Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Slovenský > Mike Quinsey - SaLuSa, August 17, 2012

SaLuSa, August 17, 2012

Určite viete, že sme po dlhý čas pracovali na viacerých problémoch, ktoré zadržiavali postup. Možno sme aj my podcenili aké obtiažne niektoré z nich boli, ale teraz vidíme, že naši spojenci sú na pokraji vykonania prevratného skoku vpred. Zdržíme sa detailov, ale tento krát to bude príliš veľké na to, aby sa to utajilo a médiá to nebudú schopné ďalej ignorovať.

Vývoj vo finančnom sektore ukáže, že nech spravia čokoľvek, nie je možné sa vrátiť k starým spôsobom a budú musieť akceptovať rozsiahle zmeny. Dostali sme sa do bodu, kedy je pre veľké banky jedinou odpoveďou akceptovať nový systém, ktorý je pripravený na zavedenie. Nedá sa spraviť nič čo by im pomohlo oživiť starý systém, ktorý sa čoskoro stane nefunkčným. To bude pre našich spojencov zeleným signálom aby začali a predstavili nový systém.

Aj ďalšie záležitosti rapídne vrcholia a aby sme umožnili vládne zmeny tlačíme na našich spojencov, aby raz a navždy odstránili tých, ktorí Vám neslúžia. To pokračuje rýchlejším tempom a môžete o tom získať predbežné informácie zo zdrojov, ktoré nie sú naše. Avšak nech sa to vyvinie akokoľvek, budú to dobré správy ktoré ukážu, že sa toho dialo veľa o čom ste nevedeli. Našim želaním je, aby o všetkých aktivitách mala verejnosť prehľad, aby ste v budúcnosti presne vedeli, na čom ste.

Po veľmi dlhú dobu sme museli držať detaily v tajnosti a dokonca aj teraz sme ešte opatrní v tom, čo prezradíme. Ide o to, aby sme si naše plány udržali pre seba tak dlho ako sa dá, aby sme zabránili zasahovaniu do nich zo strany tých, ktorí sú stále lojálni Iluminátom. Niektorí sú voči nim samozrejme zviazaní korupciou alebo vydieraním a stále sa boja následkov, ak by ich neuposlúchli. Avšak my sme ich pozvali, aby sa k nám pripojili a zaručili sme im azyl, aby neboli v nebezpečí. To neznamená, že im prejdu ich zločiny, ale to nie je záležitosť, ktorou sa budeme my zaoberať a je najlepšie to nechať na vyššie sily. Pretože spravodlivosť je vždy vykonaná, nie je dôvod míňať Vašu energiu na to, že sa budete obávať o výsledok.

Máte právo aby ste vedeli kto a čo bolo za príšernými zločinmi proti ľudskosti. Táto vedomosť je pre Vás aj lekciou, v opačnom prípade by ste ťažko akceptovali, že ste kolektívne umožnili aby sa to stalo. V mnohých prípadoch ste efektívne dali svoj súhlas tým, že ste tomu nezabránili. Avšak Temní sú veľmi manipulatívni a zákerní, pretože v opačnom prípade by neboli schopní vykonať alebo dosiahnuť toho, aby im tie zločiny prešli. Tak isto to vyžadovalo rozsiahlu konšpiráciu s tými, ktorí vykonávali ich príkazy. Dualita Vás určite naučila veľa ťažkých lekcií, ale tak isto veľa krásnych, pretože v žiadnom prípade nebola jednostranná. Teraz sa toto obdobie končí a Vy sa môžete vrátiť do Vašej skutočnej reality.

Ako sa pravda odhaľuje, spojí to ľudí v otázke ich pochopenia toho čo Boh je alebo nie je. Pravda už ďalej nebude môcť stáť bok po boku s tým čo je nepravdivé a zistíte, že mnohí učitelia pozmenili svoje slová aby vyhovovali ambíciám tých, ktorí Vás túžili kontrolovať. V skutočnosti to ešte prikrášlili aby podporili svoju vlastnú interpretáciu. Žiadne učenie v skutočnosti nie je lepšie ako druhé aj keď niektoré presnejšie vysvetľujú čo je Boh. On/Ona nemá formu človeka alebo jednotlivca, ako by ste to mohli chápať. Boh je samotná podstata, energia v rámci ktorej všetko existuje. Boh je Láska a je všemocný a je Otcom/Matkou všetkého života. Uznávame ho ako Zdroj a vzdávame mu vďaku ktorá mu náleží za všetko čo máme, za tú najvzácnejšiu vec, ktorou je samotný život.

V prípadoch keď ste, ako by ste Vy povedali, zišli z cesty, neobávajte sa následkov. Dualita má za účel získavanie skúseností a spirituálny rast a tým, že ste stratili kontakt s Bohom, ste šli svojou vlastnou cestou a spoliehali ste sa na Vaše svedomie aby Vás viedlo. Nanešťastie človek mal vždy stádový inštinkt a väčšinou nasledoval vodcu a bol vedený ďaleko od Svetla a Pravdy. Teraz ste sa znovu pozdvihli, zahodili ste okovy Temných a vraciate sa do Svetla. To pritiahlo pozornosť tých ktorí Vás vedú, pretože teraz reagujete na ich prítomnosť a „počujete“ ich rady a reagujete na ich výzvy. Ak ste si toho neboli vedomí, skúste v tichosti sedieť a relaxovať a s najväčšou pravdepodobnosťou začnete konverzáciu s Vašimi Radcami a Vyšším Ja.

Tým, ktorí sa stále pripravujú na Vzostup radíme, aby držali svoju energiu vo svojej blízkosti a nemíňali ju na situácie, ktoré boli emocionálne rozvírené činnosťami Temných. Je veľmi ľahké sa nahnevať nad ich činmi a ak ste dosiahli určitú úroveň ovládania dokážete sa tomu vyhnúť, čo bude pre Vás najlepšie. Zostávajte pokojní, pretože budete mať množstvo príležitostí byť šťastní a radostní, keď Vám bude odhalená budúcnosť. Vzdajte sa starých spôsobov a žite tak, ako si predstavujete aký bude život po Vzostupe. Bude to jedno z najšťastnejších období aké ste kedy zažili a toto obdobie a tie pred ním sa budú zdať len ako zlý sen. Pripravte sa na náhle zmeny, ktoré čoskoro vstúpia do Vášho života a ktoré potvrdia, že sa pohybujete preč od dedičstva duality a preč od Iluminátov, ktorí ju zneužili na vlastné účely.

Veľakrát ste sa pýtali prečo to jednoducho neukončíme, ale musíme povedať, že to nie je možné pokiaľ na to nedostaneme Božie povolenie. Často sme spomínali, že dávame pozor aby sme do toho nezasahovali, pretože dualita je experiment. Cieľom bolo zistiť čo budete robiť ak budete oddelení od Boha a každý jeden z Vás sa toho zúčastnil dobrovoľne. Odmenou pre by Vás bola získaná skúsenosť, ktorá by urýchlila Vašu evolúciu viac ako čokoľvek čo by prebiehalo normálnym spôsobom. To znamenalo, že ste museli byť zodpovední za Vaše činy, takže ak by sme zasiahli, znamenalo by to, že by sme Vám túto zodpovednosť vzali. Musíme Vám povedať, že nám bola rozšírená právomoc, aby sme mohli vziať niektoré situácie do vlastných rúk.

Som SaLuSa zo Síria a som blízko s našou láskou pre Vás všetkých.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge