Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, April 16, 2012

SaLuSa, April 16, 2012

Keď hovoríme o našich spojencoch, máme vo všeobecnosti na mysli Pracovníkov Svetla ktorí sú v popredí aktivít, ktoré sa dejú s našou podporou. Sú to tí, ktorí pripravujú cestu pre väčší postup našich programov ktoré obnovujú Vašu suverenitu a otvárajú cestu k Vzostupu. Ale v podstate každý Pracovník Svetla, či už o tom vie alebo nie, je súčasťou Božieho Plánu a zaisťuje jeho úspešnosť. Náš príchod nám umožní poskytnúť detaily o tom prečo sme tu a odhalí, že urýchlime zmeny na dokončenie všetkých úloh ako najrýchlejšie to pôjde. Veríme, že to umožní mysliam ľudí vydýchnuť si čo sa týka nášho zámeru a jasne naznačí, že prichádzame v mieri.

Naša misia sa nedávno zmenila z pasívnych úloh na také, ktoré majú priamo za cieľ temné sily a my zabezpečíme dodržanie nariadenia dané Vašim vojenským autoritám, že použitie nukleárnych zbraní nebude povolené. Dláždime cestu pre vyhlásenie svetového mieru a odvtedy bude použitie akýchkoľvek zbraní zakázané. Ešte predtým ako sa tak stane, budeme potrebovať čestných a hodnoverných ľudí do pozícií moci, ktorí budú takéto nariadenie dodržiavať. Preto potom čo budú Temní odstránení, budeme podporovať takéto vymenovania, pretože ich potrebujeme aby plne podporovali zmeny. Výsledkom bude Vaše posunutie sa do novej éry, kedy budú Vaše práva obnovené a moc navrátená ľuďom.

S vedomím čo Vás čaká Vás prosíme aby ste sa preniesli cez akékoľvek nepríjemnosti, pretože budú krátkodobé. Skutočne budete oboznámení z dôvodmi a budete schopní vidieť za momentálne problémy. Existuje dôkladný plán, ktorý zabráni aby sa vyvinuli akékoľvek chaotické podmienky a rátali sme so všetkými možnými scenármi. Čo sa môže zo začiatku zdať ako neprekonateľný problém, nebude pre nás predstavovať žiadne ťažkosti s ohľadom na to aké máme k dispozícií zdroje. Pamätajte Drahí, že máme milióny lodí ktoré sa podieľajú na zmenách vo Vašej slnečnej sústave a môžu byť v okamihu s Vami. Máme technológiu na udržanie Vašej Zeme v rovnováhe, čo aj robíme dosť dlhý čas. To isté sa týka aj znečistenia, ktoré tiež udržujeme v norme pokým bude môcť byť kompletne vyčistené.

Pre nás bude odhalenie vnímané ako vrchol úspechu, pretože potom budeme s Vami v priamom kontakte a je toho veľa čo treba urobiť. Skutočne, keď budú médiá uvoľnené spod kontroly Iluminátov, mnohé z toho čo doteraz prešlo nepovšimnuté bude odhalené. Napríklad súčasná úloha na predvedenie pred spravodlivosť tých kriminálnikov, ktorí spáchali zločiny proti Ľudskosti by mala byť na prvých stránkach novín, ale nie je. Avšak narastie to do takých rozmerov, že čoskoro to bude nemožné ignorovať. Máme plán na spustenie vlastných správ a akonáhle Vám budeme predstavení, stane sa to nevyhnutnosťou. Buďte si istí, že máme prostriedky na zabezpečenie všetkého potrebného aby sme zaistili, že každá duša si bude vedomá toho čo prichádza a každej bude ponúknutá možnosť vzostúpiť a čo to bude vyžadovať.

Medzičasom musíme povedať, že Pracovníci Svetla odviedli výnimočnú prácu, že Vás dostali až takto ďaleko. Niektorí trpeli kvôli ich ťažkostiam, ale mali silnú vieru a vôľu aby pokračovali vo svojich úlohách. Spirituálna Hierarchia bola kľúčová v zabezpečení úspechu tým, že zabezpečila inkarnovanie mnohých Pracovníkov Svetla na Zem obzvlášť v tomto dôležitom čase. Buďte si istí, že ak máte nejakú nenaplnenú úlohu, budete povolaní v tom správnom čase. Nebude to dlho trvať kým to zistíte a od mnohých sa bude žiadať pracovať pre svoju komunitu. Ak viete o tom čo budúcnosť prinesie, je potrebné sa o Vašu vedomosť podeliť s tými, čo potrebujú byť informovaní. Pravda nemôže byť už dlhšie skrývaná a skutočne čím viac dokážete otvoriť mysle ľudí voči iným možnostiam, tým lepšie.

Život musí pokračovať vo svojej dennej rutine, pretože to čo prichádza to ešte po určitú dobu nezmení. Najskôr sa musí uskutočniť reštrukturalizácia spoločnosti ktorá vytvára základ pre nový systém a až potom môžu byť Vaše životy postupne zvyšované postupným pokrývaním Vašich potrieb. Je to o odstránení zámerne vytváraného nedostatku ktorý Vás udržiaval v chudobe a zotročení tak, aby ste boli pozdvihnutí na takú úroveň, kedy život bude radostnou a šťastnou skúsenosťou. Nie je zámerom poskytnúť Vám luxus, ale dať Vám všetky potreby, na ktoré majú všetci nárok. Nemali by existovať také extrémne rozdiely medzi bohatými a chudobnými a neexistuje žiaden dôvod prečo by ste si nemali užívať vysokú životnú úroveň.

Buďte trpezliví teraz keď sme už tak blízko stretnutia, pretože nás čakajú vzrušujúce časy a naplánovali sme zopár skvelých spôsobov ako to osláviť. Prirodzene budete chcieť vidieť naše lode po stovkách a uskutočnia sa aj veľkolepé prelety. To by malo odstrániť strach a keď uvidíte, že sme členmi Ľudskej Rasy, spojenie medzi nami bude nepopierateľné. Veľakrát sme Vám povedali, že sme Vaša rodina, takže budete očakávať, že vyzeráme podobne ako Vy. Ako ste zistili sú medzi nami aj Bytosti, ktoré nie sú ľudia ale pamätajte, že oni sú tiež vysoko vyvinutými členmi Galaktickej Federácie. Už len naša prítomnosť medzi Vami by mala byť dostačujúca na uvedomenie si toho, že sme Bytosti lásky. Možno si neuvedomujete svoju schopnosť „cítiť“ energiu akejkoľvek osoby ale vieme, že budete cítiť našu energiu plnú lásky a mieru voči Vám, keď sa stretneme.

Hlavné udalosti sú vzdialené skôr týždne ako mesiace, ale počítajte s tým, že situácia sa bude musieť ukľudniť, keďže to zahŕňa veľké organizovanie. Samozrejme, že chceme pokračovať s našimi úlohami, ale na druhej strane si musíme byť istí, že nastal ten správny čas. Nie je našim štýlom veci unáhliť ako ste už zistili. Máme ďaleko siahajúci pohľad na všetko čo sa deje, preto sú všetky naše akcie starostlivo vedené k úspechu a to je to čo Vám sľubujeme.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |