Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, May 4, 2012

SaLuSa, May 4, 2012

Nenechajte sa od nikoho presvedčiť aby ste zmenili Vaše presvedčenie, iba ak intuitívne cítite Svetlo v slovách, ktoré sú Vám hovorené. Tie, ktoré sú z nižších vibrácií vo Vás nebudú rezonovať a v tomto čase keď je Vzostup tak blízko sú tu takí, ktorí Vás zámerne dezinformujú. Temní zamýšľali ovládnuť Človeka a jeho svet pre svoju vlastnú agendu, ale teraz sa chytajú akejkoľvek možnosti zastaviť cestu Svetla každej duše, ktorá vedie k dokončeniu. Nebude im to nič platné, ale znamená to, že stále musíte byť opatrní a nedať sa nachytať tými, ktorí ponúkajú strach. Prirodzene fyzické zmeny sa dejú, ale nebudú v takej miere ako biblické predpovede. V istom čase predstavovali určitú pravdepodobnosť, ale s nárastom Vášho vedomia boli vibrácie pozdvihnuté. To umožnilo menej chaotické konečné časy a my s Galaktickej Federácie sme odhodlaní pomôcť Vám v období, ktoré zostáva do Vzostupu. Existujú mnohé spôsoby ako môžeme pomôcť a čo sa týka zemetrasení, tok energií môže byť nasmerovaný takým spôsobom, že to minimalizuje ich efekt.

Naša misia sa teraz dostáva do kritického bodu, kedy sa zapojíme do diania aby sme monitorovali udalosti, ktoré ovplyvnia Vaše vedomie. Obrovské množstvo práce vynaložené na zbavenie Vás Iluminátov a ich prisluhovačov začína prinášať výsledky v podobe masového zatýkania. To vyžaduje pripravenosť našich spojencov a tiež našu aby sme boli pripravení ich kryť na zabezpečenie hladkého priebehu. Neželáme si vidieť paniku ako výsledok očisty ktorá sa uskutoční, ani násilie vyplývajúce zo zverejnenia správ o takýchto udalostiach. Skôr či neskôr budete musieť čeliť hroznej pravde o tom, ako ste boli celý čas využívaní, aby ste napĺňali trezory tých, ktorí boli po celé veky riadiacou silou za Vašimi vládami. Rozsah ich moci Vás skutočne udiví a šokuje a to ešte viac keď si uvedomíte aká veľká časť populácie mala byť eliminovaná. S naším príchodom bola táto hrozba odstránená, ale história ukáže, že životy miliónov boli napriek tomu subjektom ich zákerných plánov.

Nadchádzajúce časy budú dosť hektické a tiež sa musíte sústrediť na Vzostup. Buďte si istí, že čokoľvek sa stane, celkový výsledok bude vo Váš prospech. Všetko čo je z nižších vibrácií bude premenené, alebo sa Vám stratí z očí. To je spôsob, akým bude Zem obnovená a všetky stopy znečistenia budú odstránené. Zrodí sa nová Zem, aby ste mohli začať ďalšiu etapu vo Vašej evolúcií. Prinesie to späť pokoj, radosť a šťastie do životov mnohých ľudí. Svetlo bude svietiť zo všetkých smerov a úrovne vedomia všetkých životných foriem vzrastú. Jednota bude v mnohom evidentná a považovaná za spájajúcu všetok život. Separácia už viac nebude a harmónia a rovnováha budú obnovené. Temné energie v takomto prostredí nebudú mať miesto a nemôžu existovať v tak vysokých úrovniach energie. Takže Drahí, nedovoľte vonkajším vplyvom zasahovať do Vášho postupu k Vzostupu.

V nadchádzajúcich časoch dosiahnete úrovne, ktoré zodpovedajú Kristovmu vedomiu a to sa týka Vás všetkých, pretože je to prirodzený vývoj na Vašej evolučnej ceste. Teraz ste len slabým odrazom takýchto vibrácií, ale je to Váš osud dosiahnuť takéto úrovne. Jedného dňa sa bude na Vás skutočne hľadieť ako na Majstrov Svetla a budete tvoriť spolu s ostatnými keď sa budú rodiť nové Vesmíry. Váš potenciál nie je ničím limitovaný a nakoniec budete schopní zvládnuť výzvy Bohov, ktorými ste. Avšak všetky Vaše myšlienky a čas teraz zaberá príprava na Vzostup. Niektorí stále hľadajú odpovede na to čo majú v tomto ohľade urobiť a my by sme povedali, aby ste pracovali na dosiahnutí úrovne v ktorej môžete byť tým, kto dokáže prejavovať Bezpodmienečnú Lásku . Nie je to jednoduché, keď máte toľko rušení okolo Vás, ale je to stav bytia ktorý je možný. Viďte všetkých ako súčasť seba samých, pretože ste všetci spojení a to čo urobí jeden ovplyvní každú dušu. Znamená to neodsudzovať a to je možno pre ľudí to najťažšie. Ste zvyknutí vyjadrovať svoje názory na všetko a niekedy sa to deje bez poznania všetkých faktov. Jednoducho sa presuňte do energie lásky po celý čas a nechajte priestor ostatným, ktorí stále hrajú hru duality.

Žijete na krásnej Zemi, ktorá je bytosťou vysokého vedomia so svojou pravdou, pokazenou nedostatkom pochopenia. Matka Zem obetovala mnoho aby Vám dovolila napredovať vo Vašej evolúcii, ale teraz by sa dalo povedať, že nastal čas splácania. Môžte pracovať na odčinení a náprave niektorých škôd ktoré boli spôsobené tým, že oceníte to čo pre Vás urobila a tiež rešpektovaním jej potrieb na prípravu na Vzostup. Určite budete povolaní aby ste sa zúčastnili čistenia, akonáhle budeme môcť bezpečne pristáť na Vašej Zemi. Je to obrovská úloha, ale nám to zaberie zanedbateľné množstvo času vďaka našim technológiám. Už teraz čistíme atmosféru a berieme na vedomie Vaše obavy z chemtrails a redukujeme ich vplyv na Vás. Skutočne po mnohé roky sme čistili nukleárny spad z atómových výbuchov a dokonca teraz sa zaoberáme radiáciou vychádzajúcou z poškodenej atómovej elektrárne v Japonsku. Ako už teraz určite viete, práve teraz sa tiež zaoberáme zabránením použitia nukleárnych zbraní a bezpečne ich zneškodníme ak to bude potrebné.

Nebudeme sa len ďalej prizerať a povoľovať ďalšie zámerné ničenie planéty a Vaše úrady sú si vedomé nášho postoja k tomu. Toto sú prvé kroky k trvalému zákazu vojny a verte nám, že môžeme zaručiť, že všetky krajiny sa podriadia tomuto Božskému nariadeniu. Mier čoskoro príde a keď to spôsobí rozpustenie všetkých vojenských jednotiek sú pripravené plány na znovu zamestnanie všetkého personálu. Budú vysporiadané všetky vojnové zločiny, spolu so všetkými zločinmi proti Ľudskosti a nikoho to neminie, pretože poznáme vinníkov. Nezahŕňa to žiadnu odplatu, ale jednoduchú aplikáciu Vášho práva a takisto Vesmírneho zákona.

Som SaLuSa zo Síria a zisťujem, že si uvedomujete ako sa čas stále zrýchľuje. Je to určite znamenie toho, že vibrácie sa rapídne zvyšujú a je to zárukou toho, že zažijete pozdvihnutie ktoré spolu s tým prichádza.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |