Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, May 6, 2011

SaLuSa, May 6, 2011

Je čím ďalej, tým viac zrejmé, že Ľudská rasa je v kľúčovom bode svojej evolúcie. Rozpad starých spôsobov potvrdzuje, že už viac neboli vhodné pre nového Človeka, ktorý vzniká. Ale mnohí vidia iba nejasnú budúcnosť prinášajúcu chaos a katastrofy. Preto je dôležité, aby naša misia na Zemi začala bez meškania. Naša prítomnosť rozptýli obavy mnohých a dodá nádej tam, kde je prítomné iba zúfalstvo a beznádej. Čaká na vás prekrásna budúcnosť a brzdí ju už iba posledné lapanie po dychu temných. Budeme preto povzbudzovať našich spojencov, aby sa posunuli dopredu a spustili udalosti, ktoré povedú ku Vzostupu. Ak sa nedočkáme reakcie, po akej túžime, budeme mať povolenie potlačiť záležitosti, ktoré sú v záujme vás všetkých.

Ako už viete, keď hovoríme o použití sily, máme na mysli presviedčanie alebo uplatňovanie Vesmírnych zákonov. Priali sme si, aby sa vaša civilizácia chopila príležitosti, ktorá jej bola ponúknutá pred mnohými rokmi a ktorá vám umožnila nastoliť na vašom svete mier. To sa však nestalo a vy ste boli presvedčení o tom, že ste slobodní a váš život je normálny. Napriek tomu vám bola sloboda postupne odoberaná veľmi nenápadným spôsobom a vy ste ani nevedeli, čo sa deje. K vášmu dobru sa dá pripísať fakt, že mnoho duší začalo chápať, čo sa deje a vznikali hnutia, ktoré sa usilovali o zmenu, ktorá by vás pozdvihla a priviedla na Zem mier.

To bol signál, ktorý dostala Duchovná hierarchia, ktorá predĺžila toto obdobie, aby sa mohlo viac duší prebudiť. Ukázalo sa, že toto rozhodnutie bolo správne, pretože bol zaznamenaný výrazný nárast úrovne vášho vedomia. Smutné je, že hoci mnohí počuli toto volanie, niektorí z nich sú tak navyknutí na staré spôsoby, že naň nereagovali. Stále s nimi pracujeme tak, ako so všetkými ostatnými, pretože vidíme skutočný potenciál každého z vás. Dostávate veľkú starostlivosť a lásku bez podmienok, pretože vieme, že pripravenosť na Vzostup je iba otázkou času. Podľa vašich výpočtov to bude dlhý, dlhý čas, ale príde to ako súčasť cyklickej povahy všetkého, čo je.

Ak si udržíte svoju vieru v nás, odvrátite negatívne energie, ktoré sú namierené voči nám od tých, ktorí nechápu Svetlo. My predstavujeme zmenu a to neprijímajú ľahko tí, ktorí sú pripútaní k materiálnemu svetu. Ich fascinácia matériou trvá zvyčajne iba dovtedy, pokým sú úspešní, ale neprinesie im skutočné naplnenie a vnútorný pokoj, ktorý prináša radosť a šťastie. Mnohí si už užívajú takýto pokojný spôsob existencie a vedia prechádzať cez všetky rozpory a nejasnosti, pretože sa ich už nedotýkajú. Tieto bytosti sú majákmi Svetla, ktoré prinášajú pokoj všade tam, kde je potrebný. Ich vyššie energie majú aj liečivý účinok na ľudí v ich okolí. Túto úroveň môžu dosiahnuť všetci, ktorí svoj život zasvätia Láske a Svetlu a nevytvárajú priestor pre nižšie vibrácie.

Akékoľvek úsilie, ktoré budete musieť vyvinúť, aby ste dosiahli vzostup, bude viac než stáť za to a nemali by ste sa naň dívať ako na obeť. Žitie v Láske a Svetle je pre vás prirodzené, keďže sa vraciate na úroveň, ktorá kedysi bola vašim domovom. Dualita je hra, ktorú po jej skončení opustíte s obrovskými skúsenosťami. Každá skúsenosť má svoju hodnotu a vy sa budete neustále vyvíjať až pokým sa nevrátite do Zdroja. Pravdepodobne už rozumiete tomu, prečo sa musíte zbaviť všetkého, čo má nižšie vibrácie. Myslite na budúcnosť, ktorá bude oveľa lepšia než čokoľvek, čo ste zažili doteraz.

Všetko smeruje ku veľkému finále, ktoré, ako viete, príde. Neexistuje žiadna iná možnosť zakončenia tohto cyklu a Božský plán zaručí šťastný záver. V minulosti to bolo iné, keď ste si budúcnosť vytvárali sami. Teraz je však plán jasný a tento cyklus duality sa musí skončiť. Napokon sa každá duša ocitne presne tam, kde má byť. Tešte sa na nebeskú existenciu s vedomím, že už nikdy nevstúpite do duality. Od toho okamihu bude život idylický a napĺňajúci a vy si budete vychutnávať krásu a pohodlie vyšších dimenzií. Nebudete potrebovať vôbec nič a budete mať všetko, čo spraví z vášho života absolútne potešenie. Nie je možné slovami opísať šťastie, ktoré budete zažívať a Svetlo, ktoré prestupuje všetko, čo existuje.

V súčasnosti čakáme, ako sa skončia záverečné akty. Veľké úsilie, ktoré bolo vložené do všetkých akcií, už čoskoro prinesie svoje plody. Vaše zapojenie sa do diania je stále aktuálne a my vás žiadame, aby ste zameriavali svoje na Svetlo na každého človeka alebo každú udalosť, ktorá stojí v ceste nášmu úspechu. Spolu budeme naďalej premieňať temné energie a tým oslabovať ich možnosť zasahovať do procesu zmien. Ste to vy, kto má v rukách skutočnú moc, takže sme radi, keď vysielate pozitívne myšlienky a nepoddávate sa strachu. Temní sa budú snažiť zasahovať do diania, ale budú musieť upustiť od svojich aktivít, keď bude jasné, že je možné dosiahnuť mierové riešenie. To bude podporené našou prítomnosťou a uistením, že na svete bude dosiahnutý mier.

Mier je riešením takmer všetkých vašich problémov. Odstráni strach a nahradí ho nádejou, radosťou a pokojnou spoluprácou medzi ľuďmi. Preto pripravujeme plány na veľký skok dopredu a čakáme na vhodnú príležitosť. Mnoho príprav už máme za sebou a vy uvidíte, že keď dosiahneme náš prvý cieľ, ostatné bude nasledovať veľmi rýchlo.

Ja som SaLuSa zo Síria a som veľmi vďačná za všetky aktivity vykonané Pracovníkmi Svetla. Pomohli ste presadiť naše projekty a my sme pripravení pokračovať ďalej. Galaktická Federácia je maximálne spokojná s vašim pozitívnym postojom, ktorý prinesie svoje plody.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.