Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, April 4, 2012

SaLuSa, April 4, 2012

Chceli ste činy, chceli ste výsledky a teraz ich máte pokiaľ sledujete určitých ľudí, ktorí získali dobré meno úspešným objavovaním pravdy. Obrovská zostava stoviek rôznych osôb je pripravená zatknúť kriminálnikov, ktorí stáli za najcynickejšími a najziskovejšími zločinmi proti Vám v súčasnosti. Veľkosť tohto projektu zabezpečí, že médiá spozornejú a vezmú to na vedomie, pretože bude nemožné to ignorovať. To bude začiatkom otvorenejšieho informovania, ktoré bude uvádzané pravdivo a nebude upravované tak, aby spôsobovalo šokové efekty. Tento prielom napokon nastane, pretože už dávno mešká. Je dôležité zostať pokojný a nedovoliť odhaleniam vytvoriť falošnú predstavu o tom, čo sa deje. Čas dokáže, že tí čo spolupracujú pri postavení vinníkov pred spravodlivosť tak konali v mene ľudí a nie na základe nejakého utajeného motívu.

Čistenie zahŕňa veľa rôznych oblastí života a uvoľnenie cesty pre dočasnú vládu je základnou požiadavkou číslo jeden, ak majú zmeny prebehnúť hladko. Buďte si istí, že plne chápeme ako myslíte a pracujete a to znamená, že dokážeme predpokladať ako budú veci pokračovať. Naši spojenci sú dobre natrénovaní pre ich rozdielne úlohy a očakávame, že tieto úvodné udalosti budú úspešné. Najzložitejšou výzvou je tá prvá, ktorá prichádza a bude predstavovať skutočné otváranie očí pre všetkých. Čokoľvek teraz viete má ďaleko od celej pravdy o tom čo sa tu dialo. Neexistuje takmer žiadna časť Vašej spoločnosti alebo biznisu, ktorá nebola zasiahnutá Temnými. Niekedy boli dokonca aj slušní ľudia nevedomky zapletení do ich aktivít, ale oni nebudú naším cieľom.

Drahí, kráľovská bitka začala, ale keďže sme v prevahe, máme všetky dôvody očakávať veľké víťazstvo. Vám tiež patrí časť aplauzu, pretože bez Vás a Vášho odhodlania priniesť potrebné zmeny by sme neboli tam, kde sme dnes. Počet Pracovníkov Svetla je na novom maxime a dláždia cestu k Vzostupu. Úrovne vedomia pokračujú v raste a to je tiež ďalším znamením ako dobre ste sa zhostili úlohy prípravy na Vzostup. Zistíte, že ten krátky čas čo zostáva predtým ako sa za Vami rok uzatvorí, bude naplnený činmi a bude v znamení mentorstva.

Rôzne krajiny a ich vlády boli uzrozumené s faktom, že agresia musí prestať a že máme povolenie urobiť akékoľvek kroky na zaistenie mieru. Až doteraz bolo naše zasahovanie vo Vašom mene obmedzené z karmických dôvodov, ale teraz môžeme na základe Božského dekrétu presadiť plán na Vašu spirituálnu evolúciu. Zistíte, že sa pokrok zrazu skokovo posunul dopredu a zaskočil Temných, ktorí si nikdy takýto vývoj nepripúšťali. Tlačíme veci dopredu a vieme, že teraz je na rade Svetlo aby prevzalo vedenie a spustilo vytvorenie spoločnosti, ktorá vyjadruje svoju slobodu vo vytváraní novej mierovej cesty do budúcnosti. Prirodzene nie všetky zákony je potrebné meniť, ale mnohé sú ilegálne alebo bolo vytvorených za falošných okolností. Udalosti z 11. septembra vyústili do mnohých nečestných a nespravodlivých zmien zameraných na domnelých teroristov, ktorí ale neboli tými zodpovednými. Stali sa tiež iné podobné udalosti, ktorých cieľom bolo posilniť kontrolu nad Vami.

Odteraz si budete viac vedomí toho čo sa deje a budete informovaní prostredníctvom rôznych zdrojov informácií až pokiaľ Vám budeme môcť poskytnúť pravidelný a spoľahlivý zdroj informácií. Máme v úmysle spustiť svoj vlastný kanál, čím sa uistíme, že máte všetko čo potrebujete aby ste mali nádherný zvyšok Vášho roka. Nebojte sa žiadnych malých konfrontácií, pretože neporastú do ničoho nebezpečnejšieho. Takže ak pohľadáte známky toho, že sa veci hýbu dopredu, nájdete množstvo dôkazov, že to tak je. Stále existujú niektoré zdroje, ktorých účelom je šíriť dezinformácie, takže buďte ostražití a používajte intuíciu aby ste rozpoznali tie dôveryhodné.

Budete sa pýtať „čo treba robiť kým sa dejú tieto zmeny“ a my doporučujeme aby ste žili Vaše životy čo najnormálnejšie tak ako predtým. Avšak ak podľa očakávaní nastane krátke obdobie počas ktorého budú Vaše životy vyvedené z miery, buďte pripravení a majte jedlo a ďalšie nevyhnutnosti v zásobe na pár dní. Nech sa stane čokoľvek my, spolu s našimi spojencami sa postaráme aby boli operácie efektívne ukončené s čo najmenšími problémami pre Vás. Ako by sa dalo predpokladať, máme všetko pod kontrolou a to sa týka aj Vašej bezpečnosti. Temní budú bojovať až do konca a ešte aj teraz plánujú zverstvá, ale keďže o nich vieme, zabránime aby ich zrealizovali.

Vstupujete do záverečnej fázy Vzostupu a nemali by ste zabúdať, že tieto zmeny sú súčasťou príprav, ktoré prebiehali po veľmi dlhý čas. Ako vždy je dôležité, aby ste až do času keď budú k dispozícii slobodné médiá nepodliehali falošným správam, ktoré podľa očakávaní budú vytvárať strach. Pamätajte, že vojenská aktivita nebude namierená proti ľuďom, ale na ich podporu. Naše operácie sú vykonávané s cieľom posunúť Vás čo najrýchlejšie smerom k Vzostupu. Ako Vám často hovoríme, my z Galaktickej Federácie sme zo Svetla a vykonávame rozkazy Vyšších Bytostí ktoré formujú Váš osud.

Som SaLuSa zo Síria a som tak potešený, že sa teraz veci môžu posunúť na oči verejnosti. Informácie môžu byť zverejnené s vedomím, že sa ku Vám dostanú a v budúcnosti s Vami budeme mať priame spojenie. Nemáme čo skrývať, ale zo zrejmých dôvodov nebudem ukazovať karty Temným. Nech sa im podarí získať akékoľvek informácie, nepodarí sa im nabúrať sa do našich systémov, pretože sú po technickej stránke ďaleko pozadu. V podstate je to presne naopak, keďže my máme prístup k ich komunikácii a nič pred nami nemôžu utajiť ani schovať. Sme bežne o krok pred nimi a preto sme si istí výsledkom našich aktivít. Víťazstvo je naše a delíme sa s Vami o radosť.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |