Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 9, 2012

SaLuSa, January 9, 2012

Energie po celom svete pokračujú v náraste a sú prenášané sieťou, ktorá pozdvihuje Zem. Všetko sa pripravuje na konečný nápor energie, ktorá to posunie o úroveň vyššie a preč z duality. Takisto naplní sľuby nového Veku ktorý sa nebude podobať ničomu čo ste doteraz zažili a naozaj prinesie nebo na Zem. Iba tí z Vás, ktorí ste si dostatočne zvýšili svoje vibrácie sa budete schopní pridať k týmto energiám. V tomto spočíva pravda, že len tí zo Svetla dokážu existovať v nových dimenziách. Voľba bola vždy Vaša, ale spolu s ňou prichádza aj zodpovednosť formovať svoju vlastnú cestu k Vzostupu. Môžete mať všetku pomoc a podporu na svete, ale len Vy môžete spraviť tie nevyhnutné kroky ktoré Vás tam privedú.

Nie je dôležité či vzostúpite, pretože všetky duše budú pokračovať vo vývoji. Všetko sa deje v tom správnom čase a nie je žiadny dôvod aby ste sa cítili pod tlakom aby ste robili veci, ktoré si neželáte. Máte nekonečné množstvo času aby ste si našli vlastnú cestu cez vyššie dimenzie a v každých časoch budete mať k dispozícii na požiadanie pomoc. V skutočnosti Vaše Vyššie Ja je stále s Vami, avšak keď sa Vám klesnú vibrácie, nie vždy je cez ne schopné ku Vám preniknúť. Avšak akonáhle máte zámer povstať spojenie sa stane silnejším a otvorenejším. Môžete spolu pracovať, ak budete nasledovať svoje intuitívne podnety, ktoré Vás pevne udržia na ceste Svetla.

Akonáhle začnete smerovať svoj život k cieľu vzostúpiť, Vaše skúsenosti budú sledovať novú cestu, ktorá umožní užiť si ich a vniesť do nich mier. Vaše väzby k nízkym energiám sa rozpustia a budete môcť prelomiť Vaše životné návyky tým, že im odopriete energiu na ich prežitie. Meníte sa na vyšší stupeň vedomia a urobíte obrovský skok vpred v podobe Vzostupu. Život bude pokračovať ako séria krokov nahor tak, ako sa bude Vaše vedomie ešte ďalej rozširovať a nikdy viac nezakúsite pocity oddelenia od Zdroja. Zjednotíte sa so Všetkým Čo Je a budete spolutvorcami s Bohom.

Avšak momentálne čakáme na vývoj na Zemi, ktorý umožní postup ku zmenám ktoré odoberú Temným schopnosť vnucovať Vám svoje spôsoby. Prechodné obdobie bude celkom chaotické pokým naši spojenci nezavedú vlastné riadenie a rôzne krajiny neimplementujú tieto zmeny, čím budú jasne dokazovať ich ochotu stať sa súčasťou Nového Veku. Všeobecná dohoda už bola odsúhlasená, pretože je jasné, že svet nemôže prežiť pokiaľ Ilumináti nebudú odstránení. My na to dohliadame a budeme presne monitorovať reakcie aby sme zabezpečili dodržanie sľubov. Všetky dohody sú odteraz transparentné a úplne čestné, pretože bol akceptovaný nový spôsob jednania. Akákoľvek zrada bude rýchlo odhalená a bude existovať miesto len pre úplnú zhodu. Zámerom je aby všetky zmeny boli v prospech Ľudstva ako celku a nie len pre zopár mocných krajín ako doteraz.

Každodenne robíme úpravy, ktoré sú považované za potrebné a preto sme okamžite pripravení ísť do akcie. Naše lode sú rozmiestnené nad mnohými oficiálnymi inštitúciami a zostanú tam neviditeľne maskované. Týmto spôsobom sa môžme uistiť, že vieme čo plánujú Temní a môžme predchádzať akémukoľvek pokusu na marenie našich plánov. Slobodná vôľa existuje na Zemi, ale je limit kam až siaha. Vaša slobodná vôľa musí byť uznávaná, nehovoriac o fakte, že zmeny sú dané oveľa vyššími autoritami než je ktorákoľvek na Zemi. Výsledok udalostí ktoré sa odohrávajú na Zemi neočakáva len Vaša Slnečná Sústava, ale celý Vesmír. Spolu budeme konať ako Jeden keď sa na konci tohto roka uskutoční Vzostup, monumentálna udalosť, ktorú so záujmom sledujú dokonca aj iné Vesmíry.

Ako už teraz viete, život je všade okolo Vás čo ste nevedeli, pretože Zem bola v karanténe počas celých vekov a kontakt s Vami bol veľmi obmedzený. Taktiež ste boli zámerne zavádzaní veriť, že ste jedinou formou života Vášho druhu v celom Vesmíre. Aj keď je stále možné nájsť dôkazy o dávnych kontaktoch, väčšinou sú ignorované, pretože nie sú v súlade so všeobecne akceptovaným názorom. Napríklad mnoho artefaktov, ktoré boli nájdené boli zámerne schované pred Vašim pohľadom, aby ste naďalej ignorovali našu existenciu. Účely našich návštev na Zemi boli tiež ignorované, ale všetko vyjde na povrch, pretože pravda Vám bude odhalená. Otvorte svoje srdcia a mysle skvelej budúcnosti ktorá Vás očakáva a v ktorej sa stanete Galaktickými Bytosťami cestujúcimi nielen Vašim Vesmírom, ale aj inými, kde žijú odlišné formy života od tej Vašej. Sotva budete mať záujem zostať na Vašej domovskej planéte a budete viac zvyknutí na život na masívnych materských lodiach, ktoré sú sebestačné a majú všetko, čo by ste mohli potrebovať. Vaša prítomnosť nebude pre Vás prácou, ale používaním Vašich vlastných znalostí a zručností pre dobro Vášho tímu. Život je harmonický a odmeňujúci a mohli by sme povedať, že neexistujú žiadne prázdne momenty a určite nie je nudný.

Som SaLuSa zo Síria a vždy sa teším, že pomôžem zvýšiť Vaše pochopenie o Vašom živote na Zemi. Niektorí na Zemi hovoria, že táto planéta je väzenie a to je presne tak ako to je. Boli ste na nej uväznení po tisíce rokov a pravda o Vašich skutočných Ja bola pred Vami skrytá. Boli ste vedení veriť, že ste oveľa menej ako v skutočnosti ste a slúžili ste záujmom tých, ktorí ovládali Zem po milénia. Teraz sa rýchlo zobúdzate do pravdy a právom žiadate späť svoju suverenitu a ona Vám bude vrátená. Ako skúsenosť Vám to skvele poslúži, pretože je to najrýchlejšou cestou spirituálnej evolúcie a pochopenia. Pamätajte, že bez ohľadu na momentálne dojmy ste do duality vstúpili s otvorenými očami. Akceptovali ste výzvu a vedeli ste, že z nej bezpečne vystúpite a teraz nastal ten čas aby sa Vaše životy naplnili Láskou a Svetlom.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |