Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, April 22, 2011

SaLuSa, April 22, 2011

Teraz, keď ste pochopili, že máte obrovskú moc, vidíme začiatky mnohých hnutí, ktoré vás nasmerujú k zmenám v spôsobe vládnutia. Vládnuce vrstvy sa dlho báli vášho kolektívneho zámeru zmeniť veci podľa vašich predstáv. Bolo to zjavné počas mnohých rokov, kedy boli dokonca aj pokojné demonštrácie potláčané. Dnes ste konečne dospeli k záveru, že ak nebudete konať sami, neuvidíte naplnenie vašich požiadaviek. Mier je pre vás vysokou prioritou po dlhú dobu, ale temní to ignorovali a používali vojny na udržanie vás na uzde. Pohár vašej trpezlivosti pretiekol a úroveň vášho vedomia je taká, že energia zasahuje ľudí, ktorí sa nachádzajú v bode zlomu. Niečo sa musí stať veľmi skoro a s našou podporou sa musia skončiť vojny. V budúcnosti nie je miesto pre také energie a určite ani vo vysokých vibráciách a pravdou je, že v nich nedokážu existovať. S peniazmi a energiou vyhodenými na vojnu, môžete mať šťastný a spokojný svet plný ľudí žijúcich v bezpečí a zdieľajúcich bohatstvo. Takáto existencia bude čoskoro vašou realitou, pretože čistením sa odstraňujú nižšie energie, ktoré živili vojnové monštrum.

Ľudia sú náchylní k citovým výlevom, ale ich prirodzený stav bytia je pokojné spolunažívanie. Sú to temní, kto vám vnucuje stav oddelenosti a zdôrazňuje rozdiely medzi ľuďmi. Teraz si uvedomujete, ako ste boli celú dobu zavádzaní a aj to, že boli vytvorení nepriatelia tam, kde nikdy predtým neexistovali. Prevzali ste iniciatívu a „našívate záplaty“ a vďaka cestovaniu po svete viete, aké ľahké je spolunažívanie s ostatnými. Tolerancia voči rozdielom prekonáva bariéry vytvorené kultúrnymi rozdielmi a náboženstvami. Súdenie ste odsunuli bokom najmä tam, kde je jasné, že ste počas inkarnácií zažili život v mnohých krajinách. Naši drahí, sú to životné príležitosti, ktoré vám umožňujú stretávať sa s ľuďmi, keď si uvedomujú Jednotu všetkého. Ako jednotlivci nemôžete uskutočniť kvantový skok do vyššej dimenzie pokým neprekonáte predsudky a súdenie a nebudete k ostatným pristupovať v Láske a Svetle.

Vzostup nie je zadarmo, je to niečo, čo ste si zaslúžili vaším dodržiavaním Vesmírnych Zákonov. Tým sa vaše energie prečistia a vy ste napokon pripravení opustiť vibračnú úroveň, ktorá už nenapĺňa vaše potreby. Je to prirodzený vývoj, ktorý prebieha u tých, ktorí hľadajú pozdvihnutie a cítia, že Zem nie je ich skutočným domovom. Môžete sa pýtať, koho domovom teda je, keď všetci pochádzate z vyšších dimenzií. Matka Zem je vašim dočasným domovom v tretej dimenzii počas trvania tohto cyklu, ktorý sa, ako viete, končí. Mnohí zostanú s Matkou Zemou po Vzostupe, zatiaľ čo iní sa vrátia k svojim skutočným rodinám. Pochádzate z mnohých civilizácií rozptýlených po celom vesmíre. Nájdete ich v Galaktickej Federácii a často sú to tie isté civilizácie, ktoré sa pričinili o vašu evolúciu. Takže uvidíte, že pre vás zďaleka nie sme cudzinci.

Uvedomujete si, že ste ovplyvnení vašim Vesmírnym spojením a že podvedome túžite napríklad po červených alebo zelených vlasoch, ktoré na Zemi nie sú prirodzené? To isté platí na farbu kože, módu a dokonca hudbu. Ste skutočnou zmesou rôznych Vesmírnych Bytostí, ktoré nepochybne ovplyvnili váš vkus. Keď sa dostaneme do stavu, kedy budete schopní prijať rôzne typy Bytostí, budete celkom prekvapení ich vzhľadom. Nezabúdajte na to, že rôzne tvary a veľkosti sú priamym dôsledkom faktorov, akým je napríklad gravitácia. Mnoho Vesmírnych Bytostí je podobných vám, hoci sú vo väčšine prípadov vyššie. Niektorí môžu byť definovaní ako muž a žena, ale nie vo fyzickom zmysle, ako to chápete vy. V skutočnosti je bežné, že Vyššie Bytosti sú androgýnne (obojpohlavné). Bude to fantastické, keď sa stretnete so svojimi Vesmírnymi Priateľmi a jedným z najvýraznejších aspektov bude pocit lásky, ktorý z nich cítiť. Je to veľmi skutočné a pravdepodobne ide o jedincov, ktorí dosiahli Kristove Vedomie.

Uisťujeme vás, že všetky obete, ktoré teraz prinášate, budú stáť zato. Ste tak blízko pri Vzostupe, že už nestihnete ani mihnúť okom. Môžeme povedať, že to bude oveľa lepšie, než si predstavujete a rýchlosť zmien bude pozoruhodná. Chceme, aby ste sa sústredili na prípravy na Vzostup a nie na čistenie Zeme. Vieme, že ste unavení z čakania, ale väčšina z vás tu je práve pre toto konkrétne obdobie a súhlasili ste, že sa budete podieľať na Svetelnej práci, ktorá pomôže ostatným vzostúpiť. Mnohí z vás sú liečitelia, ale ste potrební na všetkých rozličných úrovniach, takže ste na správnom mieste v správnom čase, aby ste ponúkli svoju pomoc. Kvôli čomu inému by ste prišli na Zem v tak významnom období, ak nie preto, aby ste boli súčasťou vzrušujúcich zmien? Máte toľko skúseností a nadania, ktoré môžete zdieľať s ostatnými a uisťujem vás, že o vás vieme a využijeme vaše služby. Ak ste ešte neboli povolaní slúžiť, čakajte na svoj čas, pretože určite nezmeškáte príležitosť zapojiť sa. Situácia dosahuje stav, kedy budú potrební všetci. Každý príspevok pomôže a pamätajte, každý z vás je výnimočný a nikto nemôže robiť presne to, čo robíte vy.

Ešte vydržte a nepoľavujte v pozornosti. Temní prehrali súboj, ale ich vplyv ešte pretrváva a zasiahne každú dušu, ktorá je otvorená a nie je naplnená Svetlom. Hnev je stále veľmi škodlivou energiou a preto by ste ho mali mať pod kontrolou, aby nedošlo k poškodeniu vášho aurického poľa. Kontrola emócií zvyčajne nie je silnou stránkou ľudí, ale je potrebná. Dva krát rozmýšľajte pred tým, než sa nahneváte a uvedomte si, že hnev zraní vás a všetkých okolo vás. Vycúvajte z hádok, neurobí to z vás zbabelcov, ale zmenší to možnosť, že sa situácia stane vážnou. Najlepšie, čo môžete urobiť, je zahrnúť každú negatívnu energiu láskou prv, ako sa prejaví ako nejaký problém. Krása tohto postupu tkvie v tom, že sa postaráte o situáciu bez toho, aby ste na seba upozorňovali.

Ja som SaLuSa zo Síria a teším sa, že vám môžem prinášať tieto informácie priateľským spôsobom. Žehnám vám všetkým s Láskou a Svetlom.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.skShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.