Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, May 7, 2012

SaLuSa, May 7, 2012

Len málo z Vás má skutočné spomienky na predchádzajúce životy, možno len pár občasných zábleskov, ale napriek tomu ste mali veľa životov plných skúseností, ktoré Vás priviedli tam kde sa teraz nachádzate. Bola to dlhá cesta a mnohí teraz stojíte pred dverami Vzostupu, ale plne nechápete aký obrovský skok to bude. Buďte trpezliví Drahí a vedzte, že ste tí ktorí boli vybraní byť tu v tomto čase, čo je skutočne veľké privilégium a skúsenosť, ktorá sa nezabúda. Aj keď evolúcia prebieha v dualite oveľa rýchlejšie, z určitého pohľadu je to paradox, pretože to vnímate ako pomalý proces. Napriek tomu bolo v tomto konkrétnom živote všetko urýchlené a je to len nedávno čo sa niektorí prebudili do rýchleho nárastu úrovní svojho vedomia. Toto je dôvod prečo ste skutočne prišli s vedomím, že nejako bude tento konečný čas vzrušujúci a napĺňajúci. Takže Vás prosíme aby ste sa pozerali na svetlú stránku veci keď bude situácia obtiažna vediac, že je to len dočasná fáza. Zlatý Vek Vám už máva a akonáhle tam budete, všetko čo tomu predchádzalo sa bude zdať irelevantné a bude čoskoro zabudnuté. Takmer ste skončili tú ťažšiu časť a teraz Vás čaká čistenie, ktoré s našou pomocou nezaberie takmer žiaden čas.

Stanete sa bojovníkmi lásky a mieru a mnohé menej skúsené civilizácie sa budú na Vás obracať, aby ste ich usmerňovali. Život existuje všade a nikdy nenastane čas, kedy by ste mohli povedať, že ste už všetko videli, pretože Stvoriteľ neustále vytvára myšlienkami do reality nové výtvory. Začnite teraz myslieť mierovo a konať mierovo všade kam sa pohnete a nenechajte sa vyrušovať ničím čo je mimo Vás. Ste schopní toho dosiahnuť a zistíte, že je jednoduché držať sa toho, bez ohľadu na to, čo sa deje okolo Vás. Stane sa to spôsobom života, kde vždy zažívate pokoj a pochopenie Jednoty v ktorej sa nachádzate. Budete schopní vyrovnať sa a nechať Boha byť vo Vás a Váš život dostane nový význam. Budete tiež tým, kto pomáha pozdvihovať všetkých ostatných a na základe Vášho príkladu budú hľadať tú istú cestu.

Aj keď pracujeme v zákulisí a robili sme to po dlhý čas, veľa zásluh patrí Vám za posun, ktorý nastal nedávno. Uplatňovali ste svoju slobodnú vôľu aby ste zmenili starý systém obmedzení a nadvlády na ten, ktorý Vás vracia do slobodnej spoločnosti, kde Vy rozhodujete o svojej budúcnosti. To nám umožnilo pracovať po Vašom boku, pretože ste volali o pomoc pri odstraňovaní tých, ktorí Vám vzali Vaše práva. Buďte si istí, že sa stanete znovu úplne slobodnými a neprávosti voči Vám budú napravené. Skutočne získate viac ako ste mali predtým, pretože získate výhody pokročilých technológií, ktoré Vás pripravia na Vzostup.

Znova zdôrazňujeme, že čo sa týka Vašich vecí a majetku sa nemusíte ničoho obávať, pretože zistíte, že o Všetky Vaše potreby bude postarané. V skutočnosti mnohí budú na tom oveľa lepšie aby bola Vaša spoločnosť viac spojená v Jednote, kedy všetci budú zdieľať výhody, ktoré Vám budú poskytnuté. Svoj čas budete môcť využívať na napĺňanie svojich vlastných túžob a budete si môcť vybrať presne ako ho budete tráviť. Budete nabádaní vytvárať komunity, ktoré si sami stanovia mieru služieb poskytovaných medzi sebou a vyššie úrovne vedomia spôsobia, že v ľuďoch sa prejaví to najlepšie čo v nich je.

Na vyšších úrovniach pracujeme na tom, aby sme presvedčili temných konečne sa stiahnuť a umožniť nám tak pomôcť Vám prerobiť Vašu spoločnosť bez ich zasahovania. S ich spoluprácou, alebo bez nej sa postaráme o to, aby sme odstránili posledné bašty ich moci. Tá sa v každom prípade okolo nich drolí, začína sa rozpadávať a narastá aj trenie v ich radoch. Čoskoro ich zametieme nabok a ponecháme ich zaslúženému osudu zatiaľ čo odstránime všetko, čo nemá miesto v Novom Veku. Ako sme Vám už v minulosti hovorili, sme Vašou budúcnosťou a nevytratíme sa po Vzostupe, ale budeme sa ešte Viac s Vami podieľať na zmenách, ktoré budú pokračovať až kým sa z Vás nestanú bytosti s plným vedomím. Potom budeme ako Jedno a vy sa stanete plnými členmi Galaktickej Federácie a budete pozvaní spolupracovať s nami, ak si to budete želať. Pamätajte, že Galaktická Federácia zastupuje mnohé Vzostúpené civilizácie a nájdete svoju vlastnú hviezdnu rodinu, ktorá je už s nami.

Život sa stane vzrušujúcim so žiadnymi, alebo len malými obmedzeniami toho čo budete môcť robiť, bude to najviac uspokojujúce a naplní to Vaše najdivokejšie sny. Zamestnanie, alebo práca tak ako ju poznáte Vás viac nebude zaťažovať a zistíte, že život sa stane oveľa ľahší a príjemnejší. Boh Vás nikdy neodsúdil k existencii, ktorá by Vás nepretržite dávala do nešťastných situácií, to Drahí bolo výsledkom Vášho vlastného tvorenia. Avšak teraz, keď je to takmer minulosťou už vidíme, ako sa mnohí z Vás dokážu povzniesť nad nízke vibrácie. Dualita bola veľmi náročnou školou keď ste zažívali samotu oddelenia sa od Zdroja. Teraz spoznávate Jednotu všetkého čo je, našli ste Boha vnútri seba a spoznávate ho v iných dušiach.

Pozeráte sa na seba a potom na nás a zdá sa, že je medzi nami veľký rozdiel, ale je len malý odhliadnuc od toho, že my sme už dosiahli úroveň plného vedomia, ktorú čoskoro dosiahnete aj vy. Boli časy v dávnej minulosti keď ste boli ako my, ale nechali ste samých seba klesnúť do nižších vibrácií, aby ste naplno zažili ich výzvy. Takže v podstate vyššie dimenzie nie sú pre Vás nič cudzie a to je dôvodom, prečo rýchlo prijmete prichádzajúce zmeny. To čo sa teraz udeje na Zemi je len začiatok a ak budete pozorní zistíte, že veci sa pripravujú na veľké finále. Nebude Vám odopretý pohľad na to, ako budú najvyšší členovia Iluminátov postavení pred spravodlivosť. Plány sú pripravené a prostriedky na ich vykonanie sú k dispozícii našim spojencom. Počkajte ešte chvíľu a vychutnáte si posledné dni tých, ktorí zneužívali Vašu civilizáciu.

Som SaLuSa zo Síria a cítim radosť, ktorá medzi Vami narastá ako vidíte dôkazy pokrokov, ktoré sme spravili. Všetko sa skončí tak, ako sme Vás už dávno informovali a nakoniec, kto z Vás kto je smrteľný dokáže odporovať Božiemu slovu. Tak ako rôzne iné zdroje Vám posielame obrovské množstvo lásky, ktorá Vám dodá silu až do víťazstva.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |