Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Slovenský > Mike Quinsey - SaLuSa, January 2, 2012

SaLuSa, January 2, 2012

Počujeme Vás hovoriť „konečne“ pretože ste vstúpili do tohoto roku, ktorý božsky prináša uzavretie cyklu duality. Sú tu rôzne očakávania, pretože ľudia hľadajú znamenia ktoré naplnia ich konkrétne vízie. Temno plánovalo spôsobiť udalosti, ktoré potvrdia apokalypsu naplnením starodávnych proroctiev. Avšak so stratou ich vojenských základní to už nie je možné a cesta vzostupu bude prebiehať bez veľkých tragédií a deštrukcií v celosvetovom meradle. S akceptovaním nášho plánu na Vaše uvoľnenie sa spod kontroly Temných budú Vaše úrovne vedomia rásť a postupom času budú viac harmonické. Veľa sa toho skutočne musí zmeniť a obdobie ku koncu roka bude jednoznačne v našej réžii. Chceme aby si všetci uvedomili čo a prečo sa deje a nebude dlho trvať kým začneme zverejňovať informácie.

Vieme, že je rovnako dôležité aby všetky duše boli rovnako informované o svojich budúcich možnostiach a veľký dôraz bude venovaný uisteniu tých, ktorí túžia zostať v tejto súčasnej dimenzii, že dostanú rovnakú starostlivosť ako ktokoľvek iný. Dokonca aj poslední z Iluminátov nakoniec budú mať všetky šance nasledovať novú cestu ich konečnej spásy. Boh je Láska a nerozlišuje medzi jednou a druhou dušou čo sa týka podelenia sa o Všetko Čo Je. Počas cyklu duality ste plne prejavili Vašu Bohom danú slobodnú vôľu a Vaša voľba je za každých okolností ctená s odmenou poučenia sa z následkov. Vaše skúsenosti sú veľkým prínosom pre Váš spirituálny vývoj a nie je iné miesto ako Zem, ktorá Vám ponúka lepšiu šancu na postup. Je to ťažká a občas nevďačná skúsenosť, ktorá napriek tomu urýchľuje Váš postup a umožní Vám sprostredkovať túto skúsenosť ďalším na podobnej ceste. Pamätajte, že každá skúsenosť má hodnotu a Vašim cieľom je nasledovať určitú cestu služby pre druhých.

To, že len málo z Vás si nedokáže spomenúť na minulé životy znamená, že postupujete na základe veľkej dôvery. Vždy Vám bolo prisľúbené, že na konci duality Vám bude daná pomoc na návrat do vyšších sfér z ktorých ste prišli. Avšak niektoré duše nenapredovali tak rýchlo ako ostatné a necítia sa byť pripravené urobiť obrovský skok vpred ako mnoho iných. To nepredstavuje žiaden problém a na základe ich voľby sa posunú do podobnej dimenzie kde môžu pokračovať vo svojich skúsenostiach. Žiadna duša nie je opustená, alebo ako niektorí veria, zatratená Bohom. Všetci putujú po svojich cestách pod vedením mnohých vyšších duší, ktoré sú vždy pripravené pomôcť a poradiť. Avšak veľmi pomôže ak duše uznajú ich prítomnosť a „hovoria“ s nimi. Tvrdenie, že dostanete to o čo žiadate je založené na pravde, ale nečakajte, že dostanete presne to čo ste sa rozhodli že chcete, pretože niekedy by Vám Vaši Radcovia radšej dali to, čo je vo Vašom najlepšom záujme. Načasovanie je tiež dôležité a musíte byť vo vhodnom období, aby to fungovalo. Dôverujte výsledku akceptovaním toho, že nie vždy viete, čo je pre Vás najlepšie.

Teraz je tak veľa z Vás prebudených do pravdy o sebe a Vašom zmysle života a tento rok by Vám mal priniesť veľké uspokojenie poznaním cesty ktorou máte ísť. S týmto vedomím sa tiež zbavíte akéhokoľvek strachu, ktorý možno stále držíte v sebe, pretože už nemôžete byť rušení snahami klamať Vás. S neodvratným kontaktom s nami, ktorí nie je veľmi ďaleko pochopíte, že Galaktická Federácia je tá, ktorá je zložená z vyspelých civilizácií, ktoré už vzostúpili. V súčasnosti sme vyspelejší ako budete vy koncom roka, ale urobíte veľký pokrok. My Vás budeme pozdvihovať stupeň po stupni veľmi rýchlo zatiaľ čo tí, ktorí sa obrátili ku Svetlu dostanú každú pomoc na dosiahnutie nových úrovní vedomia. Toto všetko bude úplne normálne a potrebné na privedenie Vás k tomu, čo zosúladí Váš skutočný potenciál ako Galaktických Bytostí. Život aký ste zažívali na Zemi nikdy nemal byť trvalým stavom, ale jednoducho krokom ktorý Vám umožnení spraviť ten ďalší k Vzostupu. Váš skutočný domov je ten vo vyšších dimenziách a vy čoskoro urobíte prvý krok, ktorý Vás k nim vráti. A vtedy prichádzame my a zaručíme Vám šťastné uzavretie tohto cyklu. Určité udalosti vyplývajúce z potrebného čistenia Matky Zeme spôsobia geologické zmeny, ale my budeme s Vami aby sme minimalizovali dopad. Medzi nami, finálny rok nebude ani zďaleka taký kataklizmický ako niektorí predpovedali. Avšak ako sme sa Vám predtým zdôverili stále buďte opatrní ak žijete v oblastiach vystavených seizmickým aktivitám. Ak by nastalo nejaké skutočné nebezpečenstvo vydáme oznámenie, ale nemôžme zastaviť fyzické zmeny, ktoré sú potrebné na vrátenie Vašej Zeme do jej pôvodnej panenskej podoby.

Ako ste už boli z iných zdrojov informovaní, v niektorých oblastiach kde aktivita môže byť vážnejšia, naši drahí priatelia, ktorí sú tiež Vašimi predkami z Vnútornej Zeme Vám poskytnú úkryt. Lemuriáni a Atlantíďania boli civilizácie, s ktorými by ste takmer všetci v minulosti prežívali svoje životy a obidve skončili takmer úplnou deštrukciou. Lemuriáni spolu s Atlantíďanmi boli vopred informovaní na blížiacu sa katastrofu a emigrovali aby prežili s tým, že Lemuriáni išli do podzemia, kde postavili nádherné mestá. Vrátia sa naspäť, aby ste mali možnosť ich spoznať, ale až potom keď to bude bezpečné. Veľa sa musíte naučiť o Vašich predkoch a o ostatných životných formách, ktoré žijú vo vnútri Zeme. Táto vedomosť bola pred Vami skrytá ako napokon všetko čo Vám bude zanedlho odhalené. Dôkaz o týchto spojeniach leží skrytý vo Vatikánskych tajných archívoch, ale bude odhalený v pravom čase. Vaša celá história spätne tisícky rokov je dosť odlišná od tej ktorá Vám bola podsúvaná a bude Vám pravdivo predložená.

Som SaLuSa zo Síria a delím sa s Vami o Vaše vzrušenie na začiatku roka 2012 a všetkého čo sľubuje. Je to rok dokončenia a mnohý si ešte musia uvedomiť jeho skutočný význam. Želáme Vám všetkým naplnenie toho, čo si všetci želáte a nech Vám to prinesie Lásku a Svetlo.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge