Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, November 14, 2011

SaLuSa, November 14, 2011

Veľká vlna lásky dosiahla svoj vrchol, ale nie koniec, pretože naďalej pokračuje v zvyšovaní vibrácií na Zemi. Odteraz sa úroveň vedomia citeľne zvýši, čo každý jednotlivec pocíti trochu ináč. Účelom je priniesť viac harmónie a rovnováhy, čím sa zníži potreba zmien katastrofických rozmerov. Nedá sa nevšimnúť, že napriek rôznym predpovediam fyzických zmien, tieto neboli zďaleka také rozsiahle ani závažné ako Vám bolo tvrdené. Našou zodpovednosťou je zabezpečiť aby výsledný efekt ostal v medziach bez závažných následkov.

Naše aktivity prebiehajú neprestajne, zabezpečujeme monitorovanie rôznych dejov – prirodzených, alebo spôsobených človekom. Matka Zem bude potrebovať prejsť vlastnou očistou, ale opäť pracujeme na tom, aby všetko prebiehalo čo možno najhladšie. Radi by sme zdôraznili, že osoby ktoré sa teraz nachádzajú v oblastiach, ktoré by sa dali označiť ako nebezpečné sú tam v zmysle ich životného plánu. Často sú tieto situácie spôsobom odchodu tak, aby opustili Zem predtým ako prídu záverečné časy. Vieme, že je ťažké pochopiť toto myslenie počas takýchto situácií, ale opustenie Vášho tela a odchod zo Zeme je len o trochu viac ako zaspaním. Veľmi dobre vieme, že tam kde je choroba, alebo sa stala nehoda, môže byť odchod bolestivý. Avšak hneď ako opustíte telo, ste tejto bolesti zbavení a akýkoľvek emocionálny dopad je veľmi rýchlo prekonaný. Budete sa cítiť slobodní a hrdí, pretože odhodíte jarmo fyzického tela a bremeno nosenia ho neustále zo sebou.

Keď dosiahnete našu úroveň, ktorú eventuálne dosiahnete, telo sa stane menej fyzickým a nepodlieha chorobám a ostatným problémom, ktoré teraz zažívate. Nestarne a nevyžaduje rovnakú mieru starostlivosti ako vyžaduje Vaše telo súčasné až do takého bodu, že namiesto toho, aby ste ho museli kŕmiť, tak priamo absorbuje energiu. Avšak vychutnávame si to, čo vy nazývate delikatesy a nápoje, ktoré sú veľmi chutné a uspokojujúce. Vaša cesta Vás čoskoro navedie na prírodné potraviny a chemické aditíva budú záležitosťou minulosti. Faktom je, že sa stanú nepotrebnými, pretože zistíte, že potraviny ktoré sú pestované v správnom prostredí sú chutnejšie a výživnejšie. Áno, počuli ste o replikátoroch potravín, ktoré možno chápať ako prechodný stupeň k riadnemu uspokojeniu Vašich potrieb.

Zisťujeme, že si pomaly zvykáte na túto myšlienku zmeny a ste pripravení posunúť Váš život na vyššiu úroveň. Mnoho z vecí, ktoré si teraz užívate je z rôznych dôvodov škodlivých a preto teraz trpíte mnohými chorobami a problémami. Presnejšie povedané, aj teraz by ste si mali byť schopní udržať telo zdravé počas celého života. Toto bolo vždy výlučne Vašou voľbou, ale takisto ste museli znášať aj jej dôsledky. Avšak musíme pripustiť, že Vaši Temní Vás plánovane udržiavali v nezdravej kondícii prostredníctvom umelých potravín a vôd. Okrem toho sa používa nesmierne množstvo liekov v snahe o potlačenie naturálnych spôsobov liečby. V skutočnosti ste sa v rámci okolností držali celkom dobre a dokázali ste, že máte nesmiernu silu vôle a úžasne prispôsobivé telá. Touto cestou sa získalo veľa užitočný informácií, takže Vaše skúsenosti nevyjdú na zmar.

Postupne si začínate uvedomovať, že zmeny ktoré Vás čakajú sú obrovské, prenesú Vás na novú úroveň existencie a sú všetky vo Váš prospech. Faktom je, že Váš postup bol spomalený a momentálne ste už mali mať k dispozícii množstvo výdobytkov a Váš život by bol oveľa jednoduchší. Temní Vás efektívne držali v časovej slučke 3D reality a tajne používali a užívali si tieto výdobytky pre vlastný prospech a na vojenské účely. Týmto Vás nútili ďalej drieť a ťažko pracovať, čo často znamenalo len biednu existenciu. Teraz viete prečo je tak veľmi dôležité zbaviť Zem všetkých temných síl a ich vplyvu. Ich dni sú spočítané a už nebudete musieť dlho čakať na dôkaz toho, čo Vám vravíme.

Poznanie toho, čo Vás očakáva, by Vám malo umožniť zvládnuť súčasné obdobie chaosu, ktoré vnímate ako potrebné a nevyhnutné a ktoré musí predchádzať Novému Veku. Strach je ako vždy najväčšou prekážkou hladkému prechodu a práve vtedy môžu byť veľkou pomocou tí, ktorí sú informovaní a vedia čo sa deje. Vzíde množstvo otázok a úrady nebudú mať na rozdiel od Vás odpovede na dianie. Bez toho, aby ste vnucovali svoje vedomosti iným, snažte sa ich naviesť na správnu cestu pochopenia. Málo slov tu a tam stačí na to, aby naštartovali myšlienkový pochod tým správnym smerom. Chápte, že väčšina duší už pozná tieto odpovede v podvedomí a potrebujú sa len prebudiť.

V zdanlivom chaose ktorý je po celom svete ľudia spoznávajú naliehavú potrebu na zmenu a to správne vedenie nebude mať problém získať podporu. Náš prínos by mal zabezpečiť, aby všetko prebiehalo hladko, keďže v určitom momente príde k Odhaleniu, čo nám umožní pomôcť a poradiť ľuďom v novovzniknutých vládach. Sme zainteresovaní na stretnutiach s týmito predstaviteľmi, keďže máme schopnosť vedieť všetko potrebné o komkoľvek. Najdôležitejšie je, že poznáme spirituálnu úroveň na ktorej ľudia fungujú a ich skutočný zámer v tom, čo robia. Zároveň dodržiavame súkromie, ktoré je nevyhnutné na ochránenie Vášho osobného života.

Drahí, ste úžasne verní tým, ktorých rešpektujete a sme potešení, že mnohí z Vás stále takto vníma prezidenta Obamu a to aj napriek pretrvávajúcim pokusom temných a tých, ktorí nechápu jeho pozíciu a snažia sa ukázať ho v zlom svetle. Uvedomte si, že on je veľká Bytosť Svetla, ktorý musí hrať svoju úlohu tak, ako sa to od neho vyžaduje spolu s diktátom jeho poradcov. Dosiahol určitý úspech aj napriek stálej opozícii. Potrebuje Vašu stálu podporu a lásku a uvidíte ho prekvitať, keď začne rozhodovať sám a bude schopný naplno presadzovať svoje plány bez akýchkoľvek negatívnych rušivých vplyvov.

Som SaLuSa zo Síria a znovu Vám žehnám za to, že pevne stojíte proti všetkým pokusom odvrátiť Vašu pozornosť od cesty vzostupu.

Ďakujem SaLuSa
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |

Thrive

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.
You can support the show and take a subscription to the rich archives of BBS Radio here.