Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, April 11, 2012

SaLuSa, April 11, 2012

Ako sa správy o zmenách šíria tým viac z Vás netrpezlivo čaká na prvé potvrdenie prostredníctvom médií. Takisto čím sa viac šíria informácie o činoch našich spojencov a Galaktickej Federácie, tým viac z Vás verí vo výsledok. Napokon, jasne sa ukázalo, že nebyť uskutočnenia týchto zmien, Človek by klesol ešte hlbšie do blata a napokon až do zabudnutia. Tieto zmeny sú urýchľované našimi zásahmi a zámerom zabezpečiť aby boli dodržiavané Božie rozhodnutia, ktoré vyústia do Vášho oslobodenia sa od Temných. Zostáva už len zatknúť tých čo majú najväčšiu moc aby Ilumináti už nemohli fungovať ako samostatná skupina.

Všetko je pripravené pre celú sériu udalostí až do tej miery, že budete mať problém aby Vám nič neuniklo. To čo chceme dosiahnuť je dobre informovať masy tak, aby nedošlo k nepochopeniu našich zámerov. Niektorí ľudia s náboženskými očakávaniami a túžbami nás nebudú akceptovať, pretože budú vnímať náš príchod ako niečo odlišné od toho čo im bolo povedané, že majú očakávať. V skutočnosti niektorí boli presvedčení o tom, že sme v spojení s Diablom. Želáme si rozptýliť takéto pocity a pochybnosti, pretože sme Boha milujúci a slúžime Vám preto, aby sme Vás vyviedli z otroctva.

Berieme ohľad na Vaše rozdielne vierovyznania, ale na konci budú len dve časové línie. Jedna povedie k Vzostupu, kedy sa stanete viac podobní Bohu a tá druhá bude predstavovať pokračovanie toho čo už zažívate. Využijeme každú možnosť aby ste poznali pravdu o Vašej budúcnosti, ktorá nemôže byť zmenená s výnimkou, že si to zvolíte. Nevyvíjame na žiadnu dušu nátlak, ale poskytneme dôkaz o našej misii, ktorý bude podložený Majstrami zo Zeme a aj mimo Zeme. Je toho veľmi veľa čo Vám bolo predkladané ako pravda a strašne veľa toho bolo zámerne prekrútené, alebo úplne vymyslené, takže spôsobená škoda bude musieť byť napravená. V minulosti ste boli poslušní voči Vašim temným pánom bez toho, aby ste si uvedomovali ich zlé zámery. Avšak teraz ste vstúpili do obdobia pozdvihnutia a so stále stúpajúcimi úrovňami vedomia ste viac schopní rozlišovať. Pravda bude mať energiu, ktorá ju identifikuje a bude spolupracovať s Vašou intuíciou, ktorá je Vaším najspoľahlivejším priateľom.

Prirodzene budete tiež chcieť dôkazy o našich tvrdeniach o Vašej dávnej histórií. To pre nás nepredstavuje žiaden problém, pretože Vám ukážeme všetky relevantné dôkazy podrobne tak ako to zobrazujú Akášické záznamy. Všetko čo sa kedy stalo môže byť znovu videné, zahŕňajúc napríklad Veľkú potopu a podobné veľké historické momenty. Noemova archa je krásny príbeh ktorý je opradený mýtmi, ale my to uvedieme na pravú mieru. Takýchto príkladov existuje veľa a my sme už pripravili naše výučbové kurzy. Jednoznačne sme vzrušený vyhliadkou môcť s Vami na takejto úrovni komunikovať.

Pokým sa budeme môcť s Vami otvorene skontaktovať a rozprávať bolo by najlepšie aby ste pokračovali ako doteraz a neboli rušení tým čo očakávate od nás. Dovoľte aby sa to stalo prirodzene a v správnom čase vediac, že Vaša budúcnosť je zaistená. Samozrejme, že sa chcete sústrediť na Vzostup a v čase ktorý Vám ostáva budete dobre informovaní o tom, čo potrebujete urobiť. V podstate sa to dostáva do stavu, kedy môžete zostať pokojní pokým sa okolo Vás mnohé udeje. Vy, Pracovníci Svetla ste našou pevnou oporou na Zemi a ste najdôležitejší pre našu prácu. Nasledujte svoje srdce a budete sa cítiť v bezpečí a pokojní nezáležiac na tom, čo sa deje. Najlepšie ešte len príde a zatknutím Temných budú zastavené všetky pretrvávajúce negatívne vplyvy.

Pamätajte Drahí, že celá Zem tiež reaguje na prílev vyšších energií. Matka Zem si želá konečne sa zbaviť nižších energií, ktoré jej spôsobili takú bolesť a utrpenie. Doteraz nebol žiaden dôvod na uskutočnenie čistenia, ktoré by spôsobilo katastrofické následky a my neočakávame, že by sa to malo zmeniť. Avšak Matka Zem sa neustále mení a prispôsobuje sa novým energiám, ktoré k nej prichádzajú. Preto nastanú nejaké reakcie, ale my budeme takéto udalosti podrobne monitorovať. Môžme pomôcť minimalizovať vplyv na Vás, čo sme robili už po veľmi dlhý čas.

Ste už tak blízko k prežitiu výsledkov našich aktivít a zanedlho sa o tom objavia správy prostredníctvom médií. V skutočnosti sa to už začalo ale iba v malom meradle, zatiaľčo my to chceme vidieť v celosvetovom pokrytí. V blízkej budúcnosti budeme dohliadať nad tým, aby to týmto smerom postupovalo a budeme priamo zainteresovaní vo vytvorení našich vlastných prostriedkov na doručenie správ k Vám. Chceme aby ste mali výhodu nových technológií tak skoro ako sa to len dá a poslať Vás na cestu novej existencie ktorá bude v súlade s Vaším pozdvihnutím do vyšších dimenzií. Ste pripravení urobiť takýto skok a boli ste oboznámení s týmito myšlienkami, takže ich ľahko príjmete.

Skutočnosť, že čas sa stále zrýchľuje si uvedomujú viacerí z Vás a je úplne jasné, že niečo veľké je blízko. Prirodzene väčšina z Vás ktorí čítate kontaktné odkazy ste si plne vedomí dôvodov. Zanechávate staré vibrácie za sebou, pretože tie už nie sú vhodné pre nastávajúce Galaktické Bytosti, ktorými sa stávate. S časov Doby Temna ste prekonali tie najobtiažnejšie podmienky, ale Vaše Svetlo presvitalo. Nielen to, ale odpovedali ste takým spôsobom, že ste sa dostali za hranicu toho aby Vás Temní naďalej kontrolovali. Hlasno ste volali po slobode a urobili kroky, ktoré Vám ju priniesli. Už nemôžete byť naďalej udržovaní v otroctve, iba ak to dovolíte.

Som SaLuSa zo Síria a zakaždým keď Vám nechám odkaz viem, že je vítaný a pomôže Vám ukľudniť Vás až pokým konečne neuvidíte výsledky našich aktivít. Naši spojenci sú blízko dokončenia svojich misií a nebude dlho trvať keď situácia na Zemi bude vhodná pre odhalenie. Buďte si istí, že sme pripravení na túto udalosť a uskutočníme ju pri najbližšej možnej príležitosti. Ďakujeme, že ste takí trpezliví a Boh Vám všetkým žehnaj.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |