Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, May 13, 2011

SaLuSa, May 13, 2011

Je chvályhodné, že pomáhate niesť bremená ostatným ľuďom, ale musíte si vyhradiť dostatok času pre svoj vlastný rozvoj. Je veľmi dôležité, aby ste sa naďalej sústreďovali na záverečnú etapu, pretože ide o zmysel všetkého, čo zažívate. Neexistuje jediná duša, ktorá by mohla zlyhať v rámci učenia sa z prechodu všetkého, čo vám je známe a umožnenia príchodu nového, ktoré nahradí to staré. Ak pri predstave niektorých zmien cítite ľútosť, aj keď ešte nepoznáte výsledok týchto zmien uvedomte si, že tieto zmeny vytvárajú cestu pre všetko, čo rezonuje s vyššími vibráciami. Sami na sebe zažívate jemné zmeny vo svojom tele a v úrovni vášho vedomia a z týchto zmien napokon povstanete ako nová Galaktická Bytosť. Vzdajte sa toho, čo určite nebude mať svoje miesto v Novom Veku s vedomím, že to bude existovať vo vhodnej forme vo vyšších dimenziách.

Vezmite si napríklad rôzne zdroje Zeme, ktoré sa denne využívajú na udržanie vášho sveta a jeho požiadaviek. Na vyšších úrovniach to všetko bude takmer nepotrebné, takže nemáte dôvod si nič brať zo Zeme, lebo na Novej Zemi si budete môcť vytvoriť všetko, čo potrebujete silou myšlienok. Rovnaké je to aj s odpadom, ktorý produkujete tým, že sa zbavujete nepotrebných vecí – vo vyšších dimenziách neexistuje žiadny odpad ani znečistenie, pretože všetko, čo už nepotrebujete, vrátite do neprejaveného stavu energie, ktorú je možné opäť použiť. Keď dosiahnete takúto úroveň, budete mať vedomosti a schopnosti, ktoré vám umožnia vysporiadať sa s týmito záležitosťami, pretože vaše vedomie bude v súlade s tým, čo je očakávané od Galaktickej bytosti. Ak nedokážete plne pochopiť zmeny, jednoducho prijmite fakt, že to, čo sa deje vás pozdvihne na úroveň, kde je všetko v harmónii a rovnováhe. Na podvedomej úrovni je vám to všetko známe, pretože je to váš prirodzený domov.

Často sme spomínali, že budete dôkladne informovaní o tom, čo vás čaká. No zatiaľ môžeme robiť iba málo, pokým nie sme osobne medzi vami. Scéna je pripravená na tieto udalosti a keďže neočakávame, že by všetci okamžite prijali to, čo vám budeme musieť povedať, musíme zabrániť pokusom, ktoré by mali zmariť tieto udalosti. Budete samozrejme vedieť, keď sa k tomu bude schyľovať, pretože nemáme v úmysle tajiť naše akcie zamerané na odstránenie temných. Tí plánujú narúšanie vo veľkom merítku, dokonca do tej miery, že budú bez váhania mrzačiť a vraždiť ľudí. Nevravíme to preto, aby sme vo vás vyvolali strach, ale presný opak, pretože budete vedieť, že ich aktivity sú obmedzené a nakoniec celkom zaniknú.

Musí nastať obdobie mieru a zbytočná kontrola a obmedzenia musia byť odstránené, aby vám mohla byť postupne navrátená vaša nezávislosť. My z Galaktickej Federácie vás rešpektujeme a chceme, aby ste mali slobodu, na ktorú máte nárok. Drakoniánske zákony a všetko, čo nespravodlivo obmedzuje vaše konanie bude odstránené. To bude pochopiteľne úlohou novej vlády, ktorá bude čoskoro vymenovaná. Aby sa tak stalo prirodzene, dôjde k obrovským zmenám a žiadny zástupca, ktorý sa dopustí porušenia svojej prísahy nezostane vo svojej funkcii. Môžete sa tešiť na zásadné zmeny ku koncu tohto roku.

Tí z vás, ktorí sledujú správy, ktoré sa vám zdajú byť dôveryhodné a nesúce energiu Svetla a Lásky, budú informovaní o tom, čo sa deje. Tak budete mať možnosť pomáhať ostatným, ktorí môžu byť zmätení a šokovaní tým, čo budú počuť. Nejaký čas potrvá, kým bude prijatá pravda a dokonca aj potom bude stále existovať neistota ohľadom vašej budúcnosti. To je oblasť, kde môžete byť osobne veľmi nápomocní, ale uisťujeme vás, že najskôr, ako to bude možné zavedieme vhodný komunikačný systém. Chceme, aby všetci presne vedeli prečo sme tu a aká budúcnosť vás čaká. Obdobie tajomstiev sa končí a pravda bude predmetom otvorenej diskusie. Neprichádzame preto, aby sme vám vládli alebo vás podrobovali, ale preto, aby sme s vami zdieľali dobré správy, ktoré prinášame a spoločne pracovali na konci cyklu. Napokon sme všetci Jedno na úžasnej ceste naprieč dimenziami, ktorá nás privedie do Zdroja a znovu zjednotí s Najvyšším Stvoriteľom.

Vaše skúsenosti sú rozsiahle a stovky životov vás zaviedli do všetkých kútov Zeme. Ako každá duša ste aj vy zanechali stopy na vašej civilizácii a ako kolektív ste dospeli k týmto záverečným dňom, ako ste ich vytvorili. Preto nezasahujeme, nech sú vaše skúsenosti akékoľvek, inak by to celé stratilo zmysel. Dôležité je, že ste sa naučili ako sa správať voči sebe a ako zaobchádzať s ostatnými. Tí, ktorí sa to nenaučili pokračujú vo svojich lekciách, pokým nebudú pripravení posunúť sa vyššie. Keďže v skutočnosti nič také ako čas neexistuje, máte toľko „času“ na svoj vývoj, koľko potrebujete.

Nutkanie pokračovať ďalej je celkom prirodzené a váš vývoj bude pokračovať aj vtedy, keď si toho nie ste vedomí. Áno, môžete ísť späť alebo dopredu, podľa toho, ako sa rozhodnete, ale konečný výsledok s niekoľkými výnimkami bude vždy pokrokom. Je možné, aby duša zaprela svoj pôvod a Svetlo a ak je to najlepšie, čo sa dá urobiť, takáto duša sa vráti do Zdroja a jej cesta začne celkom od začiatku. My však prehovárame ku vám, ktorí ste si nie len vedomí Svetla, ale už ste sa aj rozhodli vzostúpiť. Nič vás nemôže odviesť z vašej cesty a mnohí si uvedomujú zmeny v sebe, najmä tie, ktoré prinášajú vyššie vibrácie, ktoré menia bunky vašich tiel. Vidíme, že mnohí z vás sú už v stave, kedy sa ich nedotýkajú negatívne energie a sú schopní znížiť ich vplyv vďaka sile svojho Svetla.

Tešíme sa z pokroku, ktorý ste spravili počas mnohých rokov, kedy ste sa snažili odhaliť pravdu. Negatívne energie nemôžu vyvolať strach, pokiaľ im to neumožníte. Zostaňte pokojní a neustále sa sústreďujte na vašu fantastickú budúcnosť. Už čoskoro zistíte, že všetko, čo vám bolo sľúbené, sa začne uskutočňovať.

Ja som SaLuSa zo Síria a môžem vám povedať, že Duchovná Hierarchia sa tiež podieľa na konci cyklu. Dostávate od nich nesmiernu lásku a pomoc, aj keď o tom neviete.


Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.