Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 11, 2012

SaLuSa, January 11, 2012

Drahí pamätajte, že sú to Vaše presvedčenia, ktoré Vás dokážu brzdiť, takže je dôležité aby ste mali tento rok otvorené mysle. Tak ako postupuje, oveľa väčšie pravdy budú odhalené a v závislosti od zdroja bude múdre pozorne zvážiť čo hovoria. Finálne rozhodnutie je určite na Vás samých a nikto iný nemôže prevziať zodpovednosť, ale toto je čas byť k sebe úprimný a nasledovať výzvy srdca. Ako rastú úrovne Vášho vedomia budete schopní oveľa ľahšie rozpoznať pravdu a pomaly si vybudujete svoje pochopenie. Prežili ste mnoho životov, mali ste mnoho možností pracovať na svojej spirituálnej evolúcií a teraz ste sa dostali k poslednej šanci pripojiť sa ku všetkým tým, ktorí sa už na Vzostup pripravili. Samozrejme niektorí budú stále prejavovať len malý, prípadne žiadny záujem, pretože sa rozhodli, že potrebujú ďalšie skúsenosti v tretej dimenzii. Umožnite to týmto dušiam, ktoré majú rovnaké právo ako ktokoľvek iný sledovať svoju vlastnú cestu.

Stále sa toho veľa odohráva a veľmi skoro očakávame významný prielom. Tí z Vás ktorí len nestoja za pravdou, ale ju aj rozširujú nám významne pomáhajú. Má to vplyv na zmenu energií na oveľa vyššie vibrácie a spolu s ostatným úsilím priniesť viac Svetla na Zem to pomáha premieňať nižšie energie. Mohli by sme tieto zmeny nasilu presadiť, ale to nie je spôsob akým pracujeme a je najlepšie keď to robíme spoločne, pretože je dôležité aby ste si vytvorili vlastné tempo postupu. Sú tu samozrejme tiež záležitosti, ktoré sú priamo našou zodpovednosťou a my postupujeme absolútne podľa plánu. Nemajte žiadny strach, pretože Galaktická Federácia je impozantný hráč v tejto hre. Víťazstvo je už naše a to tiež znamená, že Vaša cesta k Vzostupu bola uvoľnená a nič nemôže prekaziť veľkolepý záver, ktorý bude oslavovaný v celom Vesmíre.

Keď Vám hovoríme, že ste Ľudskými Anjelmi vieme, že je to ťažké pochopiť a pre mnohých je to ťažko akceptovateľné. Avšak my by sme Vás nezavádzali a tento raz sa dozvedáte pravdu o sebe samých. Časťou Vášho problému je, že ste ste boli donútení cítiť sa bezcennými a bol Vám odopieraný rešpekt, ktorý si zaslúžite. Skutočne to ovplyvnilo vzťahy medzi Vami všetkými a tiež ste neboli schopní rešpektovať sa vzájomne. Vaše problémy ako Ľudskej rasy trvajú po tisíce rokov, kedy ste padali hlbšie a hlbšie do jamy temnoty. Vystupovanie z nej vyústilo do súboja, kde prežili len tí najprispôsobivejší a najsilnejší a odvtedy to bolo stále tak. Avšak v súčasnosti sa Svetlo dostalo cez tvrdú vonkajšiu kožu a rozsvietilo Vaše srdcia, čo spôsobilo nárast lásky a súcitu. Teraz máte značné sily Pracovníkov Svetla, ktorí verejne hovoria svoje názory a to pomáha druhým uvedomovať si svoje špeciálne miesto vo Vesmíre. Všetci ste skvelé duše čo si spomínajú na to kým sú a pripravujú sa zastať miesto pri nás.

Koncom roka tí čo ste sa rozhodli vzostúpiť budete pripravení a výrazne sa zmeníte oproti tomu akými ste teraz. Hlavným rozdielom budú Vaše úrovne vedomia, ktoré sa značne rozšíria vo veľmi blízkej budúcnosti. V tomto zmysle budete mať našu pomoc vrátane technológií, ktoré môžu celý proces urýchliť. Toto je celkom v poriadku a vo všeobecnosti všetky vedomosti budú do Vás naprogramované, pretože nie je potrebné stráviť obrovské množstvo času študovaním, na aké ste zvyknutí. V správnom čase sa priamo ponoríte do Univerzálneho Vedomia a získate úrovne Kristovho Vedomia, ktoré Vás zoberú kamkoľvek chcete. Prekonáte obmedzenia, ktoré Vás v súčasnosti zadržiavajú.

Mnohí vodcovia ešte momentálne nevedia myslieť v podmienkach mierového spolunažívania a stále je pre nich ťažké si navzájom dôverovať. To je niečo, na čom sa budeme podieľať, pretože Vy ľudia to žiadate spolu s ukončením všetkých vojen. Navrhneme rámec, ktorý zabráni krajinám zdvíhať proti sebe zbrane a zaistíme, aby to nebolo porušené. Máme jednoduché mierové prostriedky, ktoré spravia vojnu nemožnou a urobia všetky zbrane nepoužiteľnými. Peniaze a energia minuté na vojenské zbrojenie po miléniá Vám mohli zabezpečiť dobrý životný štandard. Ničenie a straty na životoch boli priamym porušením Božieho zákona a preto ste si vytvorili takú ťažkú karmu. Avšak mnohí ste sa posunuli za tieto hranice temnoty a zla. Bitka medzi Svetlom a Tmou je skončená a Svetlo urobí významný krok vpred tak, aby všetci videli smer, ktorým sa Ľudstvo uberá.

Ako sme v poslednom čase často hovorili, Temní robia svoje posledné pokusy na vyvolanie strachu, ale už nebudú mať taký vplyv v ktorý dúfajú a to im vezme energiu, ktorá ich živí. Radi by sme aby ste ich videli ako stratené duše a prejavili im lásku, aby sa jedného dňa mohli vrátiť ku Svetlu, čo s určitosťou spravia. Žiadna duša nie je navždy stratená a Boh ich s veľkým súcitom obklopí láskou, ktorá znovu zažne ich Božiu iskru. Svojim spôsobom poslúžili veľkému účelu ukázaním Vám čo sa môže stať, keď stratíte svoju cestu a ste obklopení temnotou.

Mnohí z Vás ste dosiahli pozoruhodný pokrok počas posledných rokov v pozdvihovaní Vašich vibrácií a nesiete Svetlo pre Ľudstvo. Je to to, čo ste sem prišli urobiť a ste súčasťou skvelej zostavy, ktorá sa inkarnovala špeciálne na to, aby pomohla ostatným a videla ako sa Vzostup uskutoční. Veľa z Vašej práce sa dialo potichu za scénou, ale teraz nastal čas, kedy by ste mali byť schopní vykročiť dopredu a dokončiť Váš životný plán. Odhalenie sa stále približuje a umožní mnohým ľuďom otvorene hovoriť o svojej pravde cez osobnú skúsenosť. Tento úžasný čas je už za rohom a my očakávame možnosť hovoriť s Vami prostredníctvom Vašich médií. Máme Vám veľa čo povedať a na túto príležitosť sme už plne pripravení.

Som SaLuSa zo Síria a žehnám Vám v mene členov našich tímov, ktorí sa cítia potešení a privilegovaní možnosťou zúčastniť sa na takej skvelej udalosti akou je Váš Vzostup.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |