Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, April 13, 2012

SaLuSa, April 13, 2012

Neexistuje nič čo by ste nemohli urobiť, pretože máte oveľa väčšiu moc ako si uvedomujete. Zatiaľ ešte nie ste na úrovni kedy by ste mohli dosahovať okamžité výsledky, ale energie ktoré vkladáte do zmeny prinesú odozvu. Navyše keď mnohí z Vás pracujú na rovnakom cieli, sila sa zvyšuje exponenciálne. Takže Drahí, ako viac a viac ľudí hľadá zmeny pre dobro všetkých, rýchlejšie tým prinášate zhmotnenie toho, čo máte v mysliach. Zisťujeme, že ako nadobúdate pochopenie toho ako najlepšie pomôcť sebe a Matke Zemi, dôraz sa posúva smerom preč od seba samých smerom ku všetkému živému. Napokon tieto zmeny ich ovplyvňujú a to nielen vo Vašej slnečnej sústave, ale aj celý Vesmír a Galaxiu. Je to obrovská zmena poľa pôsobnosti, ktorá presahuje Vašu predstavivosť a zahrňuje Bytosti neobmedzenej sily a lásky. Uskutočňujú Božiu Vôľu a v tom spočíva Vaša istota, že všetko bude prebiehať podľa Božieho Plánu.

V celkovom meradle vecí sa môžete cítiť veľmi nepodstatní, ale ste veľmi dôležití pre konečný výsledok, ktorý je netrpezlivo očakávaný po celej Vašej slnečnej sústave. Boli ste špeciálne vybraní na dokončenie cyklu duality a prekonali ste temnotu, ktorá sa objavila po tom, čo Atlantída zmizla v hlbinách Atlantického oceánu. Z nemožne vyzerajúcej situácie ste priniesli Svetlo späť do existencie a dnes predstavuje hlavnú silu na Zemi. Prežili ste každú mysliteľnú skúsenosť, ktorú mohla pred Vás dualita postaviť. Napriek tomu ste dokázali ukotviť Svetlo na Zemi ktoré narástlo na sile a prinieslo vyššiu úroveň vedomia. Môžete si teraz gratulovať k dobre odvedenej práci a nárokovať si odmenu vo forme Vzostupu. V blízkom aj širokom okolí Zeme sa rôzne zdroje sústredia na posielanie vyšších emisií Svetla k Vám a teraz už mnohí z Vás môžu cítiť zmeny vo vnútri.

Kedykoľvek môžete cítiť symptómy zmien, pretože bunky Vášho tela absorbujú viac Svetla a posúvajú Vás k dokončeniu premeny z uhlíkovej formy na kryštalickú. Vaše nové telo bude mať vyššie vibrácie a zabezpečí, že môžete zaujať svoje miesto vo vyššej dimenzii. Vaše súčasné telá z dôvodu nižších vibrácií boli vždy náchylné na choroby a veľa ste sa prostredníctvom toho naučili. Možno preto vnímate vyhliadku na nové telo, ktoré nestarne ani nepolieha chorobám, ako najviac vítanú zmenu zo všetkých. Tí z Vás, ktorí si už zvýšili svoje vibrácie si možno všimli ako si užívate oveľa zdravší život. To je s určitosťou znamenie, že ste objavili ako dosiahnuť úroveň života, ktorá sa odzrkadľuje vo Vašom tele s vyššími vibráciami. Zostaňte pokojní a nedovoľte negatívnym emóciám aby stúpali, pretože škodia Vašej duši. Hnev a podobné emócie sú škodlivé pre Vaše telesné funkcie pričom všetky pozitívne ako Láska, Súcit, Radosť a Šťastie udržujú Vaše úrovne Svetla a zdravia.

Pracovníci Svetla budú povolaní pomôcť tým, ktorí nevedia o chystajúcich sa zmenách aby pochopili dôvody, keď budú konfrontovaní s neuveriteľnými správami. Život sa v dôsledku toho dramaticky zmení a nebude cesty späť k starým spôsobom a systému. Najdôležitejším bodom je, že nech sa stane čokoľvek, výsledok bude zlepšenie všetkého života. To čo bude vnímané ako straty bude viac ako vynahradené a plánom je obnovenie Vašich práv a pozdvihnutie Vašich životných štandardov do takej miery, ktorá odráža Vašu túžbu na prekonanie nedostatku toho na čo máte nárok. Vždy existovali viac ako primerané zdroje na to, aby každý mohol žiť uspokojivým a potreby napĺňajúcim životným štandardom. V budúcnosti nebudete pociťovať nedostatok absolútne ničoho.

Drahí, všetko prebieha dobre a približujete sa k času, kedy naše akcie a akcie našich spojencov budú uverejnené v médiách. S tým prídu vysvetlenia toho čo sa deje a bude objasnené to, že naša intervencia bola schválená Vyššími Radami ktoré dohliadajú na Vašu evolúciu. Normálne by ste boli ponechaní aby ste rozhodli o svojej budúcnosti, čo je stále pravda čo sa týka Vzostupu. Avšak hovoríme vo väčšej súvislosti a našej zodpovednosti vykonať Božie Rozhodnutie, že všetci budete mať príležitosť vzostúpiť. Čoskoro budete svedkami kapitulácie Temných, ktorí si teraz uvedomujú to, že sú odsúdení na zlyhanie. Neexistuje pre nich cesta von a či už na Zemi alebo mimo nej budú čeliť spravodlivosti a bude im umožnené pochopiť a zažiť ďalekosiahle dôsledky ktoré ich činy spôsobili.

My z Galaktickej Federácie Vám umožníme stretnúť sa s reprezentantmi civilizácií, ktoré mali veľký vplyv na Vašu evolúciu. Siaha to späť tisíce a tisíce rokov naprieč mnohých cyklov ktoré videli civilizácie prichádzať a odchádzať, o niektorých z nich máte len veľmi malé alebo žiadne vedomosti. Pamätajte, že ste prežili skúsenosti aj mimo Zeme dokonca aj v iných Vesmíroch. Veľa ste toho precestovali a všetci ste členmi Vesmírnych rodín, ktoré sa pripravujú privítať Vás doma. Pôvodom ste prišli z hviezd a ste takisto Vesmírnymi Bytosťami rovnako ako my. Zem bola experimentom, ktorého ste sa nadšene zúčastnili a prostredníctvom Vás bolo získaných veľa vedomostí o účinkoch oddelenia sa od Boha. Všetky Vaše kolektívne skúsenosti budú dostupné ostatným civilizáciám, s ktorých niektoré môžu čeliť podobnej situácii.

Ste vnímaní ako veľké duše Svetla a toľko Lásky je Vám posielané z vďačnosti za Vaše obete. Nie každá duša by sa dobrovoľne zúčastnila toho, čo ste vy zažili. Mali ste vieru nielen vo Vaše vlastné schopnosti, ale aj v sľub ktorý Vám bol daný, že nikdy nebudete zabudnutí a vrátite sa k Vašemu právoplatnému miestu vo Vesmíre. Teraz sa posuniete ďalej a postupom času budete cítiť potrebu posunúť Váš vývoj a nastúpite na ďalšiu cestu, ktorá bude vyhovovať Vašim potrebám. Nikdy nie je nič statické, dokonca aj keď sa Váš súčasný život tak môže javiť. Zmeny sa dejú neustále, viac ako si uvedomujete a každý z Vás sa podieľa na vytváraní svojej budúcnosti.

Som SaLuSa zo Síria a ako vy čakám na „odštartovanie“ ktoré bude začiatkom nádherných časov, ak nie rovno hektických, ale budú to časy radostné. Vnímajte udalosti s vedomím, že výsledok je vopred stanovený a budete kráčať cestou k Vzostupu pod ochranou Svetla a Lásky.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |