo často povedané, nie je sa čoho obávať okrem strachu samotného a bez ohľadu na okolnosti, svet nemá skončiť katastrofou. Všetko je naplánované tak aby sa zabezpečilo, že čo najviac duší bude pripravených vzostúpiť. Avšak nie je vyvíjaný žiaden tlak na tých, ktorí sa rozhodnú zostať v tretej dimenzii, ale presunú sa inam aby mohli pokračovať v týchto skúsenostiach. To že nedosiahnu Vzostup nie je považované za zlyhanie, pretože máte večný život a absolútnu slobodu byť v nižších vibráciách tak dlho ako si želáte. Nakoniec sa každá duša pozdvihne, pretože je nemožné pokračovať v odolávaní vyšším vibráciám po dlhú dobu.

Naša misia v posledných mesiacoch nabrala na obrátkach, pretože sme viac priamo zapojení do udalostí ktoré sa dejú na Zemi a takto to bude pokračovať, pokým posledné zbytky Temných nebudú odstránené, aby Vám neprekážali. Potom sa môžeme posunúť na ďalšiu úroveň, ktorá nám umožní byť viac zainteresovaní vo Vašich životoch, v asistovaní Vášmu Vzostupu. Stretnete sa s Vašou Vesmírnou Rodinou a s Bytosťami Vnútornej Zeme ktoré sú tiež s Vami prepojené a budete mať veľa čo doháňať. Vaša história má ďaleko od pravdivosti a mnohé musí byť napravené, pretože to bolo prekrútené alebo sfalšované a týka sa to mnohých takzvaných „rešpektovaných“ inštitúcií.

Každým dňom sa približujeme k činom, ktoré spôsobia, že nastane deň deklarácie a potom sa posunieme do ďalšej fázy našej misie. Bude to čas veľkej radosti po celom svete keď budete oslavovať Vašu novo nájdenú slobodu. Staré rozdiely a historické rozpory zapadnú do minulosti, kam patria. Bude odhalené, že boli na Vás zámerne hrané Temnými aby udržali myšlienku separácie na žive. Teraz uvidíte ako rýchlo sa môžu ľudia zjednotiť v priateľstve a dobrej vôli. V srdci si všetci želáte trvalý mier a to je to, čo všetci nakoniec dosiahnete.

Drahí, keď hovoríme, že všetko sa vyrieši tak to aj myslíme a život sa stane radostným a napĺňajúcim. Také starosti, ktoré máte teraz budú odstránené a zo života plného stresu sa stane život príjemný s časom na užívanie si relaxačných záľub a zábav. Nikdy ste nemali byť otrokmi Vašej práce, alebo žiť na takej úrovni kde stále trpíte nedostatkom. Takéto veci vyriešime aby sme Vás pozdvihli a život sa čoskoro stane šťastnou skúsenosťou. Rozdiel oproti minulosti je to, na čo sme sa odvolávali mnohokrát a je to veľmi výrazným aspektom našej služby Vám.

Temní neustále kontrolovali vynálezy ktoré Vám mali priniesť vyšší životný štandard, ale namiesto toho boli použité na rozširovanie ich vlastných vojenských ambícií na ovládnutie sveta. Mnoho vecí Vám bolo upieraných ku ktorým čoskoro budete mať prístup a bude to mať veľký vplyv na komunikáciu a dopravné systémy. Nedostatok jedla sa stane vecou minulosti a nikto už nikdy nezomrie od smädu. Dôvera a láska nahradia pochybnosti a strach a ľudia po celom svete sa zjednotia v uvedomení si, že sú Jednou Ľudskou Rasou nezáležiac na farbe a iných rozdieloch.

Z našej úrovne chápeme, že spirituálne vibrácie umiestňujú duše na rôzne úrovne, čo ale neznamená, že sú od nás oddelené, pretože môžeme prísť a odísť tak ako to robíme s Vami na Zemi. Čím vyššie sa pozdvihujete, tým viac chápete, že služba druhým znamená pomáhať tým, ktorí idú vo Vašich šľapajách. Vaša história znovu len málo spomína Váš kontakt s nami, no napriek tomu sme mali veľký vplyv na vývoj Vašej civilizácie. Množstvo Vašich záhadných artefaktov, ktoré nemajú miesto vo Vašej súčasnej histórii je výsledkom návštev Vašej Zeme. Niekedy zostávajú skryté, pretože o ich existencii sa nevie a existuje aj zdráhanie spomenúť možnosť, že súvisia s mimozemskými návštevníkmi.

Otvorte Vaše mysle všetkým možnostiam ako sa dozvedáte o nás viac a buďte si istí, že Vám povieme o mnohých kontaktoch s Vami. My a iné civilizácie sme sa starali o Váš druh po tisíce rokov a ste výsledkom niekoľkých rozdielnych civilizácií, ktoré vylepšili Vašu DNA ktorá pôvodne vznikla u Lýranov. To sú časti Vašej evolúcie o ktorej dostanete viac informácií, pretože je čas aby ste sa dozvedeli pravdu.

Hromadenie bohatstva napokon už nebude potrebné, pretože vždy budete mať dostatok pre Vaše potreby. Bude prerozdelené, čo navráti určitú kvalitu do Vašich životov a takisto zabezpečí, že nikto nebude ponechaný v núdzi a chudobe. Takisto čoskoro zistíte, že nastane posun od starých metód liečenia k tým, ktoré sú priateľskejšie a účinnejšie. Liečebné izby a komory nahradia potrebu ísť do dnešných nemocníc. Technologicky vyspelé metódy sú úplne úspešné a mnohí sú schopní vyliečiť sa okamžite. Dá sa povedať, že všetko vytvárame na novo, dokonca aj v prípade chýbajúcich končatín alebo iných častí tela.

Som SaLuSa zo Síria a som potešený, že Vám môžeme dať informácie o tom, čo môžete čoskoro očakávať. Žite vždy s Láskou vo Vašich srdciach.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |