Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 11, 2012

SaLuSa, June 11, 2012

Nastal čas na pozitívne myslenie a akceptovanie udalostí, ktoré sú očakávané bez predsudkov o tom aké by mali byť. Viete, že Vzostup príde nezávisle na tom ako dopadnú naše plány pre Vás, takže im umožnite zhmotniť sa s vedomím, že všetko je v poriadku. Záležitosti sú už tak blízko uskutočnenia, že budete prekvapení ako rýchlo sa budú diať. Boli by sme radšej, keby ste sa sústredili na pozitívne udalosti a nestrácali čas a energiu zaoberaním sa osudom Temných. Ich osudy sú spečatené a spravodlivosť bude vykonaná.

Avšak našou prioritou je umiestniť tých správnych ľudí na pozície právomoci a priniesť svetový mier čo najskôr to pôjde. Odtiaľ sa potom bude ľahšie pokračovať s plánom na vylepšenie Vášho života a obnovenie Vašej slobody. Akonáhle sa stretneme, môžeme spoločne pokračovať k Vzostupu a začať si užívať tie mnohé zmeny, ktoré Vás pozdvihnú. V tom období budú energie aj naďalej zvyšovať úrovne Vášho vedomia na ešte vyššiu úroveň a ľudia sa zjednotia, pretože budú odstránené bariéry, ktoré boli medzi Vás umiestnené.

Čoskoro nastane Zlatý Vek, ktorý Vás poteší a vzruší svojou krásou a harmóniou. Bude domovom pre tých, čo pozdvihli úrovne svojho vedomia dostatočne na to, aby postúpili do vyšších sfér a odtiaľ zažili slobodu prameniacu z toho, že sa stali Galaktickými Bytosťami. V súčasnosti ste kvôli Vašim nižším vibráciám stále obmedzovaní v pohybe po Vesmíre, pretože by narušili vyššie vibrácie. Avšak to sa čoskoro zmení, pretože stále pokračujete v rýchlom priťahovaní prichádzajúcich energií a beriete ich do seba.

Ak sa zamyslíte nad sebou akými ste boli pred niekoľkými rokmi, sme si istí, že si všimnete v sebe rozdiel a pravdepodobne aj pokoj a jasné myslenie. Ako postupujete, Vaše sociálne aktivity a výber priateľov sa môže tiež zmeniť a budete priťahovaní k jemnejším veciam v živote. Hľadaná bude mierumilovná existencia a extrémy emocionálnych skúseností budú menej uspokojujúce. Meníte sa teraz veľmi rýchlo a v dôsledku toho pretrhávate linky s väčšinou zo starých spôsobov života.

Nie je žiadny dôvod aby ste nezačali žiť podľa očakávania keď nastane Nová Doba, pretože mnohé pramení z toho, čo sa odohráva vnútri Vás. Vaše ideály a životné ciele budú oveľa vyššie a hľadanie sebauspokojenia prestane byť Vašim hlavným cieľom. Namiesto toho budete uprednostňovať ostatných, čo Vám poskytne väčšie uspokojenie. Až doteraz človek inklinoval k sebeckosti a hľadal sebauspokojenie bez ohľadu na cenu, ktorú museli zaplatiť ostatní. Avšak rýchlo sa zjednocujete so svojim Vyšším Ja a viete sa spojiť so svojim Kristovým Vedomím. To Drahí, je cesta po ktorej budete kráčať a s radosťou ju budete nasledovať.

Váš súčasný život je súhrnom mnohých životov, ktoré Vás zaviedli široko ďaleko, do rôznych krajín, cez množstvo náboženstiev, vier a kultúr. Ale aj keď žiadne dve cesty nie sú úplne rovnaké, priviedlo Vás to postupne bližšie k sebe. Je prirodzené že sa to tak deje, pretože všetci hľadáte „cestu domov“, čo Vás neustále nabáda pokračovať. Pozdvihnutie ktorým práve prechádzate je len časťou tej cesty, ale veľmi dôležitou časťou, ktorá predstavuje veľký skok vpred obrovských rozmerov.

My z Galaktickej Federácie sme už po dlhý čas vedeli, že Vaša cesta dosahuje vysokého bodu vo Vašej evolúcii. Bolo pre nás radosťou a privilégiom byť vybraní sprevádzať Vás a zabezpečiť, aby sa to skončilo tak ako to bolo predurčené. O všetkom bolo rozhodnuté pred tisícročiami a pred nedávnom sa k Vám pripojili mnohé duše aby Vám pomohli uspieť. Niektoré sa stali súčasťou Vašich rodín a vynikali svojou najvyspelejšou mierou vedomia. Stali sa známymi pod rôznymi menami ako Starseeds, Dúhové a Indigové deti. Ich prítomnosť má za úlohu pozdvihnúť ostatných okolo seba a čoskoro si prídu na svoje. Počúvajte týchto múdrych, pretože majú veľa čo povedať aby Vám pomohli úspešne sa udržať na ceste Svetla.

S prichádzajúcim Vzostupom majú niektorí z Vás pochopiteľne starosti o osud mladých členov rodiny. Chceme aby bolo jasné, že v konečných časoch sa každá duša ocitne presne tam kde má byť a bola si vedomá svojho osudu pred tým, ako sa inkarnovala. Takže prosím nechajte každého život ísť po stanovenej ceste a buďte šťastní, že si Vás vybrali aby boli vo Vašich životoch. Samozrejme sú mnohé rodiny, ktoré nemajú medzi sebou takéto pokročilé duše, ale napriek tomu medzi nimi prúdi láska a to ostane putom, ktoré ich môže znova priviesť k sebe. Láska je najmocnejšou energiou zo všetkých a je nezničiteľnou silou, ktorá drží všetko pohromade.

Znova Vám opakujeme, že ste veľmi mocné Bytosti napriek tomu, že Vaše schopnosti boli veľmi obmedzené nízkymi vibráciami v ktorých teraz existujete. Ale ako sa dvíhajú, tak sa zväčšuje aj Vaša sila a uvedomíte si svoju silu tvoriť. Predstavte si, že dosiahnete stavu kedy budete schopní vytvoriť čokoľvek si predstavíte, ale nemusíte sa obávať, že by to bolo zneužívané, pretože sa takisto zvýši aj úroveň Vášho vedomia. Buďte si istí, že by Vám nebolo umožnené len tak používať tvorivú silu bez toho, aby ste ju vedeli správne použiť. Začínate chápať ako veľmi budú Vaše životy odlišné a ako málo teraz odrážajú Váš skutočný potenciál. Avšak nie ste ponechaní osamote aby ste si tým celým prešli a v každej fáze Vášho života máte po ruke viac vyvinuté Bytosti, ktoré Vám pomáhajú.

Som SaLuSa zo Síria a ako sa vyvíjate zistíte, že život na najvyšších úrovniach je krásnou skúsenosťou a kamkoľvek pôjdete, budete stretávať bytosti Svetla a Lásky. Všetci sú blížni a pracujú spoločne a v Jednote a všetci poznajú Zdroj svojej existencie. Nezáleží na tom aké meno tomu dáte, pokiaľ si uvedomíte, že je alfou a omegou Všetkého Čo Je. My z Galaktickej Federácie otvorene komunikujeme so Zdrojom a náš vzťah je podobný ako máte vy s Vaším Vyšším Ja. Posielame Vám našu lásku aby Vám pomohla na Vašej ceste.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |