Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 15, 2012

SaLuSa, June 15, 2012

Naďalej pokračujeme v usilovnej práci spolu s našimi spojencami aby sme prekonali posledné prekážky, ktoré nám stoja v ceste. Akonáhle budú odstránené, oznámenia Vás budú môcť pripraviť na sériu udalostí ktoré odstránia tých, ktorí ovládali Vaše životy pomocou kriminálnych snáh. Mnohé mená tých, ktorí sa na tom podieľali vám budú známe, v mnohých prípadoch veľmi dobre známe a niektoré budú úplne neznáme. Akonáhle budú kľúčové osoby odstránené, bude to znamenať zelenú pre našich spojencov na vykonanie rozsiahlych zatýkaní tých, na ktorých budeme mať dostatok dôkazov aby sme dokázali ich vinu. Bude sa s nimi zaobchádzať férovo a budú mať nárok na spravodlivé procesy v ktorých budú zastupovaní. Sudcovia budú zvolení za ich poctivosť, bezúhonnosť a skúsenosti v aplikovaní práva správne a podľa pôvodného úmyslu.

Niektoré z Vašich existujúcich zákonov sú drakonické, najmä tie zavedené poslednou vládou (USA – pozn. prekladateľa). Jedným z našich prvých krokov bude oslobodenie všetkých čo boli neprávom uväznení, prípadne sú momentálne zadržiavaní bez procesu alebo bez možnosti odvolania. Spravodlivosť musí byť vykonaná a musí existovať väčšie pochopenie a väčšie zohľadnenie okolností, ktoré často viedli ku kriminálnym činom. Veľa z nich bolo spôsobených nesprávnym zaobchádzaním, ktoré bolo založené na rasových rozdieloch. Všetko toto sa zmení, ale nie preto že to bude povinné, ale prostredníctvom pochopenia, že všetci ste Jedným. Niekedy sa na tých čo sú nevzdelaní alebo zanedbaní pozeráte ako na menejcenných, ale sú fyzicky inkarnovaní s tých istých dôvodov ako Vy – aby získavali skúsenosti. Je to duša, ktorá ostáva rovnaká v každom novom živote.

Postoje voči iným rasám sa už menia a najdôležitejšia je schopnosť vnímať ich ako Vašich bratov a sestry. Všetci sa vyvíjate spoločne a ste schopní si navzájom pomáhať v pokroku smerom k väčšiemu porozumeniu zmyslu života a Vašom podieľaní sa na ňom. Buďte hrdí na svoje úspechy, ale nedovoľte im aby sa stali prekážkou akceptovania faktu, že všetky duše majú rovnaké práva ako všetci ostatní. Niektorí ľudia sú ako sa zdá obdarovaní všetkým tým čo robí život pohodlným, ale pamätajte, že je to stále len skúsenosť. Čo so svojim životom robíte a ako sa správate k ostatným je kľúčovým faktorom v stanovení miery Vášho pochopenia života a akú si vyberiete ďalšiu inkarnáciu, pričom by ľahko mohla byť úplným kontrastom tej súčasnej. Chudobný človek, bohatý človek, čo na tom záleží okrem toho, že sa učíte o sebe a ostatných aby ste si pozdvihli vedomie.

Všetci získavate takým, alebo onakým spôsobom z celej série životov, čo sa zrkadlí späť do Vašej spoločnosti. Keď sa pozriete na Vašich posledných 100 rokov, počas ktorých bol síce dosiahnutý nesmierny industriálny pokrok, ale nezdá sa že by Svetlo veľmi narástlo. Mali ste dve svetové vojny a množstvo ďalších, ktoré vytvorili také množstvo negatívnej energie, že Svetlo malo problém cez to zasvietiť. Avšak máme to potešenie oznámiť Vám, že za posledných 30 rokov Pracovníci Svetla zmenili rovnováhu a Svetlo sa teraz nachádza všade na Zemi. Vyžadovalo to množstvo úsilia dosiahnuť to a množstvo pomoci bolo poskytnutej zo spirituálnych sfér. To je dôvod prečo je dnes Vzostup istotou, aj keď v minulosti to bolo veľmi otázne.

Ako sa konečné časy približujú, všetko je na svojom mieste pre nádherné finále, takže sa moc netrápte zdanlivým nedostatkom aktivity, pretože Vás uisťujeme, že v zákulisí sa vykonáva množstvo práce. Prinajmenšom povediac bude nasledovať zopár prekvapení a bude to vzrušujúce obdobie vo Vašich životoch. Len malý, alebo vôbec žiadny čas nebude potrebný na to aby ste si uvedomili, že dodržíme naše sľuby a budeme s Vami v obrovskej miere spolupracovať. Ľuďom, ktorí sa o nás len budú dozvedať v neskorších fázach sa to bude zdať až moc dobré na to aby to bola pravda, ale budú mať množstvo dôkazov, ktoré dokážu smer ktorým sa to všetko uberá.

Dá sa povedať, že ľudia dobrej vôle budú rovnako dobre pripravení vzostúpiť ako tí, ktorí o tom mali vedomosti dlhé roky. Nemusíte patriť do žiadnej skupiny, ani praktizovať akúkoľvek vieru a závisí to od toho do akej miery sa dokážete chovať k ostatným tak ako k sebe. Ak prechovávate lásku k svojim blížnym a aj ju praktizujete, tak s určitosťou patríte k Bytostiam Svetla. Akonáhle sa prebudíte do svojho ozajstného ja a Vášho zmyslu života, Vaša evolúcia bude pokračovať obrovskými skokmi. Väčšina z Vás bola vystavená rôznym náboženským učeniam, čo malo v mnohých prípadoch za následok vieru v Boha. To je dobrý štartovací bod k väčšiemu pochopeniu v prípade, že sa otvoríte novému konceptu Boha. U ľudí so strnulým spôsobom myslenia je väčšia pravdepodobnosť, že ostanú zaseknutí v súčasnom stave a zjavne nie sú pripravení rozšíriť svoje pochopenie. To im zabráni vo vzostupe a budú ďalej pokračovať v rovnakých vibráciách.

Evolúcia je o Vašej duši a jej postupe k vyšším vibráciám z ktorých ste prišli. Každá duša musí dosiahnuť bod uvedomenia, v ktorom sa pravda stane zjavnou a často tomu predchádza veľká miera hľadania. V takýchto štádiách ste sprevádzaní množstvom Radcov, ktorí všetci robia čo sa dá aby Vás pozdvihli. Často s Vami boli počas viacerých životov a majú osobný záujem na Vašom pokroku. Takisto je pravdepodobné, že sa s nimi príležitostne stretnete počas mimotelových zážitkov keď spíte, ale za normálnych okolností je ťažké si na to spomenúť. Takéto stretnutia Vám môžu veľmi pomôcť a dodať Vám sebadôveru a ráno sa zobudíte osviežení a šťastní bez toho, aby ste poznali príčinu. Niekedy sa zdajú ako sny a môžete mať tušenie, že je za nimi viac ako si spomínate.

Vaše cestovanie Astrálnymi oblasťami sa môže zdať nereálne, pretože tam platia odlišné zákony a zdá sa že robíte veci, ktoré by na Zemi neboli možné. Začínate chápať, že Vaše skúsenosti sú oveľa rozsiahlejšie ako by sa Vám mohlo zdať. Keď vzostúpite porastiete ešte viac a zažijete úplne odlišnú životnú skúsenosť než na akú ste teraz zvyknutí. Len samotné technologické zmeny vyústia do veľkého množstva zmien, ale je to Vaše pozdvihnutie do vyšších vibrácií, ktoré zapôsobí na Vás osobne. My z Galaktickej Federácie sme príkladom toho čím sa v blízkej budúcnosti stanete a nebude dlho trvať, kým budete s nami kráčať ako rovnocenní a rešpektovaní partneri.

Som SaLuSa zo Síria a teší ma, že môžeme mať tieto rozhovory a že sa môžem s Vami podeliť o naše vedomosti. Žehnám Vám všetkým.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |