Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 3, 2011

SaLuSa, June 3, 2011

Musel prísť ten čas, keď sa viac ľudí dozvie o zmenách v úrovni ich vedomia. Ten čas prišiel a mnohí budú naďalej rásť, pretože energie, ktoré sú vám posielané, sú stále silnejšie. Je to pomoc, ktorú dostávate, aby sa zaistilo, že dostanete všetky príležitosti dosiahnuť optimálnu úroveň, z ktorej môžete vzostúpiť. Musíte pochopiť, že nie je na nikoho vyvíjaný tlak a je to čisto iba na vašom rozhodnutí. Ale ak pôjdete s prúdom, bude to pre vás jednoduchšie a veľmi upokojujúce. Nakoniec to prinesie rozdelenie ľudí na dve skupiny – tých, ktorí sa rozhodli vzostúpiť a tých, ktorí odmietli túto možnosť a vybrali si inú cestu.

Je to tiež čas, kedy je dobré venovať viac pozornosti a uznania svojim vlastným potrebám, pretože sa adaptujete na novú úroveň vedomia, ktorá vás posunie ďalej. Vedieť o týchto potrebách je jedna vec, ale reálne sa im venovať celkom iná, keď to však urobíte napomôžete tým aj rastu kolektívneho vedomia. Ríša matérie má tendenciu podporovať sebectvo a majetníctvo, zatiaľ čo na ceste Svetelnej služby ostatným sa posúvate prirodzeným spôsobom dopredu. Tiež sa tým buduje realita, ktorú vytvárate svojimi víziami. V skutočnosti máte v tejto súvislosti väčšiu moc, než si myslíte. Avšak v rámci vzostupu rastie aj vaša zodpovednosť za výtvory, ktoré prichádzajú spolu s vami. S vyššou úrovňou vedomia môžete očakávať pochopenie toho a vašim zámerom je žiť v harmónii a rovnováhe so všetkým živým.

Všetko ostatné, čo sa deje vo vašich životoch a okolo vás sa deje preto, aby sa napravili chyby a omyly, ktoré viedli k podmienkam, ktoré sú neprijateľné a patria do starej paradigmy. Veci sa musia zmeniť a čistenie musí byť ukončené pred tým, ako spolu s Matkou Zemou vzostúpite. Keďže sa staré stráca, nastupuje nové a bude nasledovať obdobie, ktoré bude plné zmätku, ak nie chaotické. Čiastočným dôvodom je to, že je pre ľudí ťažké prepustiť všetko, na čo sú zvyknutí. To je dôvod, prečo kladieme dôraz na pozdvihnutie, ktoré prichádza spolu so zmenami. A preto hovoríme aj o kvantovom skoku vpred, pretože tak efektívne využijete niečo, čo by vám inak trvalo ďalších sto rokov. Samozrejme neprehliadame politiku Iluminátov brzdiť váš pokrok, pretože nebyť toho, pokročili by ste do Nového veku už pred päťdesiatimi rokmi.  Jeden z najväčších objavov, ktorý bol pred vami skrývaný, je voľná energia, ktorá by vyriešila množstvo vážnych problémov, ktoré dnes máte.

Niektorí majú obavy z toho, čo prichádza, no faktom zostáva, že bez našej pomoci by vaša civilizácia skolabovala už pred dávnou dobou. To, čo sú pre nás jednoduché úkony čistenia Zeme, je v súčasnosti nad vaše možnosti. V skutočnosti vaše pokusy pri čistení Mexického zálivu vytvorili iba viac problémov, ktoré by stále mohli spôsobiť ničenie životného prostredia. Nemusíte sa však báť následkov, pretože budeme s vami skôr, než to začne byť vážne. Tieto záležitosti spomíname iba preto, aby ste si uvedomili, aký dôležitý je náš príchod na Zem v čo najskoršom možnom čase. Odhalenie je na spadnutie a je stále ťažšie pre vlády skrývať pravdu. Množstvo informácií vychádzajúcich na povrch je stále viac a viac ľudí je pripravených verejne vystúpiť s poznatkami, ktoré majú.

Takmer každý deň počujete niečo nové, čo súvisí so zmenami, takže dostávate dôležité informácie o aktivitách týkajúcich sa našich spojencov alebo nás. Väčšina našej práce pokračuje naďalej v zákulisí, pretože ešte nedozrel čas na to, aby bolo odhalené príliš veľa o našich zámeroch. Stačí povedať, že sme vám vždy dávali dostatok informácií, aby ste vedeli, kam naše úsilie smeruje. Tlak na temných ich privádza do šialenstva, pretože nie sú schopní zabrániť kapitulácii a vzdaniu sa Svetlu. Áno drahí, vravíme Svetlu, pretože to je tá sila, ktorú ste priniesli na planétu a ktorá prekonáva a premieňa nižšie vibrácie.

Napokon nebude existovať nič s nižšími vibráciami, pretože všetko bude pozdvihnuté. Je to Vesmírny zákon, ktorý platí za týchto okolností a je celkom spravodlivý. Ľudské zákony nie vždy zohľadňujú Svetlo a to je ďalšia vec, ktorá sa musí zmeniť. Ako sme už spomínali, ľudia, ktorí sú nespravodlivo uväznení, budú prepustení hneď, ako to bude možné. Trest smrti bude zrušený, pretože odobratie života ako odplata za zločiny je absolútne nezlučiteľné s Vesmírnymi zákonmi. Možno sa pýtate, čo sa stane s väzňami a my vám vravíme, že budú rehabilitovaní, pokým nebudú schopní znova sa začleniť do spoločnosti. Láska dokáže konať zázraky a neexistuje jediná duša, ktorá by z nej nemala prospech pri vnášaní harmónie a rovnováhy vo svojho bytia.

Láska je liek, ktorý vylieči väčšinu chorôb a každý z vás je potenciálnym liečiteľom. Vaša neochota je často spôsobená tým, že neveríte vo svoje vlastné schopnosti. Skúste liečiť, keď sa vám na to naskytne príležitosť a pamätajte, že ste schopní vyliečiť sa. Vaša viera je mimoriadne mocná, vďaka čomu si niekedy pritiahnete presne tie veci, ktoré nechcete. Niektorí ľudia majú napríklad taký strach z toho, že vážne ochorejú, že sa im to stane. To je ďalším príkladom toho, aké mocné sú vaše myšlienky a prečo by ste mali byť opatrní pri sústredení sa na niečo. V každom prípade sa koncentrujte na to, čo je dobré a zdravé a je to prínosom pre vás a všetkých ostatných. Ak to budete robiť masovo, exponenciálne tým zvyšujete svoju silu a môžete tak priniesť dôležité zmeny. Teraz vidíte, aký dôležitý je váš vklad pre dianie na Zemi.

Ja som SaLuSa zo Síria a uisťujem vás, že Galaktická Federácia je pripravená ísť plnou parou vpred, keď nás udalosti povolajú k akcii.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.