Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, May 2, 2012

SaLuSa, May 2, 2012

Často sme Vám hovorili, že neexistuje nič čo by ste nemohli dosiahnuť a chceli by sme sa Vám poďakovať za podporovanie našich spojencov, ktorí dosiahli obrovské úspechy vo veľmi krátkom čase tým, že vyniesli pravdu na verejnosť. To, že ste akceptovali ich odhalenia a že ste sa snažili o to aby boli všeobecne známe, rozšírilo tieto informácie široko ďaleko. Otvorilo to oči mnohým ľuďom ktorí netušili, že utajené operácie prebiehali v tak masívnej miere. Pravda sa musí dostať k čo najväčšiemu množstvu ľudí, čo im umožní oveľa ľahšie akceptovať odhalenie a náš príchod. Strach sa stále nachádza v mysliach niektorých ľudí a čokoľvek čo môže zmenšiť šok z našej existencie im pomôže prekonať to. Fakty o našom vzťahu k Vám už nemôžu byť dlhšie utajované a netrpezlivo čakáme kedy nastane odhalenie. Musí to predchádzať nášmu príchodu, ktorý bol plánovaný po dlhý čas.

Väčšina z Vás si uvedomuje, že medzi Vami sa nachádzajú tí, ktorí odhaľujú problémy a vystupujú do popredia aby odhalili čo sa deje v armáde a vo finančnom sektore. Ich pomoc je dôležitá preto aby ste vedeli, že sme veľmi aktívni v podporovaní našich spojencov, a to až do času kým médiá nebudú oslobodené od obmedzení a budú môcť pravdivo informovať. Naša prítomnosť a podpora zabezpečí, že akýkoľvek pokus začať ďalšiu svetovú vojnu bude neúspešný. Pri zatýkaní za kriminálne činy súvisiace s finančnou činnosťou zabezpečujeme, aby vinníci neunikli pred spravodlivosťou. Avšak Vás žiadame prenechať takéto záležitosti úradom a keď sa dozviete fakty, nenechajte Váš hnev prerásť do násilia. Všetci sa v určitej fáze budú zodpovedať za činy proti ľuďom. Vašu energiu najlepšie využijete na šírenie Svetla a posielanie Lásky všetkým, ktorí to v tento výnimočný čas potrebujú.

Znovu by sme chceli povedať, že každá duša ktorá je na Zemi v tomto čase je tu pre špeciálny účel, dokonca aj keď v niektorých prípadoch je to len z dôvodu pozorovania. Každý bude zo svojich skúseností profitovať a mnohí si zvolili vzostúpiť. Inými slovami všetci majú životný plán vrátane tých, ktorí nemajú žiadne pochopenie alebo vedomosť o Vzostupe. Skutočne sa mnohí inkarnovali vediac, že nedosiahnu potrebnú úroveň vedomia aby vzostúpili. Napriek tomu všetci získajú prostredníctvom svojich skúseností a obzvlášť tí, ktorí zostanú až do konečných časov. Všetky získané vedomosti posúvajú duše dopredu aby dosiahli vlastný čas pre Vzostup. Dualita je cesta k úspechu v rýchlom pruhu, ale často za cenu zakúsenia hĺbok temnoty. Vždy odtiaľ existuje cesta von a akonáhle bude na Svetlo odpovedané, objavia sa veľké Bytosti Svetla.

Drahí, celým zmyslom Vášho života je vyvíjať sa a cesta Vašej duše Vás nakoniec zavedie ku Zdroju Všetkého Čo Je. Samozrejme postup duše v porovnaní s inými sa môže veľmi odlišovať podľa toho, aký dlhý čas strávila v nižších dimenziách. V súčasnosti sa pohybujete k vyšším dimenziám a akonáhle tam budete, nebudete obmedzení lineárnym časom. Všetko bude „Teraz“ a budete sa ľubovoľne pohybovať medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou. Avšak nateraz ste stále veľmi zainteresovaní v čase a sme si vedomí toho, že Vás môže trápiť to, čo sa javí ako meškanie začatia našich projektov. Avšak v skutočnosti pokračujú veľmi dobre a sme pripravení pomôcť niektorým veľkým zatknutiam ľudí, ktorí sú na vysokých pozíciách v temných silách. Bude to začiatok dlhotrvajúceho čistenia tých v pozícii moci tak, že právomoc a zodpovednosť za Váš prospech bude posunutý na tých, ktorým na tom záleží. Buďte si istí, že vieme kto je zo Svetla a nikto nebude schopný uniknúť nášmu kritickému pohľadu, alebo nás podviesť. Záležitosti sa približujú k vrcholu a môžete čoskoro očakávať prekvapujúce udalosti.

Viac dôležité v tomto čase je zostať vytrvalý a odhodlaný udržať Svetlo ktoré sa vyskytuje okolo Zeme, naďalej tým pozdvihujúc vibrácie. Úrovne Vášho vedomia nemôžu zostať rovnaké a musia v dôsledku toho stúpať. Už teraz Svetlo premieňa oblasti temnoty a zisťujeme, že zasahuje do sŕdc tých, ktorí ho vytesnili. Ako sa rýchlo približujete k Vzostupu, tak tie duše ktoré nemôžu absorbovať takéto vibrácie musia opustiť Zem. Ich cesta je predurčená vziať ich na časovú líniu, ktorá im dovolí pokračovať v ich súčasných skúsenostiach. Neexistuje žiadna iná možnosť, pretože sa nemôžete pozdvihnúť, ak už nemáte vyššie vibrácie. Ako sme už spomínali, všetky duše už rozhodli o svojej budúcnosti.

My z Galaktickej Federácie sme pripravení stretnúť sa s Vami a skutočne za určitých okolností bol nedávno pri mnohých príležitostiach nadviazaný kontakt. Niektoré sa môžu javiť ako náhodné stretnutia, ale iné boli cielene naplánované aby dali Vašim vodcom príležitosť priniesť svetu mier. Veľa krát sme sa ponúkali, že vyjednáme za Vás mier, ale tí pri moci uprednostnili pokračovať vo svojich plánoch na Vaše zotročenie. Avšak vy Ľudia ste volali k Bohu so žiadosťami o oslobodenie od Vašich temných pánov a odpoveď na ne určite nebola neurčitá. Výsledkom je, že končíte tento cyklus Vzostupom namiesto kolapsu Vašej civilizácie.

Vyhliadka na pozdvihnutie sa spolu s Matkou Zemou je výnimočným úspechom, obzvlášť keď tak ako vy zotrváte vo svojich fyzických telách. Mnohé iné civilizácie sa preto zaujímajú o Vašu Zem a bude to situácia, ktorá zanechá trvalý dojem. My samotní sa na to budeme pozerať z hlavnej tribúny a budeme prítomní aby sme zabezpečili šťastný a radostný záver. Odtiaľ začnete nový stupeň Vašej evolúcie, taký ktorý bude celkom odlišný od toho na čo ste teraz zvyknutí. Všetky dary Boha Vám budú venované ako zaujmete miesto medzi osvietenými dušami, ktoré sú ozajstnými bytosťami Svetla a Lásky.

Som SaLuSa zo Síria a som potešený, že Vás môžem uistiť, že všetko pokračuje dobre. Je jasné, že čas na odhalenie pravdy sa neodvratne blíži a máme program, ktorý pokryje Vaše potreby aby ste pochopili prečo ste boli tak dlho utláčaní. Vyšli ste z obdobia temnoty ktoré vzniklo zničením Atlantídy a pozdvihli ste sa späť do Svetla tým, že ste sa postavili Temným a boli ste úspešní. Bola to dlhá a namáhavá cesta, ale dokázali ste svoju schopnosť posunúť sa do vyšších dimenzií a späť do Svetla a všetkých Vás pre to milujeme.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |