Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Slovenský > Mike Quinsey - SaLuSa, January 13, 2012

SaLuSa, January 13, 2012

Máte príslovie, že „nie je väčší blázon ako starý blázon“ a to platí na Iluminátov, pretože patria ku starším generáciám. Dávno prešvihli časové obdobie, ktoré im bolo dané na odstúpenie, čím by dali šancu ľudstvu aby si mohlo nárokovať čo mu patrí a bolo mu odopierané po tisíce rokov. Spirituálna hierarchia im ponúkla cestu von, ktorá by im garantovala bezpečnosť, boli by umiestnení v bezpečnom prostredí do doby, kým budú čeliť zodpovednosti za zločiny spáchané na Vás. Jednoducho ich chceme odpratať, aby mohla byť otvorená cesta Vzostupu a keď tak spravíme vedzte, že to bude postupovať bez obštrukcií. Zdržovacia taktika im v ničom nepomôže, keďže božský dátum určujúci skok vpred sa nezadržateľne blíži a autorizuje nás použiť akékoľvek metódy budeme chcieť na ovládnutie Temných. Ich podporovatelia majú len malú moc, ale sú roztrúsení široko ďaleko a spôsobujú tak len nepríjemnosti. Tiež začínajú byť rozčarovaní zo svojich povinností keďže v ich hniezdach nebudú žiadne zlaté vajcia a zistia, že dostanú len veľmi malú odmenu za to, čo pre nich spravili.

Prístup nás a našich spojencov už takmer rozložil štruktúru moci, ktorá spájala Temných. Stretávajú sa s väčšou opozíciou, pretože ľudia sa rapídne zobúdzajú s toho, ako boli podvedení a pomocou triku uverili, že kroky, ktoré boli urobené v ich mene mali byť v ich prospech. Faktom je, že Temní nikdy nepracovali pre nikoho iba pre seba aby dosiahli svoj cieľ svetovej nadvlády. Spôsobili deštrukciu dvoch veľkých civilizácií a boli veľmi blízko aby k nim pribudla aj tá Vaša. Je pre nich teraz už neskoro meniť plány a naša prítomnosť obmedzila ich akcie tak, aby bol zaručený ich neúspech. Takže drahí, čokoľvek počujete, alebo čítate o ich neurčitých hrozbách uvedomte si, že prišli o veľa. Ich rev môže byť hrozivý, ale v skutočnosti sú ako bezzubý tiger.

My máme odpovede na svetové problémy, avšak nemôžeme Vám ich nanútiť, ale budeme len jemne posúvať nápady tak, že na to môžete prísť sami. Skutočne, niektoré sú známe a otvorene sa o nich hovorí, ale chce to veľa presviedčania na ich realizáciu. Ľudia majú prirodzený sklon držať sa toho čo majú a zaberie čas presvedčiť ich o výhodách niečoho druhého. Napríklad výhody projektu NESARA boli známe dlhé roky, ale bola potrebná dlhá kampaň, aby sa dostal k tým, ktorý majú dostatočný vplyv na jeho uskutočnenie. Odpustenie dlhu je jednoznačne jediná odpoveď dostať sa z priepasti do ktorej mnoho krajín padlo a nemajú žiadnu reálnu šancu splatiť svoje dlhy. Kto bude dostatočne odvážny presadiť tento nápad - pozrite sa okolo seba a zistíte, že jeden prezidentský kandidát to spomenul. Samozrejme tu bude veľká opozícia zo strany tých, ktorí majú záujem na udržaní súčasného stavu a svojich rúk na svojom bohatstve. Zistíte, že akonáhle prídu nové vlády a stará garda nemôže naďalej disponovať žiadnou autoritou, začnú sa objavovať mnohé benefity. Samozrejme sú tu priority, ale ani po tom nebude žiadne veľké meškanie akonáhle, ako sa hovorí „cesta bude voľná“.

Musíme naše plány udržiavať v tajnosti, aj keď naše zámery sú známe a týmto spôsobom očakávame rýchlejší postup. Hýbeme sa s dobou a pretože sme veľmi flexibilní je vo všeobecnosti lepšie, že sa nedržíme konkrétnych dátumov. Avšak nastane čas, keď Temní budú odstránení, kedy prídeme viac do popredia, pretože chceme aby ste boli v obraze a podieľali sa na našich aktivitách. Je to nakoniec Vaša Zem, Váš cyklus Duality a Váš Vzostup a chceme aby ste sa na tom zúčastňovali od začiatku až do konečných časov.

Niektoré záležitosti zahŕňajú veľmi pokročilú technológiu a niektorá je v súčastnosti pre Vás príliš vyspelá, aby mala nejaký prínos, takže budú niektoré výnimky. V budúcnosti mnohí z Vás začnú pracovať v Galaktickej Federácii, takže je správne, že s nami nadviažete spoluprácu. Zašli by sme ešte ďalej s tvrdením, že to je dôvod prečo ste dnes tu a prečo ste sa na takúto prácu pripravovali. Temní možno boli šikovní, alebo lepšie povedané prefíkaní v klamaní Vás po tak dlhý čas, avšak ako Bytosti Svetla už ani v najmenšom nebudete viac ovplyvnení ich činmi. Ako každá iná duša, otvárate sa nižším vibráciám keď sa príliš zameriavate na ich strachom naplnené aktivity, takže áno, buďte si vedomí toho čo sa deje, ale rýchlo sa posuňte ďalej a zanechajte to v minulosti.

Časy, v ktorých sa nachádzate sú veľmi nestabilné, ale keď sa na veci pozeráte s odstupom môžu byť veľmi zaujímavé. Poukazujú na to čo sa stane keď zablúdite a zabudnete na to, že pochádzate zo Svetla. Aj keď sa vedelo, že sa prepadnete do nižších vibrácií, rozsah v akom ste sa odpútali od svojich ozajstných Ja nebol známy. To záležalo na každom jedincovi a je zrejmé, že niektorí spadli hlbšie ako iní. Čo je zaujímavé je pokrok, ktorý ste urobili odkedy boli na Zem poslané Bytosti Svetla aby Vám pomohli znova sa pozdvihnúť. Za sotva dve storočia sa Vám podarilo vytvoriť nádhernú sieť Svetla okolo Zeme a jej prítomnosť pomohla pretransformovať veľa z temnoty, ktorá tu existovala. A toto zase malo účinok na zredukovanie vplyvu temných energií a pomohlo ľuďom uvoľniť sa z ich tlaku. Bolo to veľké úsilie a úspech, za ktorý vďačíte Vášmu odvážnemu zámeru opäť priviesť Svetlo na Zem.

Zhora, odkiaľ sa pozeráme na Vašu nádhernú Zem je nám ľúto vidieť rozsah škôd, ktoré vznikli. Matka Zem bola raz Rajskou Záhradou a jednou z najkrajších planét vo Vesmíre. S Vašou pomocou dokážeme zmazať všetky škody a všetko napraviť tak, aby bola obnovená do stavu v akom bola na samom počiatku. A zájdeme ešte ďalej a pridáme čokoľvek čo bude v súlade s Vašou predstavou spraviť z nej nádhernú planétu, ktorá bude klenotom v Božskej korune. Verte nám Drahí, že nebudete mať žiadne limity a aké to bude všetko šťastné a radostné.

Som SaLuSa zo Síria a vychutnávam si toto obdobie, ktoré Vás pozdvihlo do nových výšok, pretože dokážete cítiť ako blízko ste k Vzostupu. Tvrdá práca, ktorú ste vykonali sa oplatila, pretože sa pred Vami otvorí cesta úspechu a Vaše prípravy sa blížia k záveru s Božím požehnaním.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge