Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 1, 2012

SaLuSa, June 1, 2012

Tento rok ste prešli dlhú cestu v tak krátkom čase a naši spojenci pokročili do bodu, kedy ich snaženie čoskoro prinesie výsledky. Niekedy to bola riskantná cesta a tak ako ste stále úspešnejšie ukotvovali Svetlo na Zemi, o to viac Temných bolo odhodlaných zastaviť Váš postup. Ale s tou výzvou ste sa dobre popasovali a možnosť zastaviť Vás pred tým ako by ste dosiahli svoj cieľ už prešla. Preto je to odteraz len ľahkou jazdou ako sa náš plán odvíja a skoro všetko je na mieste pre záverečný nápor. Načasovanie je teraz najväčším faktorom a keď dostaneme signál začať, záležitosti sa začnú hýbať dopredu veľmi rýchlo.

Tak ako sa ľudia zobudili do Svetla vo svojom vnútri, tak sa exponenciálne zvýšil kvocient Svetla na Zemi a dosiahol veľmi vysokú úroveň. Výsledkom je to, že nižšie vibrácie sú premieňané a že existuje oveľa vyšší stupeň vedomia ako predtým. To znamená, že všetko plánovanie a ťažká práca na dosiahnutie takýchto úrovní bola veľkým úspechom. Zrazu sú čoraz viacerí z Vás otvorení novým myšlienkam, ktoré sa dostávajú do popredia a ktoré pozdvihnú Vašu civilizáciu hore a preč z temného obdobia, ktorým ste práve prešli. Myšlienka dramatických zmien Vášho života, zakorenených zvykov a presvedčení je zrazu vítaná keď vidíte výhody, ktoré Vám to prinesie. Nič neprichádza bez určitých obetí, ale ako sme Vás často informovali, všetko je to pre Vaše budúce šťastie a spokojnosť.

Vnímame Vašu súčasnú pozíciu ako takú, ktorá Vám umožní ľahko sa s tým vyrovnať a boli by sme radi ak by ste posunuli vpred ostatných ľudí, ktorí nemajú taký prehľad, alebo nie sú informovaní. To čo sme pripravili v určitom momente prevezme zodpovednosť informovania ľudí o tom čo sa deje. Považujeme to za veľmi dôležité, pretože musíme byť vnímaní ako tí, ktorí za každých okolností pracujú vo Váš prospech. V podstate pre nás nie je žiadny problém umiestniť naše odkazy na Vaše televízne obrazovky, dokonca aj keď nie sú zapnuté. Avšak okolnosti sa zmenia akonáhle sa budeme s Vami môcť otvorene stretnúť, pretože potom sa budeme môcť objaviť naživo a prevádzkovať naše vlastné stanice.

Rozsah v akom prebiehalo utajovanie pravdy po mnohé, mnohé roky nás celkom udivuje, pretože Vaše vlády míňali obrovské sumy peňazí na podporu organizácií ako SETI, ktoré hľadajú vo Vesmíre známky inteligentného života, zatiaľčo Vaše vlády udržiavali dialóg s mimozemšťanmi, ktorých poznáte ako „Šedí“. Prebieha to už takých 70 rokov a deje sa to pravidelne. Dokonca aj my z Galaktickej Federácie Svetla sme mali kontakt s Vašimi lídrami, ale naše ponuky na zabezpečenie svetového mieru boli odmietnuté. To nás neprekvapilo, pretože agendou Temných bolo ovládnutie sveta a zotročenie ľudí. Ich plány boli v dosť pokročilom štádiu a neboli ďaleko od úspechu, až kým ste zrazu nezačali reagovať na Svetlo a chápať pravdu.

V minulosti ste od nás očakávali aby sme Vás zachránili, čo ale nebolo možné, pretože zo svojou slobodnou vôľou ste vytvorili podmienky, ktoré sa ďalej rozvinuli a uväznili Vás. Súvisí to so Zákonom Príťažlivosti a keď vibrácie dosiahli veľmi nízky bod, umožnili mimozemským Bytostiam s podobnými vibráciám aby kontaktovali Zem. To bolo obdobie, kedy boli podpísané dohody, ktoré im dovolili mať základne vo vašom svete výmenu za pokročilé technologické informácie. Samozrejme boli použité na utajené účely a hlavne na ničivé zbrane. Len veľmi málo s toho sa dostalo ku Vám, ak zoberiete do úvahy ako veľmi by Vám tie veľké pokroky vylepšili život. To sa hodilo do plánov Temných pretože vedeli, že ľudia ktorí majú nedostatok potrieb na normálny život sú závislí na nich, aby prežili.

Najviac ohavným aspektom plánov Temných bol ich zámer udržiavať Vás v stave vojen, aj keď by to znamenalo ich začatie na základe falošných zámienok. Visí nad nimi vina za smrť miliónov a miliónov duší. Vieme, že niektorí z Vás nevedia pochopiť prečo sme v takých podmienkach nezasiahli, ale my nemáme dovolené zasahovať do vývoja civilizácií. Existuje len jedna výnimka a to je vtedy keď dostaneme božské povolenie zasiahnuť, ako sa stalo nedávno, kedy bolo stanovené, že nebudú už dovolené žiadne vojny. Dodáme, že to zahŕňa aj mimozemské vojny a už dávno bolo Vašim mocnostiam jasne povedané, že nukleárne zbrane nebude dovolené vziať do Vesmíru. Dokonca aj potom ignorovali naše upozornenia a znášali dôsledky, keď ich prostriedky boli zničené alebo odstránené.

Drahí, ak by ste skutočne vedeli pravdu o temných operáciách ktoré boli vykonané, boli by ste šokovaní a nahnevaní. Ľudia ktorým ste dôverovali boli za takýmito aktivitami a narábali takou mocou, že tí čo sú čestní a s dobrými úmyslami sa neodvážili vyjsť s pravdou von v obavách o svoje životy a často aj životy svojich blízkych. Avšak tešíme sa keď badáme, že v poslednom čase je stále viac ľudí ako kedykoľvek predtým pripravených otvorene vystúpiť s pravdou. Odhaľuje to utajované operácie Iluminátov, ktoré sú riadené a podporované hlavne mocnými bankárskymi rodinami. Našťastie tí istí informátori sú Vás schopní informovať o tom, ako tí čo pracujú pre Svetlo tlačia na Temných až do takej miery, že mnohí z nich sú označení na zatknutie a budú sa za svoje zločiny zodpovedať.

To čo sme odhalili nebolo vlastne držané v tajnosti a ak viete kde hľadať, môžete na Vašom internete nájsť oveľa viac informácií. Jedným z najohavnejších činov Iluminátov bol 11. september a odkedy sa odohral bol súkromne vyšetrovaný mnohými profesionálmi a množstvo informácií je na Vašom internete. Možno Vám Vaša myseľ nedovolí veriť, že celý útok bol operáciou pod falošnou vlajkou a bol prepracovaný až do tej miery, že aj následné vyšetrovanie bolo nastavené tak, aby podporilo verziu Iluminátov o týchto udalostiach. Existujú aj ďalšie a 7. júla v Anglicku sa odohral podobný scenár, kde bola na nastrčených ľudí hodená vina. Avšak všetci zodpovední a zainteresovaní sú známi a budú súdení za ich zločiny.

Som SaLuSa zo Síria a uisťujem Vás, že mierové časy sú pred Vami.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |