Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 13, 2012

SaLuSa, June 13, 2012

Zmeny sa dejú všade okolo Vás a sú jasným znamením, že impulzy pre zmenu silnejú a takto to bude pokračovať až do Vzostupu. Dobrou správou je, že výsledok sme správne predpokladali a urobili sme všetky potrebné kroky na zabezpečenie Vášho Vzostupu. Našou hlavnou zodpovednosťou bolo asistovať našim spojencom pri odstránení Temných. Postupuje to dobre a rozdeľuje to rady Iluminátov, ktorí prestávajú byť organizovaní. Bude to pre nich prekážkou tam, kde by ešte prechovávali nejaké posledné ambície presadiť ich plány na prekazenie Vášho postupu.

Hlavné udalosti sa môžu začať diať kedykoľvek v bezprostrednej budúcnosti a pre Temých neexistuje možnosť úniku pred zodpovednosťou. Nastanú zmeny, ktoré odstránia akékoľvek prepojenia, ktoré ničili Vaše životy po tisícročia. Očistenie Vám dá čerstvý začiatok aby ste sa rýchlo posunuli do vyšších sfér, kam patríte. Bude to skoro až neuveriteľná premena v tak krátkom čase s veľkou pomocou od nás a ostatných vyšších zdrojov. Poznáme Váš potenciál a ako rýchlo Vám musíme pomôcť aby ste sa posunuli ďalej.

Je čas aby ste zahodili svoju opatrnosť a zastali Vaše právoplatné miesto pri nás. Vidíme Vás ako rovných a s takou odvahou, ktorá Vám umožnila zažiť nižšie vibrácie vediac, že Vás stiahnu dole do temnoty. Neneste naďalej so sebou vinu, pretože je čas si odpustiť akékoľvek chyby ste spravili a v každom prípade konečné časy rátajú so Zákonom Milosti, ktorý vyčistí Váš štít dočista. Skúsenosti sú presne to, prečo ste si želali padnúť dolu cez dimenzie a sú dôvodom Vášho obrovského skoku v evolúcií.

Jedného dňa sa budete pozerať späť na Vaše skúsenosti v dualite a pochopíte prečo mali rôzne zákruty. Uvidíte, ako Vaše reakcie na rôzne situácie písali ďalšie kapitoly Vášho života a ako ste sa dokázali pozdvihnúť na súčasnú úroveň v evolúcii. Ale ako sa budete pozerať späť, bude sa zdať ako by to bolo všetko v prítomnosti, pretože všetky Vaše skúsenosti môžu byť znova zažité tak ako sa stali. Niekde vo Vašom podvedomí ležia všetky spomienky na každé stretnutie ktoré ste zažili a sprevádzajú Vás každou novou skúsenosťou. Potom ako vzostúpite budete schopní nahliadnuť do všetkého čo existuje. Ak to bude potrebné, budete tiež môcť profitovať zo skúseností druhých duší bez toho, aby ste to museli dosiahnuť prostredníctvom priamej skúsenosti.

Váš štít a meč sú vyrobené z lásky a nikto nebude schopný narušiť Vašu ochranu. Dokonca aj na Zemi môžete využiť ich silu na tvorenie a mnohí z Vás to robia vo forme uzdravovania. Energia lásky priťahuje vyššie vibrácie, ktoré sú pozdvihujúce a prinášajú harmóniu a rovnováhu Vášmu telu. Kontrastom sú energie emócií ako sú hnev a nenávisť, ktoré poškodzujú Vaše telo a prinášajú choroby. Po Vzostupe budú vibrácie také vysoké, že budú existovať len tie najčistejšie myšlienky. To je to Drahí, k čomu sa teraz prepracovávate a niektorí z Vás dosiahli už veľký stupeň úspechu.

Vaša budúcnosť bola vždy vo Vašich rukách, ale riadená božím zámerom tých, čo vytvorili Váš Vesmír. Taktiež existoval plán evolúcie Ľudstva, ktorý je zviazaný s vývojom ostatných civilizácií. Všetci sú prepojení a to čo urobí jeden ovplyvní všetkých ostatných a to je dôvod prečo je vzostup Vašej civilizácie pre nás takou dôležitou udalosťou. Takpovediac ste na spodnej priečke rebríka a keď sa pozdvihnete, tak isto sa pozdvihnú aj všetci nad Vami. Váš úspech je tak dôležitý pre nás všetkých a tak veľa lásky je Vám práve teraz posielanej aby Vám pomáhala. Nie je možné aby Vás to neovplyvnilo a preto vieme, že vzostúpite ako bolo plánované.

Galaktická Federácia očakáva radosť z Vašej spoločnosti ale nie skôr ako po odhalení, kedy sa s Vami budeme môcť stretnúť podľa našich vlastných podmienok. Máme Vám toho veľa čo ukázať, ale hlavne priniesť výhody, ktoré sú pripravené. Naši spojenci sú skutočne pripravení ísť do akcie a všetko ukazuje na to, že sa niektoré aktivity čoskoro uskutočnia. S každým oneskorením sme boli schopní znovu sa veľmi rýchlo prispôsobiť a môžeme Vás ubezpečiť, že plán sa stále dobre vyvíja. Akonáhle budú môcť byť zverejnené detaily vidíme, že viacerí z Vás budú mať možnosť pripojiť svoje sily k naším. Nikdy nebolo naším zámerom aby sme uskutočnili všetko sami vo Vašom mene a budeme Vás povzbudzovať, aby ste prevzali svoju časť zodpovednosti.

Hororový príbeh čo ste prežívali sa čoskoro čoskoro zmení na rozprávku, ktorá sa stala skutočnosťou prostredníctvom snov o Utópii. Zlatý Vek bude skutočne tým čo naplní Vaše sny a vezme Vás na neuveriteľné cesty. Čas prestane existovať a život bude nekonečný v nikdy nekončiacich sériách nádherných skúseností. Vieme, že myšlienka „žiadneho času“ je ťažko pochopiteľná, ale prispôsobíte sa je celkom ľahko. Prestavte si, že všetko sa odohráva teraz a stále dokola a že môžete prísť a odísť kedykoľvek sa rozhodnete. Čas nebude potrebný, nebolo by neprimerané aby ste podľa neho žili a nebude mať význam.

Budete sa musieť veľa naučiť o svojej novej dimenzii a ako Vás ovplyvní a musíte sa veľa naučiť o tom ako používať Vaše tvorivé sily. Avšak dovtedy úrovne Vášho vedomia narastú do takej miery, že nebudete mať žiaden problém stať sa zodpovednou a počestnou entitou. Slová len ťažko môžu opísať čo zažijete, len že budete vzrušení a dokonca unesení veľkosťou toho čo prichádza. Najväčšia zmena zo všetkých sa udeje vo Vašom vnútri a mnohí z Vás si uvedomujú, že sú inými bytosťami v porovnaní s tými čo ste boli len pred pár rokmi. Ste zo Svetla, rozširujete ho všade kam sa pohnete a pomáhate Vašim spolucestovateľom.

Som SaLuSa zo Síria a reprezentujem len jednu civilizáciu, ktorá má s Vami prepojenia po dlhé veky. Postupne zosilnejú a druhé civilizácie tiež obnovia svoje prepojenia s Vami. Staneme sa všetci Jedným v Galaktickej Federácií Svetla a budeme pracovať s Láskou a Svetlom.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |