Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 3, 2012

SaLuSa, June 3, 2012

Cesta k Vzostupu bude oveľa ľahšia ako by ste si mohli myslieť, pretože časom pominula potreba vykonať ťažké fyzické zmeny. Veľká časť tohto úspechu patrí Vám, pretože ste kolektívne zvýšili úrovne vedomia. Prinášaním väčšieho množstva Svetla na Zem ste umožnili premieňanie nižších energií. Výsledkom je to, že potrebné čistenie nevyžaduje hlboké zmeny, ktoré sa kedysi zdali potrebné. Zem sa neustále posúva a každý deň sa dejú stovky malých zemetrasení bez akýchkoľvek nepriaznivých výsledkov.

Takže Drahí, netrávte svoj čas v strachu z nastávajúceho obdobia a znášajte následky vediac, že sú všetky pre Vaše dobro. Na zmeny sa radšej pozerajte ako na prostriedok, ktorý očistí Zem od všetkých chýb a škaredých miest aby mohla byť znovu obnovená. Pamätajte, že Vy ste tiež čistení podobným spôsobom tak, aby ste uvoľnili akékoľvek vibrácie, ktoré nemôžete priniesť zo sebou do tých vyšších. Veľa z toho sa deje bez Vášho vedomia, ale môžete k tomu prispieť tým, že budete mať životný štýl, ktorý sa zameriava na čistenie tela a mysle. Váš výber jedla je významným faktorom z pohľadu Vášho zdravia. Snažte sa prejsť od polotovarov a chemicky spracovávaných jedál k čerstvej strave. Týmto spôsobom sa vyhnete mnohým chemikáliám, ktoré by inak boli strávené a zostali by ako toxíny vo Vašom tele. Kde je to možné zahrňte neupravovanú stravu do Vášho jedálnička a majte úžitok z energií, ktoré nesie. Pite veľa vody aby orgány Vášho tela boli čisté a vyhýbajte sa sýteným nápojom ak je to možné.

V budúcnosti budú Vaše telesné vibrácie pozdvihnuté a nebudú Vás priťahovať a ani nebudete potrebovať jesť ťažšie jedlá. Bude Vám stačiť oveľa menej jedla a nahradíte ho prijímaním väčšieho množstva energie, ktorá je okolo Vás. Len v nižších vibráciách potrebujete Vaše jedlá a postupne zistíte, že Vás neuspokojujú. Jedenie je pôžitkom a aj my si stále doprajeme jedlo, ale rozhodne nie v takej miere ako Vy teraz. Ani vo sne by nás nenapadlo dávať si do tela Vaše bežné jedlo. Avšak nateraz potrebujete udržiavať svoje telá a získavať energiu z Vašich tradičných jedál, ale môžete skúsiť zaviesť zmeny, ktoré by Vás priviedli k viac prirodzenému a čistejšiemu jedlu.

Vedieme Vás k novému pohľadu na život, ktorý dáva obrovské uspokojenie a naplnenie. Po zmenách bude život plynúť oveľa pomalšie a nebudete vystavovaní stresovým situáciám. Skutočne budete mať množstvo času na relax a sledovanie osobných záujmov a máme holografické priestory, ktoré slúžia pre zábavu. Áno, skutočne existujú a môžu Vám poskytnúť vedomosti a tak isto aj byť zdrojom zábavy. Radi sa bavíme a máme zmysel pre humor, ale netešíme sa z hrubosti alebo nepríjemností. Sme šťastní a veselí a uvedomujeme si Jednotu všetkého života, nie sme obmedzovaní v spoločenstve a priateľstve s ostatnými Bytosťami. Žiarlivosť a závisť sú emócie ktoré neprechovávame pretože chápeme, že všetci žijú v jednote a existujú pre seba navzájom.

Sme Jedným, zatiaľ čo Vám sa podarilo vytvoriť medzi sebou rozdiely a vzdialili ste sa. Môžete vyzerať rozdielne podľa Rasy ku ktorej patríte, ale v podstate ste všetci rovnakí a spolu na ceste k Vzostupu. Pretože ste prežili sériu životov na získanie potrebných skúseností pochopíte, že ste striedavo prežívali životy v mnohých rôznych krajinách. Zamyslite sa nad tým, či nie ste obzvlášť priťahovaní k jednej konkrétnej krajine alebo obdobiu v histórií. Nesvedčilo by to o tom, že vo svojom vedomí stále máte spomienky na tieto skúsenosti? Existovalo by oveľa menej rasového napätia ak by ste mohli akceptovať druhých ako seba.

Keď sa na Vás pozeráme, vieme že nevidíme Vaše skutočné ja, ale len telo, ktoré máte vo vašej súčasnej inkarnácií. Berieme tiež ohľad na Váš nedostatok Svetla a dokonca aj lásky, pretože Vás nižšie vibrácie stiahli dole. Avšak to sa zmení a mení sa to práve teraz, pričom nikdy nebola taká príležitosť zvýšiť vibrácie ako je teraz. Čím ďalej tým viac svetla je posielaného na Zem a môžete ho k sebe pritiahnuť tým, že zvýšite úrovne svojho vedomia. Váš ozajstný potenciál je neobmedzený a mali by ste sa snažiť o najvyššie možné sebavyjadrenie. Ste prirodzene mierumilovné a milujúce bytosti a smerujete k návratu na túto úroveň. Ostaňte pokojní a konajte a šírte svoju Lásku pre Vašich blížnych. Je to jediná cesta a stanete sa neohrozenou silou dobra.

My z Galaktickej Federácie sa v súčasnosti pripravujeme na záverečný nápor proti zvyškom Temných. Keďže nám stoja v ceste, budú tak či onak odstránení a potom sa môžu naši spojenci naozaj pustiť do všetkých zmien, ktoré sú naplánované. Nastane úplná zmena v tom ako žijete svoje životy, zmena k lepšiemu a príprava na Nový Vek. Nie je žiaden dôvod upínať sa na nič staré, alebo si robiť starosti o to čo by ste mohli stratiť, pretože ako opäť zdôrazňujeme, zo zmien ktoré čoskoro nastanú môžete len získať. Vykonáte obrovský skok do budúcnosti, ktorý je Vašim posunom do vyšších sfér. Nemohli by ste do nich inak vojsť, ak by Vaše vibrácie s nimi neboli porovnateľné. Preto budú duše, ktoré to nebudú schopné spraviť, pretože nie sú pripravené a budú pokračovať vo svojich súčasných vibráciách. Skutočne by to nebolo v súlade s ich plánom ani potrebami, ak by sa ocitli vo vyšších vibráciách, pretože by im to bolo nepríjemné.

Napriek tomu čo si niektorí môžu myslieť, všetko napreduje dobre a bude zabezpečené, aby ste všetci boli nakoniec pripravení vzostúpiť, keď nastane tá príležitosť. Stále sa musíte venovať svojim vlastným potrebám a pracovať na dosiahnutí úrovne kontroly a vedomia, ktorá Vám umožní udržať si postup. Ako často poukazujeme, je to Váš zámer a vôľa uspieť, ktorá Vás povedie vpred k úspešnému ukončeniu Vašej cesty.

Som SaLuSa zo Síria a želám Vám radosť a šťastie ako sa pripravujete na najväčšiu udalosť, ktorá sa kedy odohrala vo Vašich životoch.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |