Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, April 6, 2012

SaLuSa, April 6, 2012

Je otázkou len krátkeho času kým dostanete nezvratné dôkazy o tom čo sa začalo a dozviete sa o odstránení tých, ktorí privodili mizériu a dlhy v masívnom rozsahu. Dialo sa to prostredníctvom kriminálnych činov a nevyhla sa tomu žiadna krajina. Následky stále pretrvávajú, ale už padlo kľúčové rozhodnutie o odstránení všetkého dlhu, ktoré zmetie tento problém a finančné záležitosti sa ustália do stabilného stavu. Je to masívny problém, ale rôzne fondy a redistribúcia bohatstva úplne zmenia okolnosti. V mnohých prípadoch budú falošne nadobudnuté peniaze vrátené, aby bolo zadosťučinené spravodlivosti a Vašim právam. Všetko bude nastavené tak, aby ste začali zažívať spoločnosť ktorá je spravovaná s rešpektom voči Vašim suverénnym právam. Výsledkom bude aj fakt, že ľudia budú šťastnejší a pomôže to zvýšiť vibrácie a očakávania ako sa blížite k Vzostupu.

Medzi tým by ste sa mali podľa možností pripraviť na určité nevyhnutné nepokoje a preneste sa cez ne, pretože budú len krátkeho trvania. Plány na rýchlu implementáciu zmien sú v plnom prúde a sú do nich zapojené mnohé krajiny podporujúce našich spojencov. Viac ich to navzájom zblíži v spolupráci a čo je ešte dôležitejšie v dôvere, ktorej bol doposiaľ nedostatok z dôvodu aktivít Temných počas tisícročí. Ľudia bežne nemajú takéto problémy, ale ich mysle boli otrávené propagandou a vykonštruovanými situáciami, ktoré ich mali postaviť proti sebe. Čím skôr spolu s Majstrami k Vám budeme schopní dostať odkaz, že ste Jedným, tým skôr tieto rasové alebo náboženské bariéry zmiznú. Dualita Vás zámerne dostávala do náročných situácií aby urýchlila Váš spirituálny vývoj a skúsenosti ktoré ste prekonali Vás viedli k uvedomeniu si, že ste jedna Ľudská Rasa a že ste navzájom prepojení.

Nakoniec dosiahnete také úrovne vedomia, že budete vedieť doslova čokoľvek čo si budete želať prístupom k Univerzálnemu zdroju vedomostí. Budete takí mocní, že budete môcť tvoriť samotnými myšlienkami a ako budete rásť ešte ďalej, dosiahnete úrovne kedy budete na podobnej úrovni ako Bohovia. Avšak táto možnosť je ďaleko v budúcnosti, ale mali by ste si byť vedomí úžasného potenciálu ktorý máte. Ako kolektívne vedomie na Zemi ste si vytvorili svoju realitu, ale s dominanciou Temných jej nikdy nebolo umožnené aby sa naplno vyvinula. Ak by ste mali úplnú slobodu, na ktorú ste mali nárok a to bez zasahovania, určite by ste pokročili oveľa ďalej ako ste pokročili teraz. Ako jedinci ste poniektorí celkom schopní a úspešní v rôznych spôsoboch liečenia, pričom každá duša má tento potenciál. Často je to nedostatok dôvery alebo trpezlivosti dopriať si dostatočný čas na vypracovanie Vašich schopností. Je to tá najprirodzenejšia schopnosť a v budúcnosti naozaj pochopíte, že energia je alfou a omegou všetkého čo existuje, prejavujúca sa vo svojich rôznych frekvenciách.

Kúsok po kúsku ste otváraní svojmu skutočnému potenciálu, takže sa budete vedieť prispôsobiť zmenám, ktoré Vás povedú k plnému vedomiu. S Vašimi novými kryštalickými telami budete schopní vstúpiť do vyšších dimenzií, čím sa Vám otvoria úplne nové skúsenosti Galaktických rozmerov. Na Zemi sú duše s podobnými vibráciami k sebe navzájom priťahované a cítia sa dobre a uvoľnene vo svojej spoločnosti a keď sa pozdvihnete, bude to ešte silnejšie keď sa budú vytvárať skupiny, ktoré navzájom pracujú jednotne na úrovni vedomia. Určite neuniklo Vašej pozornosti, že veľmi často je zdrojom channelovaných odkazov skupina duší formujúca jedinú energiu.

Pretože bežne nemáte žiadne spomienky na predchádzajúce životy, neviete ich porovnávať, čo zabezpečuje aby ste sa sústredili na súčasný život a aby ste neboli rozptyľovaní. To je vo všeobecnosti dôvodom, prečo si len málo z Vás pamätá čas strávený mimo tela, obzvlášť keď Vaše fyzické telo leží a odpočíva. Vtedy často odchádzate do Astrálnych sfér stretnúť sa s priateľmi a s tými, s ktorými Vás niečo spája. Môžete sa vrátiť s nejasnými predstavami, alebo môžete mať pocit živého sna a niekedy sa zobudíte s riešením v mysli, ktoré je riešením problému ktorý ste mali predtým ako ste šli spať. Toto všetko sa deje aby ste sa mohli stretnúť so správnymi ľuďmi, ktorí môžu pomôcť. Niekedy to môžu byť ľudia s ktorými ste v konflikte, ale v jemných vibráciách vyšších astrálnych sfér sú tie nižšie vibrácie potlačené a môže byť dosiahnuté priateľské riešenie. Tiež je to dôvodom prečo v prípade straty milovaného môžete s určitosťou vedieť, že je vo Vašej blízkosti.

Čím viac sa dozviete o potenciáli života mimo Zeme, tým viac sa dozviete aký ste teraz obmedzení a že každé úsilie vzostúpiť je dobre vynaložené. Po tom, čo ste sa dozvedeli o vyšších dimenziách sa to musí zdať ako nádherný cieľ uniknúť z kolobehu znovuzrodenia. Solárny cyklus teraz končí s jednou z tých životných možností zanechať ho za sebou masovým vzostupom so všetkou pomocou ktorú potrebujete aby ste to zvládli. Buďte si istí, že ak ste pravidelne posielali signál, že to je to čo chcete, určite sa Vám dostalo zvláštnej pozornosti ktorá Vám pomáha aby ste boli úspešní. Boh nechce aby ste boli pripútaní nízkymi energiami donekonečna, ale je to vo veľkej miere na Vás, aby ste urobili vlastné rozhodnutie kedy chcete tento krok urobiť.

Uvedomovaním si, že ste viac ako Vaším fyzickým telom je momentom prebudenia a väčšinou to vedie k pohľadu dovnútra v snahe zistiť čo, alebo kým skutočne ste. Akonáhle zistíte, že život je nekonečný, každý z nich naberie na významnosti pretože si uvedomíte, že nemáte len tento jeden aby ste niečo dokázali. Potom Vám možno dôjde, že zmyslom života je vyvíjať sa a hľadať zdroj všetkého života. Toto dobrodružstvo Vás môže zaviesť kamkoľvek až pokým po hľadaní Boha mimo Vás ho nájdete v sebe. Namiesto potreby byť vedení si zrazu uvedomíte, že všetka vedomosť je vnútri. Avšak niekomu môže pomôcť nasmerovanie na cestu a pohybovanie sa v skupine podobne zmýšľajúcich duší je najviac prínosné.

Som SaLuSa zo Síria a teším sa z týchto možností „hovoriť“ s Vami prostredníctvom odkazov. Zoberte si z nich čokoľvek čo vo Vás rezonuje a to je všetko čo od Vás môžem žiadať. Galaktická Federácia posiela svoju lásku Vám všetkým a želá tým, ktorí oslavujú sviatky Veľkej Noci šťastné a napĺňajúce chvíle.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |