Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, May 2, 2011

SaLuSa, May 2, 2011

Ako ste už zistili, čas nie je konštantný a v závislosti od toho, čo robíte sa vám zdá, že plynie pomaly alebo rýchlo. To ukazuje, že ste sa posunuli do vibračného stavu vyššej úrovne vedomia. Napokon nebudete čas vnímať ako lineárny a všetko sa bude diať „teraz,“ pretože minulosť, súčasnosť a budúcnosť sú v skutočnosti Jedno. Preto môžeme byť optimisti, lebo z úrovne, z ktorej pozorujeme veci my, Vzostup už prebehol. Proces Vzostupu postupne mení vaše telá a celkový životný postoj, čo sa samozrejme očakávalo a je to úplne prirodzené. Existujú pochopiteľne aj také duše, ktoré nereagujú na vyššie energie a tie majú malý alebo žiadny záujem o tento proces. Je to výsledok rozdelenia medzi dvomi skupinami a to určí, kto z nich vzostúpi alebo opustí Zem a presunie sa na iné miesto. Toto všetko je súčasťou Božieho plánu a podlieha to Vesmírnym zákonom, ktoré zaručujú, že každá duša postupuje ďalej vo svojom vývoji.

V súvislosti s tým, čo sa bude diať v zostávajúcom čase do Vzostupu, je pozdvihnutie tým najdôležitejším. Príprava na kvantový skok do budúcnosti je nevyhnutná, pretože sa potrebujete zoznámiť s celkom odlišným životným štýlom. Je tam priepasť, ktorá je spôsobená úmyselným konaním Iluminátov a musí byť premostená. Kvôli nej ste sa neustále nachádzali v stave núdze a zabraňovala vám využívanie pokrokových technológií. Dôsledkom toho je neustály zápas o život u väčšiny z vás a takmer všetky krajiny tretieho sveta žili v neustálej biede. Na vás však čaká hojnosť a mier ešte pred tým, než príde koniec cyklu a keď vzostúpite, zažijete najúžasnejšie a najnapĺňajúcejšie obdobie. Zem je vo svojej súčasnej podobe nádherná, ale po Vzostupe bude výkladnou skriňou dokonalosti a stane sa skutočne nebeským príbytkom. Vy budete jej opatrovníci a dosiahnete takú úroveň pochopenia, ktorá vám umožní plne oceniť miesto Matky Zeme vo vašich životoch ako vedomej Bytosti.

My z Galaktickej Federácie sme tiež súčasťou vášho osudu, nie sme len tí, ktorí vás vedú na vašej ceste. Sme súčasťou vás samých a spoločne sa znova zjednotíme a staneme sa Jedným, na našej ceste na ďalšiu úroveň evolúcie. Konečne sa vraciate na úroveň vedomia, akú ste mali predtým. Závoje oddelenosti sa dvíhajú a onedlho si uvedomíte, kto v skutočnosti ste a znovu získate svoju nezávislosť. Napriek tomu, čo niektorí z vás cítia, ste hodní príležitosti, ktorá je pred vami a mali by ste sa jej chopiť obomi rukami. Bude trvať tisíce rokov, kým príde znova. Je to samozrejme výhradne vecou vášho rozhodnutia a uisťujem vás, že ste o tom boli dostatočne informovaní prv, ako ste vstúpili do súčasného života na Zemi. Ak vás priťahuje predstava Vzostupu, pravdepodobne patríte medzi tých, ktorí sa rozhodli byť jeho súčasťou. Nerobte si starosti s tým, či ste alebo nie ste pripravení, pretože úroveň vášho vedomia sa už zvyšuje. Môžete to pozorovať na jemných zmenách, ktoré ste si na sebe všimli. Zistíte, že máte väčšiu kontrolu nad svojimi myšlienkami a emóciami a viete byť vo svojom strede, takže zostávate pokojní bez ohľadu na to, čo sa deje okolo vás. V skutočnosti dokážete upokojiť ostatných už len tým, že ste v ich prítomnosti.

Uvedomujeme si, že ste unavení a frustrovaní z dlhého čakania na jasné znamenie pozitívnych zmien. Napriek zmätku, ktorý teraz na svete panuje, sú už viditeľné prvé známky veľkej očisty. Pochopte, že Zem je znečistená negatívnymi energiami, ktoré musia byť odstránené skôr, než bude možné nastoliť mier. Je smutné, že isté duše, ktoré sú do toho priamo zapojené, sú v centre týchto udalostí, ale je to často ich možnosť odčiniť prijaté opatrenia, ktoré k tomu viedli. Tým sa uvoľňuje karma a napokon sa v týchto oblastiach obnoví pozitívna energia. Musí dôjsť aj ku fyzickým zmenám a práve tie sledujeme, aby sme minimalizovali škody a straty na životoch. Zdôrazňujeme, že nemáme právo zasahovať do vašich životných plánov, čo pre niektorých znamená, že sa budú nachádzať na miestach s najväčšou aktivitou. To v žiadnom prípade neznamená, že by ste nemali rovnakú príležitosť vzostúpiť ako každá iná duša, pretože vzostúpiť môžete aj po smrti vášho fyzického tela.

Sme aktívnejší než kedykoľvek predtým, pretože Zem sa znova trasie pod vplyvom negatívnych udalostí. Avšak Matka Zem si je vedomá toho, že všetky časti jej očisty musia byť ukončené, aby mohli všetci vzostúpiť. Môžete očakávať výskyt dramatických zmien, pretože energie na Zemi podliehajú mocným energiám Svetla, ktoré sem prúdia. Nižšie energie sa premieňajú rýchlejšie než kedykoľvek predtým a to prináša pokojnejšie výsledky. Vy ako Bytosti Svetla ste tiež pozdvihovaní a my vám odporúčame vyhradiť si nevyhnutný čas na to, aby ste tieto energie absorbovali do svojho tela. Vaše telá sa postupne menia a bude to pokračovať až pokým vaše bunky nezískajú kryštalickú štruktúru a nebudú schopné obsiahnuť vyššiu úroveň vedomia. Pred vami je veľké pozdvihnutie, ktoré povedie k plnému vedomiu a vy sa stanete Galaktickými Bytosťami.

Venujte sa svojim každodenným činnostiam s pozitívnym prístupom a nevpustite strach do svojej mysle. Musíte už vedieť, že vaša budúcnosť je jasná a že Božský plán pre vašu civilizáciu a Matku Zem nemôže zlyhať. Tak nepodľahnite pokusom temných zviesť vás z vašej cesty. V skutočnosti sú deprimovaní z náhleho zvýšenia úrovne vedomia a rastúceho povedomia o ich kontrole a zotročovaní. Hľadáte pravdu vo všetkých záležitostiach a to vás naozaj oslobodzuje. Vaša dôvera bola zákerne zneužitá tými, ktorí by mali pracovať pre vaše blaho a nie pre svoje vlastné. Ukázalo sa, kým v skutočnosti sú a ich dni sú zrátané. Čoskoro prídu dramatické zmeny, ktoré vám umožnia zostaviť si také vlády, ktoré vás budú podporovať. Len málo sa zlepší, pokým nebudú správni ľudia vo vedení na vašej ceste ku Vzostupu.

Ja som SaLuSa zo Síria a som naďalej hovorkyňou jednej skupiny, ktorá predstavuje Galaktickú Federáciu a vedie vás dopredu.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.