Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, August 20, 2012

SaLuSa, August 20, 2012

Najväčším objavom pre Vás bolo to, že úrovne Vášho vedomia veľmi výrazne vzrástli za posledných pár rokoch. Vedomosti sú užitočné, ale samy o sebe nie sú vstupenkou k Vzostupu. Prostredníctvom žitia podľa svojej najlepšej predstavy ktorú o sebe máte, si stanovujete ciele stať sa tým, čo je Vaším osudom. Tiež pomáhate zvyšovať úrovne Masového Vedomia a to priťahuje ešte viac duší, takže na konci mnoho z Vás vzostúpi. Tiež zistíte, že sa viete povzniesť nad príťažlivosť nižších energií. Nie sú už viac Vašou súčasťou, ak hľadáte vyšší prejav seba samého. Čo Vás uspokojovalo v tomto živote nie je už viac nevyhnutne napĺňajúce, pretože ste sa stali citlivejšími k tomu čo vytvára nesúlad alebo nespokojnosť.

Budete sa ďalej odpájať od nižších vibrácií a to môže tiež ovplyvniť charakter Vášho priateľstva s ostatnými ľuďmi. Budete hľadať tých, s ktorými zažijete harmóniu a môžete sa deliť o pohľad na život. Budete chápať, že to je prirodzené rozdelenie, pretože sa budete ľahšie deliť o svoju radosť a šťastie s podobnými. Tretia dimenzia dlho vyzdvihovala „radosti“ drog, alkoholu a sexu, ktoré sa všetky pri nadmernom užívaní stali vysoko návykové a znižovali Vaše vibrácie. Temní sú si toho vedomí a podporujú takéto záľuby, pretože Vás to odvádza od skutočných problémov vo Vašom živote, na ktoré by ste sa mali sústrediť. Samozrejme, že ste prišli do tohto života zažívať, ale mnohí z Vás sa zablokovali v nižších aspektoch a neposúvajú sa ďalej.

Ako už teraz viete, podobné sa navzájom priťahuje a posúvate sa bližšie k tým dušiam, ktoré sú veľmi pravdepodobne na podobnej úrovni ako Vy. Často máte voľbu či sa navzájom ešte viac stiahnete dolu alebo jeden druhého pozdvihnete. Prirodzene, často sú v tom zainteresované karmické záležitosti, ale pre každú dušu čo „spadla“ vždy existujú možnosti vrátiť sa. Nikdy sa na seba nepozerajte ako na nehodných alebo že Vám už nič nepomôže, pretože pomoc je vždy tu, ak urobíte ten prvý krok k Vášmu opätovnému pozdvihnutiu. V týchto konečných časoch si na seba mnoho duší vzalo niekoľko výziev, aby boli pripravení vzostúpiť. Je to finálne čistenie karmy nazbieranej po mnohé životy a niekedy musíte byť silní, aby ste ju vyčistili. So Vzostupom na pamäti je toho hodná každá vynaložená námaha.

Budete cítiť kedy ste prekonali svoje výzvy, pretože náhly pokoj vstúpi do Vašich životov a prežijete veľkú úľavu ako keby ťažká záťaž odpadla z Vašich pliec. Často to sa to týka iných duší, s ktorými musíte uzatvoriť mier a neboli ste schopní sa pohnúť ďalej, pokým nebol dosiahnutý akt odpustenia. Odsuňte posudzovanie bokom a odpustite a zabudnite, pretože lekcie z toho zostanú s Vami, takže budete pokračovať v učení sa z tejto skúsenosti. Pozerajte sa na život ako na hru a uvedomte si, že akonáhle padne opona, všetci sa znovu stanete priateľmi. V budúcnosti takéto problémy nebudú existovať, pretože dimenzia v ktorej budete je plná harmónie a rovnováhy.

S Vašim Vzostupom, ktorý sa veľmi rýchlo približuje pamätajte, že nie je závislý na fyzických zmenách na Zemi, ale existujú nevyhnutné kroky, ktoré musia byť spravené ak má byť Matka Zem pripravená pre jej vlastný Vzostup. Vzostup stále prebieha a nemôže byť zastavený, je to proces Galaktických rozmerov, v ktorom máte napriek tomu dôležitú úlohu. Akonáhle sa posuniete dopredu, všetko ostatné potom môže urobiť to isté a môžete sa na to pozerať ako na posledný chýbajúci kúsok skladačky. A preto sa Vesmírne Bytosti z celého Vesmíru zhromaždili, aby boli svedkami Vášho Vzostupu.

Rôzne akcie postupujú a my monitorujeme ako sa vyvíjajú. Buďte si istí, že čokoľvek potrebuje byť dokončené pred Vzostupom bude, dokonca aj vtedy ak by sme mali hrať väčšiu úlohu ako sme si pôvodne mysleli, že bude potrebné. Riadime sa božími pokynmi aby sme Vám pomohli byť pripravení v príslušnom čase a spolupracujeme s mnohými Vyššími Bytosťami. Žiaden zdroj nechce aby ste to všetko robili sami a vždy to mala byť tímová práca. Napokon striedavo sme boli s Vami po tisícročia, hlavne aby sme asistovali Matke Zemi. So zánikom Lemurie a Atlantídy si môžete domyslieť, že boli časy kedy bola naša expertíza vyžadovaná.

Vaša civilizácia nemala nevyhnutne isté, že ukončí svoj cyklus bez katastrofy a niekoľkokrát sa priblížila k svojmu vyhubeniu. V skutočnosti ste robili to čo robili predchádzajúce civilizácie a vyzbrojili ste sa silou a zbraňami hromadného ničenia. Vyplýva to z nedocenenia aké nebezpečné nukleárne zbrane sú a z toho, že vedecké bratstvo experimentovalo skôr ako chápalo dôsledky, ktoré by mohli nastať. Keď vybuchla prvá atómová bomba Vaši vedci vedeli, že to má potenciál zničiť celý svet, ale aj tak pokračovali. Za normálnych okolností si musíte prežiť hlúposť svojej tvrdohlavosti, inak by ste sa nepoučili z ničoho čo robíte. Avšak keď Vaše činy ohrozili iné civilizácie, museli sme zasiahnuť.

Začiatok Vášho Jadrového Veku bol pre Vesmír jasným signálom, že ste schopní zničiť nielen seba, ale aj Matku Zem. Tentokrát takáto možnosť nebola dovolená, pretože všetky duše mali dostať možnosť vzostúpiť. Vieme, že keď sa pozeráte okolo seba ste presvedčení, že niektoré duše si nie sú vedomé toho čo sa stane. Avšak ubezpečujeme Vás, že predtým ako sa inkarnovali do tohto obdobia v čase, si bola každá duša vedomá aké je dôležité. Dokonca aj keď si niektoré duše zvolili nevzostúpiť, aj tak chceli zažiť tie energie. To je dôvodom, prečo si nemusíte robiť starosti o ostatných, pretože sa dostanú presne tam, kde majú byť na základe svojej vlastnej voľby.

Som SaLuSa zo Síria a spomeniem, že máme v pláne odmaskovať viacero našich lodí, aby ste si boli vedomí toho, že naša veľká flotila je všade okolo Vás. Čo uvidíte sú členovia Galaktickej Federácie Svetla ako sa pripravujú na to, že sa ukážu ešte otvorenejšie. Z našej strany je to akt priateľstva, ktorý je vykonávaný s naším požehnaním pre Vás všetkých.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |