Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, November 9, 2011

SaLuSa, November 9, 2011

Udalosti sa hýbu rýchlejšie ako prednedávnom a svet sa pozerá na úpadok v Európe, ktorý bude mať ďalekosiahly dopad. Problémom v hľadaní riešenia je nedostatok peňazí na financovanie akejkoľvek formy pomoci, finančnej, alebo inej. Ako sme Vás informovali, tento starý systém nemôže viac slúžiť zainteresovaným krajinám a musí sa nájsť nový, ktorý bude tento problém riešiť komplexne. Odpoveď samozrejme „visí vo vzduchu“ a naši spojenci budú prezentovať svoj plán v správny čas. Buďte si istí, že prípadné nepríjemnosti budú mať krátke trvanie a my budeme stáť za tými, ktorí si zoberú na zodpovednosť presadenie tohto nového plánu. Zmena musí prísť a keďže sme identifikovali Vaše potreby, požiadali sme o pomoc ľudí na správnych miestach, aby to presadili čo najrýchlejšie. Tým Temným, ktorých sme už identifikovali, bude zabránené zasahovať a budú presunutí na miesto, odkiaľ toho nebudú schopní.

Máme niektorých spojencov s prekvapivými informáciami o hrozbe, ktorá visela nad celým svetom a ktorá by zasiahla doslova všetky krajiny. Ilumináti mali ambície dobyť svet a nikto by nebol ochránený pred ich úmyslami. Našťastie táto hrozba pominula a časom budú odstránené aj posledné zbytky ich vojenských síl a základní. Prichádzajúci mier bude nastolený pred Vzostupom a naša prítomnosť zaistí, že sa tak stane. Tak, ako sa neustále zvyšujú úrovne vedomia, ľudia sú stále menej ochotní bojovať proti svojim krajanom. Časť z toho pramení z poznania, že vojny problémy neriešia, ale z dlhodobého hľadiska ich ešte zhoršujú. Časť očisty Zeme bude spočívať v obnove všetkého čo bolo zničené, poškodené, alebo znečistené vojnou.

Láska a Svetlo sa veľmi rýchlo vracajú na zem, pričom väčšina bola ukotvená zakaždým, keď ste dosiahli kľúčový bod. Ďalším z nich je 11.11.11, čo je veľmi dôležitý čas, ktorý dramaticky zvýši frekvenciu Vášho Svetelného a Fyzického Tela. Niektorí z Vás si toho budete bezpochyby vedomí a budete vedieť, že intenzita sa zvýšila. Toto bude pokračovať až po Vzostup, kedy by ste mali byť dokonale pripravení dokončiť tento proces. Potom začne Zlatý Vek s ďalšími etapami osvietenia, ktoré Vás privedú do ešte vyšších dimenzií.

Ďalšie pozemské záležitosti budú vyriešené v ten správny čas a starému systému bude odopretá akákoľvek ďalšia energia, ktorá by mu umožnila pokračovať. Už teraz sa rozpadá a podstatná časť začiatkov kontaktu s nami bude práve o tom. Sme zaviazaní odstrániť všetko, čo nemá miesto vo vašej bezprostrednej budúcnosti. Takže byť prítomní na Zemi v tejto dobe bude vzrušujúce, pretože láska nahradí strach a ostatné negatívne emócie, ktoré boli živené nižšími vibráciami. Jednota všetkého čo je Vás pozdvihne, ľudia sa zbavia všetkých myšlienok na separáciu a spoja sa aby vytvorili novú civilizáciu, ktorá bude konať ako Jedno a kde sa všetky duše budú navzájom o seba starať a milovať sa. Domnelé rozdiely vymyslené Temnými, ktoré Vás mali rozdeliť budú rýchlo prekonané. Neostane žiadne miesto pre náboženské dogmy a pravda zvíťazí, keď sa duše naučia spojiť s ich Vyšším Ja.

Tí, ktorí ste dobre informovaní a chápete Pravdu budete povolaní aby ste boli mentormi pre ostatných. S našou prichádzajúcou prítomnosťou zaistíme, že každý bude mať možnosť dozvedieť sa Pravdu. Veľa Vám bolo falošne prezentované a s poľutovaním hovoríme, že toto platí aj pre väčšinu náboženských rádov a cirkví. Tých, ktorí sa cítia byť silne pripútaní k ich viere, jednoducho prosíme aby sa skúsili otvoriť novým myšlienkam a pochopiť, že existuje len Jeden Najvyšší Stvoriteľ. Nemusí byť jednoduché presvedčiť Vaše ego aby sa vzdalo viery, ktorú ste vyznávali, ale sme si istý, že spoznáte, že táto viera môže byť ľahko nahradená.

Slobodná vôľa je dar od Boha, ktorý si ceníme až do tej miery, že by sme sa nikdy nesnažili vnucovať Vám iný pohľad na vec. Avšak znova opakujeme – prosím buďte otvorení novým verziám zmyslu života, rovnako ako Vašej histórie, ktorá v mnohom potrebuje prepísať. Vedzte, že všetko, čo sa stalo od stvorenia je zaznamenané a môže byť „prehraté“, ak je potrebné vyjasniť akékoľvek nedorozumenie. Môže existovať len Jedna Pravda a dosiahli ste ten bod, kedy Vám bude odhalená. Na Zemi sa stalo Veľa konfliktov z dôvodu rozdielov, ktoré boli zámerne vymyslené temnými silami. Čoskoro spoznáte aké je to byť oslobodení od takýchto podmienok a žiť požehnaný a pokojný život s Vašimi Bratmi a Sestrami, teda aj s nami.

Je toho toľko, na čo sa môžete tešiť a nepríjemnosti spôsobené zmenou budú zanedbateľné v porovnaní s darom slobody a mieru, ktoré budú Vaše. Nič nemôže zastaviť dokončenie Vašej cesty Dualitou, pretože tomuto cieľu žehná a posiela Lásku Stvoriteľ. Preto žite svoje životy s radosťou vo Vašich srdciach a viďte seba samých vo všetkých okolo Vás. Temní, alebo tí čo sú so Svetlom, nie je v tom žiadny rozdiel, pretože každý z Vás ste prežili skúsenosti z obidvoch strán barikády. V budúcnosti pochopíte božský rozmer každého s kým sa stretnete a vymeníte si navzájom krásu Vašej Lásky. Energie sa spájajú a vibrácie navzájom harmonizujú vo vyjadrení Bezpodmienečnej Lásky.

Drahí, pokračujte na Vašej ceste a robte všetko pre to, aby ste spravili životy iných o tú trošku šťastnejšie, pretože aj milé slovo, alebo pozdrav ich dokáže pozdvihnúť.

Ja som SaLuSa zo Síria a som hrdý pri myšlienke na Vaše pozdvihnutie a návrat do dimenzií Svetla. Prijímajte lásku a požehnanie stvoriteľa, ktoré Vám prinesú radosť a šťastie do Vášho života.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.