Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, April 2, 2012

SaLuSa, April 2, 2012

Ak by sme ohľadom zmien povedali, že sa hýbu dopredu, bolo by to podcenenie situácie, pretože sa doslova rútia a všetka vykonaná práca už začne prinášať ovocie. Temní sú ohromení rýchlosťou akou sa naši spojenci posunuli a zastihlo ich to nepripravených. Vo svojej arogancii si mysleli, že sú nepremožiteľní a teraz sú v panike. Uzavreli sme im únikové cesty a teraz čelia zodpovednosti za zločiny proti Vám. Sieť sa uzavrela nad hlavnými členmi Iluminátov a tentokrát nemôžu ľudí podplatiť aby ich pustili. Takýto vývoj môže byť sotva dlhšie držaný mimo hlavných médií a strach z dôsledkov uverejnenia pravdy stráca svoju silu. Takže si môžete vydýchnuť s uistením, že séria udalostí sa rýchlo odvíja v prospech odhalenia a akonáhle sa odohrá, nebude už žiadne zdržiavanie.

Všetko čo od Vás žiadame je ešte trpezlivosť ktorú väčšina z Vás praktizovala po dlhé roky, pretože potrebujeme urobiť posledné úpravy na našej práci. Potom uvidíte explóziu udalostí, s ktorými bude ťažké držať krok. Avšak pre tých, ktorí len málo vedia o tom čo sa deje dúfame, že budeme schopní vysielať prostredníctvom médií odkazy, ktoré ich osvietia. S určitosťou budú zorganizované po odhalení a všetky naše aktivity budú prevádzané tak otvorene ako to len pôjde. Prelety budú spektakulárne a pozdvihnú Vašu dušu, pretože Vás budeme sprevádzať po zvyšok Vašej cesty k Vzostupu. Čokoľvek budete potrebovať vedieť Vám bude poskytnuté, na rozdiel od dneška, kedy vedci pred Vami vedomosti skrývali. Vedia, že solárny systém sa mení a Vaše Slnko je ústredným bodom toho čo sa deje. N.A.S.A. bola najväčším vinníkom v ukrývaní faktov a vydávala falošné informácie. Toto všetko sa rapídne zmení v nasledujúcich mesiacoch.

Pravda bude na vrchole nášho zoznamu zmien tak, aby ste v budúcnosti vedeli, že môžete dôverovať informáciám, ktoré dostanete. Už veľmi dlho ste boli nútení žiť klamstvom o Vašom vlastnom mieste na svete. Boli ste úplne zavádzaní o Vašich právach, ktoré Vám boli pomaly odoberané aby bola odstránená Vaša nezávislosť. Vaše zotročenie bolo starostlivo naplánované a takmer ste boli pod úplnou kontrolou Iluminátov. Avšak sily Svetla neboli nečinné a s podporou Bytostí vo vyšších sférach bol ich postup zastavený a čoskoro budete uvoľnení s pod ich nadvlády navždy. Byť slobodným znamená zažiť nádherný pocit šťastia a radosti a nemusieť sa obzerať poza plece. Ohrozovanie Vašej slobody bude úplne odstránené tak, aby ste mohli svoje životy žiť v mieri.

Prešli ste dlhú cestu aby ste dosiahli tento stupeň vo Vašej evolúcií a byť prítomným v posledných dňoch duality je skutočne privilégium. Chápete naozaj aký extra výnimočný čas to je uzavrieť svoje cykly mnohých, mnohých životov reagujúcich na výzvy ktoré Vám do cesty postavili nižšie vibrácie. Keby ste všetci len vedeli čím všetkým ste doteraz prešli, cítili by ste nekontrolovateľnú radosť, že sa cesta skončila. Bude to čas na oslavu a my zabezpečíme, že bude taká, ktorá sa bude dlho dlho pamätať. Vaša radosť porastie o to viac, čím viac budete vedieť čo Vás očakáva. Pokračujeme v monitorovaní toho čo sa deje medzi rôznymi krajinami, ktoré sa stále navzájom provokujú až k takmer vojenským odpovediam. Toto Drahí je to, čo bolo nesprávne od doby kedy sa zaznamenáva Vaša história. Je to skoro vždy z dôvodov chamtivosti, ktorá bola priamo podporovaná Temnými, ktorí prevzali vládu nad rôznymi krajinami aby ich okradli o ich zdroje. Vojny vytvorili neustále podmienky strachu a nikdy nebolo zamýšľané aby ste neustále žili takýmto spôsobom. Nakoniec Vám môžeme povedať, že základ celosvetového mieru bol položený a vojnové zbrane budú rýchlo stiahnuté a znefunkčnené. Avšak to príde keď sa k Vám pridáme a použijeme našu technológiu aby sme zaručili, že akonáhle bude zmluva dosiahnutá, všetky krajiny ju budú dodržiavať.

Galaktická Federácia predstavuje mocné sily dobra vo Vesmíre. Existujú iné organizácie podobného charakteru, ale naša je obrovská, do ktorej sa pridáva stále viac civilizácií. Mimo Vášho Vesmíru existujú iné formy života, ktoré cestujú cez červie diery aby vstúpili do iných Vesmírov, väčšinou kvôli expedičným účelom. Sú nami skontrolovaní a majú povolenie zostať len vtedy ak nepredstavujú riziko voči ostatnému životu. Mnohonásobne pokročilejšie civilizácie z Vášho vlastného Vesmíru sa vydali dobíjať iné planéty, ale boli ste pod našou ochranou a Zem bola v karanténe a mimo ich dosah. V opačnom prípade by ste neboli schopní zabrániť im ovládnuť a zotročiť Vás. Život v nižších vibráciách bola poriadna skúsenosť plná nebezpečenstiev a preto ste sa rýchlo naučili ako prežiť.

V budúcnosti sa na Vás budú obracať iné civilizácie aby ste im pomohli s ich vlastnými skúsenosťami. Vedomosti, ktoré máte z prvej ruky sú na nezaplatenie a neskôr budete z tohto dôvodu vyhľadávaní. Takto sa všetko vyvíja, delením sa a pomáhaním si navzájom, pretože všetci sú na rovnakej ceste späť ku Zdroju odkiaľ pochádza všetok život. Takže zo skúsenosti hĺbok odlúčenia sa posuniete do Jednoty so všetkými ostatnými Vzostúpenými formami života. Postúpite napríklad z individualizmu, kde bol dôraz na sebe samom smerom do Jednoty, kde všetci slúžia všetkým. Keď sa vrátia Majstri, dozviete sa oveľa viac o vyšších dimenziách a ako sa budete musieť adaptovať na požiadavky nevyhnutné na to, aby ste v nich mohli žiť.

Matka Zem pokračuje v podnikaní vlastných opatrení na vyčistenie planéty a my ju aktívne podporujeme. Je veľmi dobre, že ste zvýšili svoje vibrácie tak, že úrovne negativity boli výrazne zredukované. Znamená to, že temné energie boli vyčistené z mnohých oblastí, čím sa práca Matky Zeme stala menej náchylná spôsobiť akékoľvek vážne problémy populácii. Taktiež máme prostriedky na presné predpovedanie situácie, ktorá by Vás mohla ohroziť a vieme podľa toho konať. Nebudete ponechaní aby ste sa s takými udalosťami vyrovnávali sami.

Som SaLuSa zo Síria a posielam moju lásku Vám všetkým, aby Vám pomohla v povznesení a postupe k Vzostupu.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |