Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Slovenský > Mike Quinsey - SaLuSa, November 11, 2011

SaLuSa, November 11, 2011

Dnešný deň je pre Vás všetkých veľmi významný. Sme potešení, že toľkí z Vás sa zúčastňujete na 11.11.11, čo je na skok od 21.12.2012. Nezáleží na tom kde na svete sa nachádzate. Každý z Vás môže zažiť vysokú úroveň prichádzajúcich energií. Môžete o nich meditovať tak dlho ako chcete, pretože sa nijako neobmedzujú na tento konkrétny čas, ale budú pokračovať aj do budúcnosti. Avšak vyhraďte si minimálne 15 minút pred 11.11.11 a 15 minút po tomto dátume. Mali by ste cítiť silu pozdvihnutia ktoré to prinesie a pomôžete Matke Zemi tým, že túto energiu budete posielať dolu do Zeme cez Vašu korunnú čakru a cez Vaše telo. Efekt bude pre každého rôzny, v závislosti od súčasnej úrovne Vašej vibrácie, ale prinajmenšom sa dá očakávať hlboký pocit relaxácie a pokoja. Ako sa čas posúva, bude viac prenosov energií zabezpečujúcich rozvoj Vášho vedomia až do vzostupu.

Svet stále rieši zmätok, ktorý nastal v Európe, avšak pomoc zvonku je extrémne nepravdepodobná. Riešenie tohoto problému je takmer nemožné, keďže väčšina peňazí, ktoré by na to boli potrebné, jednoducho neexistuje. Je oveľa lepšie nechať veci plynúť prirodzene, čo znamená, že viac ako jedna krajina skrachuje kvôli splácaniu svojich úverov. V tomto chaose naši spojenci ponúknu nový systém, ktorý prekoná všetky prekážky a drahými kovmi krytú menu. Toto Vás posunie ďalej až do doby, kedy peniaze nebudú vôbec potrebné. Pamätajte si Drahí, že ste mocnými tvorcami a smerujete do doby, kedy si budete schopní vytvárať skoro všetko, čo potrebujete. Rok 2012 bude naozaj významným rokom zmien toho, na čo ste boli dlhú dobu zvyknutí, čo pozdvihne Vašu životnú úroveň na hodnoty, o ktorých ste predtým ani nesnívali.

Objekt vo vesmíre nazvaný Elenin prešiel okolo bez ohrozenia Zeme. Je umelo vytvorený a vykonáva vedeckú prácu v záujme Vašej slnečnej sústavy v tomto výnimočnom čase. V podstate aj my priebežne monitorujeme Vašu Zem, aby sme ju udržali pevne na kurze k Vzostupu. Neočakávame, že by mohli vzniknúť nejaké problémy, o ktorých by sme dopredu nevedeli a aj ich vplyv bol do určitej miery znížený pozoruhodným zvýšením Vášho spoločného vedomia. Tak ako všetko ostatné, aj Vaša Zem je v neustálom pohybe a musí dbať na svoje vlastné potreby v zmysle očistenia sa. Čim menej ľudí sa sústredí na to, čo mohlo byť a namiesto toho sa koncentruje na to, čo je očakávané, tým menšie budú nepríjemnosti s tým súvisiace. Všetci ste sa zhostili Vašich úloh zodpovedne a musím Vám pogratulovať k Vašej snahe o spríjemnenie tejto „jazdy“.

Odhalenie je za rohom a môže prísť v blízkej budúcnosti doslova každým dňom. Je to tak veľmi pre nás dôležité, otvorí to dvere množstvu vecí, na ktoré už netrpezlivo čakáme. Niektoré krajiny plne podporujú, aby Odhalenie nastalo čo najrýchlejšie a my budeme ďalej tlačiť na jeho oznámenie prostredníctvom našich spojencov. Ako sme nedávno spomenuli, nachádzate sa v časoch, ktoré sľubujú konečné uvoľnenie sa zo zovretia Temných. Ostalo im už len málo moci v porovnaní s tým, akú mali pred pár rokmi a nakoniec aj tejto budú zbavení.

Ako sa stále viac ľudí zobúdza do toho čo sa deje, množia sa demonštrácie za oslobodenie z otroctva a proti podmienkam, ktoré nie sú v súlade s ľudskými právami. Výsledky dosiahnete prostredníctvom sily ľudí a vlády už nemôžu dlho ignorovať Vaše požiadavky a tiež poznávajú, že nastal čas na zmenu. Tlak na nich sa postupom času zvýši a ako narastá úroveň Vášho vedomia, Svetlo posilňuje Vaše šance na úspech. Zanedlho sa k Vám pripojíme a rýchlo uskutočníme rôzne projekty, ktoré budú znamenať splnenie našej misie voči Vám.

Všetky prípravy na Vaše pozdvihnutie sú hotové a v každom ohľade môžete byť spokojní, aj keď si uvedomujeme, že to vyžadovalo dlhý čas. Predsa len to bola obrovská úloha, kedy sme museli neustále upravovať naše plány, aby vyhovovali neustále sa meniacim podmienkam na Zemi. Určite sme očakávali, že v tomto čase budeme už v našom pláne ďalej, ale v konečnom dôsledku ste nič nestratili. Jednoducho to znamená, že načasovanie sa urýchlilo a keď situácia vyvrcholí, veci sa začnú diať veľmi rýchlo. Prinajmenšom tí z Vás, ktorí pozorne sledujú dianie vo Vašom svete vidia, že významné udalosti sú už na spadnutie. Ako sme už spomenuli, na Európu sa sústreďuje celosvetová pozornosť, pretože výsledok riešenia ich problémov môže mať ďalekosiahly dopad.

Vy, Pracovníci Svetla, ktorí ste niesli Svetlo po dlhý čas, ste teraz potešení tým, ako sa Svetlo rozšírilo široko – ďaleko. Ono bolo tým, čo ľuďom otvorilo oči aby videli ako boli ovládaní a ako sa im Temní snažili zabrániť prístupu k informáciám o Vzostupe. Avšak ich pokusy zmiasť ľudí dezinformáciami sa rozpadajú, pretože tí, ktorí vynaložia úsilie na hľadanie pravdy, ju môžu nájsť prostredníctvom internetu. Vaše znalosti sa budú zväčšovať, keď sa vrátia veľkí Učitelia, pretože pravda musí byť povedaná aby odstránila prastaré viery, ktoré Vám bránili v raste.

Zostaňte pokojní a využite Vaše chápanie časov v ktorých žijete, aby ste vytvorili rovnaký pokoj vo Vašom okolí. Keď je budúcnosť ľudí ohrozená, majú tendenciu podliehať panike a práve tu môže Vaše pochopenie vysvetliť nezvyčajné okolnosti, cez ktoré práve prechádzajú. Najdôležitejší odkaz sa vzťahuje na toto záverečné obdobie, keďže Vám zaručí naplnenie plánu pre Váš vzostup. Rovnako dôležitý je fakt, že každá duša, ktorá akceptovala svoje Svetlo má možnosť voľby a nikto nie je do ničoho nútený.

Som SaLuSa zo Síria a želám Vám šťastný deň, ktorý Vám dá napĺňajúci zážitok Svetla.

Ďakujem SaLuSa
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |

Thrive

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.
You can support the show and take a subscription to the rich archives of BBS Radio here.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge