Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 15, 2011

SaLuSa, July 15, 2011

Odporúčame vám, aby ste venovali zvýšenú pozornosť vašej dennej tlači a ďalšiemu spravodajstvu, pretože v nich dochádza ku zmene prístupu a začínajú sa objavovať pravdivé správy. Ale ešte nejaký čas budú obsahovať aj polopravdy. Dochádza k tomu, že vyššie vibrácie zvyšujú úroveň vášho vedomia a to posilňuje vašu potrebu odhaliť pravdu. Odvážne duše, ktoré odkrývajú pravdu, vyvolávajú hnev temných, pretože vytŕčajú z davu a sú pripravení niesť následky. Môžeme vás uistiť, že budú mať našu ochranu. Potrebujeme, aby ste neustále tlačili na odhalenie pravdy a získavali si podporu, pokým ľudia nebudú dostatočne silní a bude nemožné ich naďalej ignorovať.

Je pochopiteľné, že v prostredí duality sa dajú očakávať situácie, ktoré ponúkajú príležitosť na zneužívanie ľudí. Avšak s rastom Svetla sa temné energie strácajú a už nemajú taký efekt ako kedysi. Vďaka tomu máte lepšiu príležitosť vykonávať dôležitú prácu, pri ktorej budete podporení prílevom ďalšieho Svetla. Niekedy dostanete pomoc v podobe, ktorú nazývate užitočnou náhodou a neviete, že sme sa v nej angažovali my. Pre nás sú to samozrejme relatívne malé veci a zväčša sa sústreďujeme na dôležitejšie udalosti.

Dokážeme inšpirovať ľudí nápadmi alebo informáciami, ktoré vložíme do ich podvedomia a oni majú pocit, že ide o ich vlastné myšlienky. Temní sa tiež pokúšajú ovplyvniť vaše mysle, ale konkrétne nasmerované je to iba v prípade, že s vami jednajú osobne. Drogy a kontrola mysle sa používajú na prevzatie kontroly nad vami a iba jedinci s najsilnejšími mysľami tomu dokážu vzdorovať. Používajú podprahové metódy, ktorých si nie ste vedomí a ste donútení myslieť a konať spôsobom, ktorý podporí ich plány. Riešením toho je zvyšovanie úrovne svojho vedomia tak rýchlo ako sa len dá a pevne držanie sa svojich názorov. Chemtrails sú útokom na vaše zdravie, ale vplývajú aj na vaše mysle. Ako sme nedávno spomenuli, chemtrails boli odstránené, takže teraz majú temní na vás len malý vplyv.

Môžete vidieť, že napriek tomu, o čo sa snažia temní, je naša reakcia na odvrátenie následkov adekvátna. Jedného dňa vaše vibrácie dosiahnu vyššiu úroveň než nižšie energie, ktoré potom už nebudú mať na vás absolútne žiaden vplyv. Aj bunky vášho tela sa menia a keď sa stanú kryštalickými, budete nedotknuteľní. Ten čas príde vtedy, keď vzostúpite a už vás viac nebude môcť napadnúť žiadna choroba. Príďte na paluby našich lodí a uvidíte, že nemáme žiadnych lekárov ani nemocnice. Máme liečiace komory, ale na našej úrovni slúžia iba na vyrovnanie našich energií. Uisťujeme vás, že bude postarané o každý aspekt vašich životov vo vyšších dimenziách. Všade okolo vás sú nádherné energie, ktoré pozdvihujú a prinášajú radosť a šťastie. Nikdy neuvidíte smutnú alebo depresívnu vesmírnu Bytosť. Naše životy sú jedným nepretržitým vyjadrením lásky, ktorá prestupuje celé naše bytie. Na Zemi sú vaše mysle preplnené mnohými ťažkosťami a problémami a tak máte málo príležitostí spraviť si tichú chvíľku, ktorá je pre vás taká dôležitá. Pokúste sa oddýchnuť si, obzvlášť teraz, keď je nás vyvíjaný taký tlak, pretože aj vysoké energie, ktoré prijímate vás môžu vyčerpať.

Je pochopiteľné, že my už teraz vieme, čo budete potrebovať na záverečné pozdvihnutie sa, aby ste boli pripravení na Vzostup. Stanú sa z vás celkom odlišné osoby a budete sa viac podobať bohu a stanete sa skutočnými Bytosťami Svetla. Všetky tieto zmeny, ktoré zažijete, budú veľmi vzrušujúce a zanechajú vás v stave šťastia. Budete ako my, vďaka čomu sa môžeme spojiť ako Jedno a medzi nami nebudú žiadne rozdiely. Vrátite sa k svojmu pôvodnému stavu Majstra, so všetkými vlastnosťami, ktoré k tomu prináležia. Vieme, že si ešte neviete predstaviť takú zmenu, ale tá príde tak povediac rýchlo a nespútane.

Keď sa začnú zmeny chceme, aby prebehli hladko a bez problémov. Budeme mať čas na to, aby sme vysvetlili všetko, čo robíme, ale nemôžeme stráviť celý čas s tými, ktorí nie sú schopní pochopiť význam toho všetkého. Budeme mať vzdelávacie programy, ktoré im pomôžu pochopiť a priestor na vyjasnenie každej otázky, ktorá sa vynorí. Náš plán pokrýva všetky možné situácie, takže očakávame, že veci pôjdu hladko a všetci budú spokojní.

V priebehu času sme sa venovali iba tým záležitostiam, ktoré budú mať nejaký vplyv na vašu najbližšiu budúcnosť. Preto by sme mali byť dobre pripravení na záverečné obdobie tohto cyklu. Ťažkosti sa čoskoro skončia, ale nezabúdajte na to, že je mnoho ľudí, ktorí potrebujú okamžitú pozornosť a tí budú našim prvým cieľom. Budeme postupovať rýchlo a vďaka mohutnosti Galaktickej Federácie sa vysporiadame s každým problémom. Budú to vzrušujúce časy a vy budete plne informovaní o našich aktivitách.
Ja som SaLuSa zo Síria a posielam vám lásku menom všetkých nás, ktorí sme zapojení do vášho veľkého pozdvihnutia.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.