Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Română > Blossom Goodchild - Februarie 21, 2014

Blossom Goodchild - Februarie 21, 2014

Blossom: Bunã ziua, vouã tuturor. Asa cum stiti, aceasta va fi ultima mea canalizare timp de cinci sãptãmîni, datoritã altor angajamente. M-am gîndit cã trebuia sã vã întreb cum credeti cã sa petrecut cu INVOCAREA care a avut loc sãptãmîna trecutã ... si dupã aceea, sã las la latitudinea voastrã referitor la ceea ce credeti cã este mai potrivit sã ne lãsati sã ponderãm.

Federatia de Luminã: Salutãri foarte prietenoase tie, Blossom, si pentru cei care îsi îmbogãtesc vietile lor prin Iubire. Suntem foarte constienti de cuvintele transmise de cãtre un grup de FIINTE ... care cer ajutor din interiorul lumii în care voi, fiintele umane locuiti. Din spatiul inimii voastre, a fost multã IUBIRE si gînduri sincere care cu sigurantã au fost transmise cãtre etere.

Asemenea tie, Blossom ... stim cã aceastã chemare ... aceastã dorintã de „a schimba lucrurile”, este în curs de considerare de cãtre cei care se gãsesc deasupra „NOASTRÔ ... în termeni de gestiune globalã. Cu toate acestea, putem sã vã spunem cã dorintele acelora care se gãsesc pe Pãmînt ... de a-l face un loc mai bun ... nu a trecut neobservat.

Blossom: De acord cu felul meu de a gîndi ... SIMT cã am lãsat clar, si cã acum am lãsat „Supremului”, dacã va fi dat sau nu va fi dat, un „semnal de rapel”. Deci acum ... putem sã avansãm ?

Federatia de Luminã: Cu respectul cuvenit tuturor ... o vom face.

Blossom: Asfel fiind, poate veti întelege un pic mai mult cum este aici jos pentru noi ... asa cum cereati sã continuãm sã ignorãm tot ceea ce ne este trimis pentru „ a ne pune în genunchi” ? STIM cã IUBIREA este rãspunsul ... si cu toate acestea, IUBIREA se pare cã nu poate împiedica lãcomia, care poate cauza atîta frustrare acelora dintre noi, care par a se gãsi „în mîinile” lacomilor!

Federatia de Luminã: Iubitã Blossom ... putem doar sã vã oferim cuvinte de IUBIRE, asa cum bine stii ... este rãspunsul pentru toate lucrurile.

Blossom: Însã ... FIIND ai IUBIRII, indiferent cum ... nu ne împiedicã de a avea facturi de plãtit care continuã sã creascã fãrã nici un control ... si de a avea de-a face ... cu ceea ce desemnez ca fiind alte „explorãri” ! Da, voi puteti veni din IUBIRE ... însã partea întunericului continuã sã manipuleze si sã monopolizeze ...

fãcîndu-ne sã ne SIMTIM, uneori, lipsiti de ajutor si de a putea depãsi controlul lor. IUBIREA se pare cã nu rezolvã acest fel de probleme ... si aceste probleme sunt lucrurile care ne împiedicã sã iradiem Lumina noastrã! Întelegeti nu numai ceea ce spun ... dar, SIMTITI frustrarea pe care asta o cauzeazã si care, în realitate, este adevãrata cauzã pentru care cerem un semnal pentru a continua sã persistãm ?

Federatia de Luminã: Trebuie sã vorbim ADEVÃRUL nostru, Blossom ... asa cum trebuie sã-l spui pe al tãu. Am avut multe enorme conversatii între multi care, probabil, „SIMT mai bine” ceea ce spui ... decît noi o putem face ... deoarece niciodatã nu am experimentat probele de pe Pãmînt ... cu adevãrat fiind în carne.

Nu întelesesem în întregime, profunditatea durerii care poate fi creatã de cãtre acei care vor sã creeze rãul. Asta „ne-a alarmat” considerabil.

Blossom: Chiar si asa ... asta „mã alarmeazã” considerabil. M-am gîndit într-adevãr dacã voi ati înteles cum ar fi fost, pentru noi, asta aici jos ?

Federatia de Luminã: Nu în acelasi mod, pe care îl asteptati ca sã-l STIM. Vorbim, din nou ... de energie în TOTALITATE. Asta este ceea ce suntem capabili sã mãsurãm din nivelele de Luminã ... si în adevãr cum spusesem ... existã multã.

Blossom: Nu sunt o persoanã care se concentrazã în negativitate, si am învãtat cã ceea ce gîndim, creãm. Însã ... cred cã este greu de acceptat cã, atunci cînd mãsurati „nivelele de Luminã” ale planetei noastre ... „cititi” cã existã mai multã Luminã! Cu toate acestea ... fiind cine sunteti ... trebuie sã accept cuvîntul vostru, si sã-l consider încurajator.

Federatia de Luminã: Nu existã posibilitatea ca lumea voastrã, frumoasa voastrã Planetã, sã cadã în întuneric. Este o certitudine cã Epoca de Aur a celei mai pure lumini ... despre care continuãm sã vorbim ... are loc în acest exact moment chiar.

Tot ceea ce se miscã cãtre pozitia sa legitimã ... o face de acord cu planul Divin. Nu putem sã ne prefacem cã stim SENTIMENTELE exacte pentru tine ... sau pentru fiiecare individ ... care îsi realizeazã sarcina sa. Nu putem „face mai mult” pentru tine, într-un mod pe care sã-l consideri mai prestativ. Nu este asta functia noastrã.

Cu toate acestea, PUTEM sã-ti spunem cã nu ... si niciodatã ... oferim cuvinte pentru a vã convinge. Putem numai ... si numai o vom face ... a oferi, cuvinte de ADEVÃR.

Este în acest mod cã suntem capabili sã ajutãm în acest moment ... si atunci cînd nivelul de IUBIRE vibreazã într-un model care coincide cu alinierea planetarã universalã ... cînd TOTUL care trebuie sã fie pe loc, va fi stabilit ...

ATUNCI ÎTI-VOM-SPUNE ...

NE VETI CUNOASTE ...

SI TOT ceea ce ati avut de suportat si mentinut în ADEVÃRUL vostru, referitor la adevãrul vostru ... va umple inimile voastre cu întelegerea si acceptarea cã ...

ÎNTR-ADEVÃR, TOTUL ESTE ABSOLUT, ASA CUM TREBUIA SÃ FIE.

Din acest motiv ... oferim mai mult din acelasi!

Pentru cã nu existã altceva mai mult pe care noi ... Supraveghetorii Supraveghetorilor ... vedem mai adecvat pentru a oferi.

Tu stii, Blossom ... cã nu abordãm subiecte la care multi ar dori sã aibã rãspunsuri. Asemenea lucruri „pentru noi” ... de acolo de „unde venim” ... nu sunt de importantã universalã. Existã o mie si una de discutii care ar putea fi intreprinse cu aceste comunicatii si încã, nu considerãm cã ar fi atît de importante, ca subiectul pe care l-am ales întotdeauna de vorbit.

Blossom: Si vã admir pentru acest motiv. Dar ... nu limiteazã conversatia noastrã ?

Federatia de Luminã: Existã un nivel pentru a întelege „viata” în vibratia în care locuiti. În cadrul stãrii voastre meditative ... persoana poate înãlta frecventa si poate sã devinã cunoscãtoare cu orice subiect pe care îl alege sã-l stie.

Blossom: Ahha! Mã întreb pe mine singurã, dacã stiti, cum multi gãsesc cã este greu „ sã se deconecteze” ... terminînd de „ a fi conectat” ... o datã ce „s-au deconectat”.

Federatia de Luminã: Cu toate acestea, agitatia mintii, se gãseste sub controlul sãu.

Blossom: Asta este de înteles de cãtre multi ... însã nu este atins cu usurintã.

Federatia de Luminã: Atunci, putem sã vã sugerãm sã lãsati sã plece acest bîzîit, pur si simplu concentrîndu-se în respiratie. Deoarece, este tot ceea ce este necesar ... si pentru acei care spun cã nu este astfel ... ei nu se concentrazã pe respiratie.

Acest cadou care a fost „instalat” în fiinta voastrã ... este cadoul de a „cãlãtori” fãrã ca sã vã deplasati ... este una din cle mai pretioase comori, cu care fiinta umanã a fost echipatã. Cu toate acestea, este foarte subestimat si împins pe un plan secundar. Cu toate acestea, spunem ... deschideti acest cadou, si vedeti bijuteriile care se gãsesc în interiorul lui.

Vor exista multi care citesc aceste cuvinte, si care vor spune cã au fãcut-o deja. Aceste suflete vor sti despre ce vorbim. Cu toate acestea, putem sã spunem ... permiteti-vã sã mergeti mai departe cu fiecare ocazie, pe care v-o dati vouã însivã.

Rupeti barierele si de fiecare datã ... purtati „imaginatia” voastrã mai înainte, doar, încã un pas.

Blossom: Atunci, ce sfat ati da pentru a rupe aceste bariere ?

Federatia de Luminã: STIIND ... AVÎND ÎNCREDERE ... cã fiinta GLORIOASà CARE SUNTETI VOI ... ESTE CAPABILà DE MULT MAI MULT DECÎT A FOST „PROGRAMATÔ PENTRU A CREDE.

VOI SUNTETI MAI MULT DECÎT UN PROGRAM!

VOI ... FIECARE DINTRE VOI ... SUNTETI O EXERIENTÃ DE VIATÃ.

O EXPERIENTÃ A LUMINII ... PRIN CONSTIINTA FIZICÃ.

Sunt atîtia acei care ar dori sã se vadã liberi de corp ... Însã el este de asemenea, un cadou unic pentru suflet. „Factorul tactului”, nu este prezent în multe alte planete. Ce noroc este, sã fiti capabili sã SIMTITI Iubirea ... nu numai din inima sensorialã ... însã de asemenea prin simtul „tactului” în sine. Ce bine-cuvîntati sunteti, cînd vã uitati în ochii celuilalt, si VEDETI „viata” iradiind din ochii sãi.

Vã sugerãm sã apreciati forma fizicã în care ati intrat ... pentru cã are multe si multe bine-cuvîntãri.

Blossom: Multumesc. M-am gîndit în ultimul timp ... încotro mergem cu aceste conversatii ... în termen de, cît timp trebuie sã continuati, si ce aveti de oferit ? Pentru cã, asa cum spuneti ... voi doriti sã vorbiti despre IUBIRE, si ati fãcut-o. Poate, în timp ce voi fi în exterior, va fi momentul potrivit, pentru a reflecta asupra întelepciunii pe care ati oferit-o de-alungul a nouã ani! Mã întreb ce ne-ati mai putea spune despre IUBIRE, si dacã se cuvine, sau nu cuvine, pur si simplu fiecãruia dintre noi ... sau trebuie sã spun, cã este pe „contul” nostru, de a lucra în noi însisi, ceva mai mult. Cu toate cã trebuie sã spun ... Sunt una dintre multii care lucreazã pentru a rãmîne pozitivã ... si uneori, probabil este plîngerea mea. Trebuie cu adevãrat sã fac un „efort” continuu pentru a rãmîne „la înãltime” ? Cu sigurantã, dupã toti acesti ani de a lucra Eu-l, el trebuia „sã fie mereu astfel”, cu aceastã ocazie ?

Federatia de Luminã: Cu toate acestea, am dori sã spunem cã asta are mult de vãzut cu densitatea în care voi locuiti. Deci, luati-o în consideratie. Am spus, în ADEVÃR ... cã vedem mai multe buzunare de LUMINÃ, decît de întuneric. Oare nu este clar pentru voi ... cum deveniti UNU, pe MARELE PLAN DIVIN ?

Asta este forma cum se prezintã pentru noi ... CÃ LUMINA DEPÃSESTE ÎNTUNERICUL ... si ASTA ni se pare în acest mod ...

CHIAR prin TOT ceea ce este plãnuit pentru a frustra planul Divin ... Atunci, în mijlocul a tot ceea ce se gãseste luptînd pentru a VÃ ÎMPIEDICA ... VOI NU PUTETI FI ÎNTRERUPTI.

SUNTETI FIINTE DE LUMINÃ DE NEÎNVINS.

Din cauza asta este cã ... chiar dacã, uneori, vã întrebati de ce continuati ... cu toate cã vã SIMTITI, uneori, drenati de toate fortele voastre ... VOI CONTINUATI !

CONTINUATI, PENTRU CÃ VÃ GÃSITI AICI PENTRU A FACE-O.

ACEASTÂ CUNOASTERE ÎN INTERIORUL VOSTRU ... ESTE BINE CONSTIENTÃ DE ASTA.

ASCULTATI CEEA CE INIMA VOASTRÃ VÃ SPUNE ... PENTRU CÃ INIMA VOASTRÃ NU VÃ POATE MINTI.

SI INIMA VOASTRÃ VÃ SPUNE ... PENTRU A PERSISTA SÃ CONTINUATI.

TREBUIE SÃ EXISTE UN MOTIV FOARTE IMPORTANT PENTRU CA INIMA VOASTRÃ SÃ VÃ SPUNÃ SÃ O FACETI.

MOTIVUL ESTE, CÃ ESTE UNIVERSAL CUNOSCUT CÃ ... IUBIREA CUCERESTE TOTUL.

SI ÎNTR-ADEVÃR ACESTA ESTE MOTIVUL PENTRU CARE VÃ NUMIM ... RÃZBOINICII LUMINII ... LUPTÎND PENTRU O CAUZÃ DREAPTÃ ...

LUPTÎND PENTRU DREPTUL VOSTRU DE A FI ELIBERATI DIN LANTURILE CARE AU FOST CREATE PENTRU CA SÃ VÃ SUPUNETI.

ÎNSÃ, VOI STITI FOARTE BINE.

NU PUTETI FI SUPUSI ... PENTRU CÃ SUFLETUL VOSTRU VA FI ÎNTOTDEAUNA LIBER SÃ ... ZBOARE.

SUFLETELE VOASTRE VOR FI ÎNTOTDEAUNA ALE VOASTRE PENTRU ...

IUBIRE SI VOR FI IUBIRE.

SI IUBIREA ... DRAGII NOSTRII SI FOARTE CURAJOSI, DETINÃTORI AI LUMINII ... ESTE CEEA CE VOI SUNTETI.

NU PUTETI FI ALTCEVA.

NUMAI IUBIRE ... DOAR IUBIRE ... DOAR IUBIRE ... DOAR IUBIRE

Blosssom ... profitãm de aceastã oportunitate pentru ATI-multumi sprijinul continuu pe care ni-l dai ... în momentele bune si rele.

Vom iradia LUMINA noastrã asupra fiecãruia dintre voi. Va fi o scurtã perioadã de timp, pînã ce vom putea fi alãturi din nou ... si atîta cã va permite ca fiecare dintre voi sã continue sã meargã în Luminã si în Iubire!

Blossom: Multumesc, bãieti. Acum î-mi scot oficial pãlãria mea de canalizatoare ... si-mi pun pãlãria mea de actritã ... si amîndouã îmi aduc multã bucurie. Multumesc ... din inimã ... din locul cel mai profund al ei ... vã ofer IUBIREA mea si recunostinta pentru cã SUNTETI TOT CEEA CE SUNTETI.

Federatia de Luminã: Si în aceeasi scalã de valori ... iradiem Lumina noastrã Iubitoare pentru fiecare dintre voi ... de care nu puteam fi mai mîndri ... Pînã pe data viitoare ... FITI VOI ÎNSISI ... FITI IUBIRE.


Website: Blossom Goodchild
Traducere: Florica


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge