Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 30, 2012

SaLuSa, March 30, 2012

Nemôže to byť nič iné len krátka doba kým sa to množstvo aktivít vykonávaných pre Vaše napredovanie dostane do Vašej pozornosti. Rozsah zapojenia našich spojencov spôsobí, že média budú musieť tieto aktivity brať do úvahy. Môže trvať trochu dlhšie kým budú informovať o našej prítomnosti, ale akékoľvek kroky urobené na zabránenie tomu budú zbytočné. Prvé reakcie prinesú všetky možné ohlasy, ale tí ktorí šíria pochybnosti alebo nás odmietajú budú čoskoro zatienení väčšinou ľudí ktorí nás budú akceptovať. Vôbec nebude dlho trvať kým sa stane zrejmým fakt, že sme tu preto aby sme Vám pomohli a to zahŕňa odstránenie všetkých tých, čo zneužívali autoritu a zodpovednosť voči Vám po mnohé roky. Je to koniec Iluminátov, ktorí sú už vážne oslabení stratou väčšiny ich moci nad Vami.

Určite už viete, že sme plne zapojení v udržovaní mieru na planéte, aj keď nemôžeme zastaviť všetky konfrontácie. Mier k Vám príde vtedy, keď sa tie veľké mocnosti prestanú starať do záležitostí ostatných krajín. Príliš dlho plánovali a manipulovali okolnosti, ktoré nútili krajiny predávať ich komodity. Výsledkom bolo, že to bohatstvo ktoré malo pomôcť obyvateľom bolo väčšinou vyvezené z krajiny. Tieto problémy budú všetky napravené zvýšením životného štandardu ľudí a predstavením nových technológií. V chudobnejších krajinách bol najväčším problémom nedostatok zdravotníckej starostlivosti a primeraného vybavenia, ale to bude rýchlo prekonané. Používanie liekov nebude potrebné, pretože budeme používať prirodzené metódy prostredníctvom technológií, ktoré budú pre Vás nové. Žiadna výzva pre nás nebude príliš veľká a zmeny začnú byť vidieť veľmi rýchlo.

Vieme, že ľudia sú už nedočkaví dozvedieť sa čo sa udeje, ale prosíme Vás aby ste počkali až dovtedy, keď sa budeme môcť úplne predstaviť. Želáme si informovať všetkých a uistiť sa, že chápete čo sa od Vás očakáva. Nemajte strach, všetko bude podané v pravý čas a tak isto aj možnosti stretnúť sa s nami a vyriešiť akékoľvek otázky. Po určitú dobu bude prebiehať nepretržité vysielanie aby ste boli aktuálne informovaní o dosiahnutom pokroku. Prichádzajú vzrušujúce časy a rozšíri sa to po celom svete akonáhle bude budúcnosť pochopená. Sloboda je niečo čo len veľmi málo z Vás skutočne zažilo, ale všetkých Vás pohltí predtým ako sa uskutoční Vzostup.

Budúcnosť je zlatá a v skutočnosti predstavuje Zlatý Vek a už len tento fakt by Vám mal dať indíciu na čo sa môžete tešiť. Život v dokonalosti a možnosť tvoriť podľa želania bude novou skúsenosťou a do tej doby by ste mali dosiahnuť vyšší stupeň vedomia a pochopenia, ktoré zabráni zneužitiu Vašich schopností. Ako vidíte, veľký skok vpred sa uskutoční a minimálne sa dá povedať, že budete absolútne iní v porovnaní s tým akí ste teraz. Predĺžená doba života, ktorej dĺžku si vyberiete bude niečo nové a dá Vám viac ako dostatočný čas plne to prežiť. V skutočnosti budete schopní si doslova „vymeniť“ telá, ak to bude potrebné na zabezpečenie dokončenia. Toto sú oblasti, ktoré nakoniec pochopíte a pamätajte, že budete mať značne rozšírenú úroveň vedomia.

Dualita Vám dala ohromnú silu vysporiadať sa s najobtiažnejšími a najzložitejšími výzvami. Takže Drahí, veríme že zostávajúcimi mesiacmi do Vzostupu môžete s ľahkosťou preplávať. Boli ste pripravení na to čo môžete očakávať a akékoľvek nepríjemnosti ešte zažijete, bude po nich nasledovať trvalé obdobie mieru a pokoja. Prirodzene my pokračujeme v našich úlohách v súčasných výmenách medzi nami a našimi spojencami proti Temným počas toho ako ustupujú a zisťujú, že sme pripravení zmariť každý pokus spôsobiť problémy. Plníme takpovediac úlohu Galaktických Policajtov ale sme viazaní Univerzálnymi zákonmi a naše spôsoby sú mierové ale mocné, ak sme nútení uplatniť našu právomoc. Dokonca aj tí čo sú proti nám sú stále súčasťou celku a správame sa k nim s rešpektom kvôli Svetlu, ktoré nesú. Každá duša môže byť spasená a koniec koncov je to láska, ktorá prinesie zmeny čo ich znovu prebudia.

Skutočne sa musíte pozerať poza vonkajšie telo, keď sa pozeráte na druhého človeka a pamätajte, že všetky duše pochádzajú zo Zdroja. Všetci ste zakúsili extrémy duality a je to tiež to čo nesiete v mysliach, veľmi vhodné príslovie hovorí „ale pre Božiu milosť Ja idem“. Preto ste podporovaní v upustení od odsudzovania a skúšajte vidieť krásu a lásku vo všetkých dušiach. Všetci budú nakoniec znovu osvietení nezáležiac na tom ako dlho to bude trvať, ale čas nemá mimo Vašej dimenzie žiaden význam, pretože neexistuje. Zatiaľ čo v dualite „žiaden čas“ je nepredstaviteľná myšlienka, ale možno ľahšie pochopíte, že všetko je Teraz. To robí Vaše cestovanie extrémne zaujímavé pretože môžete ísť späť do minulosti a pre tých čo sa zaujímajú o určité historické doby, čo môže byť lepšie ako byť schopný ich navštíviť. Je tiež možné cestovať v rôznych časových líniách do budúcnosti, čo Vaši Cestovatelia v čase zažili.

Kúsok po kúsku sa prispôsobujete novému životu pred Vami a Vy si vyberiete kam Vás zavedie aby ste pokračovali vo svojej evolúcií. Buďte si istí, že máte spirituálnych pomocníkov, ktorí Vám radia čo je najlepšie pre Váš postup. Nikdy ste bez takejto pomoci neboli a ak sa teraz trápite, neváhajte im poslať svoje myšlienky a môžete byť príjemne prekvapení výsledkom. Avšak nemôžete si diktovať ako by to malo presne vyzerať, pretože to musí byť pre Vaše najlepšie dobro a teraz nemusíte úplne presne vedieť čo to je. Po Vzostupe tieto duše, ktoré s Vami cez dualitu cestovali spoznáte. Možno s Vami všetky nezostanú, pretože sa Vaše potreby bez pochyby zmenia a Váš budúci život bude možno viac definovaný smerom, ktorým sa chcete uberať.

Som SaLuSa zo Síria a znovu musím spomenúť ako sa čas zrýchľuje čo je istým znamením, že sa pozdvihujete oveľa rýchlejšie do Svetla. Mnohí sa už dokážu stotožniť s novým pocitom byť uvoľnený a nezasiahnutý tým čo sa deje okolo nich. Ten pocit pokoja sa bude šíriť a najviac obávaný faktor strachu prestane mať rovnaký účinok. Skvelá práca pre tých čo takéto úrovne dosiahli a moja láska pre Vás všetkých.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |