Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Slovenský > Mike Quinsey - SaLuSa, August 15, 2012

SaLuSa, August 15, 2012

Vstupujeme do záverečných fáz príprav na Vzostup a to si vyžaduje veľké množstvo spolupráce zo strany našich Spojencov. Rozobratie pavučiny korupcie a korporácií, ktorá bola posilňovaná Iluminátmi bola mamutia úloha a stále pokračuje. Uvedomte si, že plán Temných bol založený pred viac ako 200 rokmi a jeho chápadlá prenikli skoro do každej stránky Vašej existencie. Ako rakovina sa rýchlo šíril až sa dostal do bodu, kedy ho bolo veľmi obtiažne celkom eliminovať, ale boli sme schopní to zastaviť. Naši spojenci využili podmienky, ktoré Temní vytvorili a obrátili ich proti nim, čím vážne oslabili ich mocenskú štruktúru.

Odstraňovanie mnohých popredných členov Iluminátov pokračuje a vo všeobecnosti to smeruje k tomu, že budú odstránení aj ďalší, ktorí sú ich pešiakmi v politických a Vládnych kruhoch. Prebieha to dobre a otvorí to možnosti posunúť sa bližšie k Odhaleniu a tiež sa zorganizovať pre dosiahnutie pokroku v ďalších projektoch. Verte nám Drahí, pevne stojíme za tými čo nesú zodpovednosť za rozbehnutie vecí. Všetci si vydýchneme, keď nás konečne uvidíte ako s Vami otvorene pracujeme. Jeden aspekt Vášho pozdvihnutia postupuje bez ohľadu na akýchkoľvek aktivitách na zdržiavanie Vášho postupu a to je množstvo Svetla, ktoré prijímate. Prúdi na Zem z mnohých zdrojov, z ktorých mnohé sú mimo Vašej slnečnej sústavy. Prechádzate Galaktickou transformáciou obrovskej sily a práve začínate pociťovať tie zmeny.

Na úrovni Vašej dennej rutiny sa dá pochopiť ak si myslíte, že sa toho deje len veľmi málo. To je ďaleko od pravdy a mnohé Bytosti mimo Zeme sú zainteresované v jednom z najvzrušujúcejších dobrodružstiev, ktorých sa kedy zúčastnili. Je to tak, že Váš Vesmír si je vedomý obrovskej dôležitosti toho čo čoskoro zažijete. Ak by ste si skutočne uvedomili čím ste prešli, veľmi by ste sa nezaťažovali tým, čo by sme nazvali malými detailami. Samozrejme tie sú pre Vás dôležité, ale nič nie je dôležitejšie ako Váš terajší Vzostup. Takže prosím udržujte Vaše neochvejné sústredenie na to kam smerujete a nechajte detaily na nás a my Vás nesklameme.

Ako prijímate viac Svetla budete zisťovať, že Vaša úroveň vedomia rastie. Na fyzickej úrovni môžete niekedy pociťovať akoby ste kráčali vo vzduchu, dokonca aj závrate. To prejde a budete si skutočne vedomí väčšieho mieru vo vnútri a budete si tak istí svojou budúcnosťou, že budete vynikať ako niekto, kto žiari láskou. Emócie budú pokojné a ľahko ovládateľné, ale zažijete hlboký pocit šťastia a radosti len z toho, že ste na Zemi práve v takomto významnom čase. Je to aj podvedomé uvedomenie si, že ste sa napokon pozdvihli z duality a ona už nemôže mať na Vás žiadny vplyv. Dosiahli ste svoj cieľ a vyhrali ste boj o to, aby ste cez to prešli s Vašim Svetlom jasne svietiacim.

Myslite vo veľkom a myslite na Vzostup, pretože je to najfantastickejšia skúsenosť, ktorú budete mať a budete si z toho pamätať každú sekundu. Každá duša má rovnakú možnosť sa pozdvihnúť, takže sa prosím nebojte o tých okolo Vás, ktorí neprejavujú žiaden záujem. Budú mať ešte poslednú šancu vzostúpiť a nemôžete presne vedieť čo ich zobudí. V každom prípade budú nasledovať kurz, ktorý je pre nich ten správny a budú mať ďalšie životné skúsenosti, ktoré ich budú držať na ceste vývoja. Pomáhajte ľuďom ako sa len dá ak máte možnosť tak robiť, ale nevnucujte im svoje presvedčenia, pretože akokoľvek sa to môže zdať nápomocné, môžete spôsobiť viac škody ako úžitku. Duše rastú rôznou rýchlosťou a žiadni dvaja z Vás nie sú úplne rovnakí. Nechajte ich nech si nájdu svoju vlastnú cestu a vedzte, že majú Radcov tak ako Vy, ktorí s nimi na tom pracujú.

Ako zisťujete, existuje mnoho zdrojov, ktoré obracajú pozornosť k tomu čo pre Vás budúcnosť naozaj znamená. Je to napokon len krátky čas predtým ako vzostúpite a bude potrebné aby ste vedeli čo očakávať. V súčasnosti sa žiaden zdroj nepokúša pokryť každý aspekt zmien, ale každý Vás striedavo informuje o tom čo zažijete v najbližšej budúcnosti a ihneď po Vzostupe. Starým technológiám už dávno vypršala doba ich užitočnosti a musia uvoľniť cestu pre veľký pokrok, ktorý Vám bol doposiaľ upieraný. Ako už viete veľa z nich je založených na voľnej energii, ktorá je všade vo Vesmíre. Nezáleží na tom koľko jej spotrebujete, nikdy sa nemôže minúť, ľahko sa získava a uvádza do prevádzky.

Ďalšia veľká zmena zabezpečí, že všetky zariadenia ktoré produkujú znečistenie budú nahradené takými, ktoré neškodia. Znečistenie nepoškodilo len Vašu pôdu, ale aj vzduch a oceány. Vy a ostatné formy života trpeli chorobami alebo smrťou ako dôsledkom znečistenia a zem sa stala otrávenou. Bude tu čistá a zdravá voda, čistý vzduch a pôda ktorá bude očistená od jedovatých chemikálií a všetkého druhu odpadu. Matka Zem musí byť navrátená do jej panenskej podoby, po tom ako po tisícročia dovolila Človeku žiť na svojom povrchu. Napokon, všetky oblasti ktoré boli znečistené negatívnymi energiami tiež budú obnovené, pokým nezostane nič iné len vyššie vibrácie.

Galaktická Federácia Svetla sa dobre pripravila na nadchádzajúci čas a urobila audio prezentácie, ktoré Vám umožnia jasné pochopenie toho čo sa stane. Už teraz máte celkom dobrú predstavu, ale chceme rozšíriť Vaše vedomosti aby ste sa cítili počas zmien pohodlne. Rýchlosť ako sa udejú zabezpečí, že sa nebudete nimi cítiť prevalcovaní. Dokonca aj pozdvihnutie vibrácií Zeme vyústi do určitého stupňa očistenia, pretože nižšie energie budú premenené prostredníctvom molekulárnych zmien. Naše technológie nám do veľkej miery umožnia operovať priamo z našich lodí, ktoré sú umiestnené okolo Vašej Zeme. Skutočne už dlhý čas takto pracujeme, aby sme udržali veľké znečistenia vo Vašich oceánoch na nízkej úrovni.

Som SaLuSa zo Síria a ďakujem Vám za Vašu trpezlivosť, ktorá bude dobre odmenená. Sme Vašimi priateľmi, podľa toho sa k Vám budeme aj správať a podelíme sa s Vami o veľa radostného, čo zahrňuje aj niektoré výlety v našich lodiach. Pokračujte a vedzte, že my a mnoho ďalších duší je s Vami a milujeme každého z Vás.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge