Home > > Blossom Goodchild - Februarie 12, 2014

Blossom Goodchild - Februarie 12, 2014

Blossom: Bunã ziua ... bine, avînd în vedere cã mai am doar douã ocazii pentru a vorbi cu voi, înainte de a începe turneul meu; m-am gîndit dacã as fi venit sã vã vãd, dacã sunteti disponibili, si dacã de fapt, ar fi potrivit pentru ca sã conversãm în acest moment? Cu deplina întelegere cã dacã nu ar fi cazul, atunci, asTA pur si simplu nu ar avea loc. Multumesc mult. Atunci, eu întreb ... cum vom face ?

Federatia de Luminã: Dragã Blossom ... nu este cã am avut interferente în ultimele noastre tentative ? Trebuie sã acceptãm cã acest tip de alarmã a fost recunoscut cu usurintã, si din cauza asta, canalul particular a abortat. Cu toate acestea, SIMTIM acum, cã suntem capabili sã înlãturãm misilele care sunt îndreptate în directia ta, spunînd astfel ... si sã facem prin intermediul Iubirii ... o comunicare cu tine din nou.

Blossom: Asta este de fapt o veste bunã. Pentru cã, asa cum stiti, eu nu voi fi disponibilã un anumit timp, de-alungul viitoarelor luni. Cred cã va fi bine pentru noi toti sã fãcem un interval, si sã ajungem într-un loc în interiorul fiintelor noastre, care sã ne permitã sã fim ... fãrã asistentã externã ... cu tot respectul.

Federatia de Luminã: Cu tot respectul ... asta trebuie sã combine bine cu planurile în miscare. „Schimbarea este tot atît de bunã cît o odihnã bunã”, cum se spune în lumea voastrã în mod corect.

Dragi prieteni de pe Planeta pãmînt ... asa cum continuati curajosi ... în dorintele voastre de a aduce Lumina si de a înãlta a voastrã Mamã Pãmînt, în interiorul unui Plan Superior. Cît de profund admirãm forta si persistenta voastrã, în acest curs pentru a oferi IUBIREA din interiorul vostru, altora ... si tuturor acelora care au nevoie de ea.

Voi ati luptat timpuri, si ati stat sub climã (adversã) ... si în ciuda la toate, voi mergeti înainte ... cu stiinta în inima voastrã, cã asta este ceea ce ati venit sã faceti ... PENTRU A DA IUBIREA VOASTRÃ. Asta este ... în putine cuvinte.

Si cu toate acestea, este atît ... cã, de-alungul acestor ultime sãptãmîni, în conversatie cu tine Blossom, am descoperit cã existã o obosealã de suflet. O obosealã ... asa cum spui ... cã uneori, duce lumina voastrã cãtre un loc mai întunecat, si simtiti cã sunteti incapabili sã obtineti si sã reînoiti fortele voastre.

Asta, pentru noi, a fost destul de alarmant. Pentru cã nu am înteles complect disperarea în care multi dintre voi stãteau/SIMT. Noi, asa cum stii ... sau reunit forte si sa discutat în profunzime aceastã situatie. Am presupus, pînã acum, cã asta era „ceva din voi care avea sã fie depãsit” ... si vrem sã spunem asta cu respect. Noi simteam cã era încã o „ fazã a cresterii voastre, în expansiune”, în interiorul sufletului vostru. Cu toate acestea, am descoperit cu ajutorul tãu ... cã asta este mai mult decît a trãi cu fortele voastre negative care bombardeazã cîmpul vostru de energie pe o bazã de profunditate continuã.

Blossom: Cu toate acestea, cu sigurantã cã voi stiati cã asta se petrecea ... pentru cã voi sunteti pe deplin constienti de energiile întunecate de pe planetã, nu-i asa ?

Federatia de Luminã: Oh, de fapt! Cu toate acestea, trebuis sã vorbim în ADEVÃR, acest ADEVÃR. Noi cu sigurantã nu am înteles bine cît de distrugãtoare aceste energii au fost/sunt pentru pozitia voastrã actualã.

Deci, dragã Blossom ... Noi STIM cît de necrezut sunteti voi ... VOI de pe Planeta Pãmînt, sunteti mult mai rezistenti decît voi credeti cã sunteti. Si acest lucru a fost dovedit iar si iar de cãtree voi însisi,si deci, noi nu „vãzusem” curentul care stãtea la baza oboselii despre care vorbesti.

Blossom: Într-adevãr, voi ati spus cã, în general, voi vedeati mai multã luminã decît întuneric. Eu glumesc despre faptul ca VOI sã stati aici o sãtãmînã sau douã, si sã simtiti, ce înseamnã sã stati adãpostiti în aceste energii. Uneori, ele numai te vor dãrîma. Nu vorbesc despre TOATÃ umanitatea ... ÎNTR-ADEVÃR ... pentru cã nu este asta pozitia mea ... vorbesc în numele multora ... cã ar fi foarte edificant sã obtinem acest impuls.

Federatia de Luminã: Noi întelegem asta acum. Cu sigurantã nu vom proclama, nici nu vom face nici un fel de declaratii false asupra acestui impuls. Cu toate acestea, vrem sã spunem cã suntem pe deplin constienti de „rugãciunea” care a fost oferitã ... si este pentru ca tu SÃ STII, cã DACÃ ESTE BENEFIC PENTRU TOTI ... PENTRU AVANSUL PLANETEI ... atunci aceastã mãrire va trebui sã aibã loc. Si mai mult ... în cuvintele tale Blossom ... dacã nu va fi pentru BINELE MAJOR ... atunci asta va fi înteles, si accept cã nu va avea loc.

Blossom: Exact. Eu mã SIMT bine referitor la asta ... pentru cã eu cred cã ne gãsim cu totii pe aceeasi paginã. Eu, personal, sunt nerãbdãtoare pentru ca sã soseascã vineri, cînd noi toti reunim energia noastrã în IUBIRE. Dacã nimic altceva vine din partea ei ... Asta în sine însãsi ... va fi foarte edificant ... si probabil, era tot ceea ce era necesar. Pentru a SIMTI un front unit.

Federatia de Luminã: De asemenea trebuie sã spunem cã, plecînd de la perspectiva noastrã ... acum, în întelegerea noastrã ... vor exista multe alte împãrãtii, care de asemenea îsi vor uni FORTELE DE LUMINÃ cu voi toti pe Pãmînt.

Va fi un eveniment foarte sacru, însã scurt si puternic, în care noi în „spatiul nostru” ne vedem fãcînd parte de asemenea. Noi cerem ca voi sã vã permiteti sã rãmîneti pe deplin în sintonie cu dispozitia voastrã cea mai fericitã ... cînd veti oferi aceste cuvinte de Invocare. Pentru cã nu este în disperare, cã voi cereti ... este pentru binele întregii umanitãti ... si deci, dragi suflete ... nu ar trebui sã vinã din locul cel mai fericit si mai vesel dinãuntru-l vostru ?

UMPLETI FIINTELE VOASTRE CU IUBIRE ... INSPIRATI IUBIRE si EXPIRATI IUBIRE unele momente , înainte de a începe ... a pune asta în interiorul întrebãrii voastre ... existã o vibratie de energie Foarte Mare.

Vedeti ? Vedeti ? ... prietenii nostrii si aliatii cei mai iubiti ... cã doar prin aceste cuvinte ... în armonie ... CA UNU ... voi în mod dezinteresat ... faceti MULT pentru a ajuta planeta voastrã ?

NOI SUNTEM FOARTE MÎNDRII DE VOI.

Blossom: Multumesc. Noi ÎNTR-ADEVÃR fãcem tot ce putem mai bine, si orice plîngere sau vãitare, venea de la ADEVÃRUL nostru. Aceastã „chemare pentru un semnal”, nu este deoarece suntem lenesi, si avem nevoie de o solutie rapidã. Departe de asta. Asa cum stiti ... ea vine din inimile noastre, datoritã barajului, deceniu dupã deceniu, care a fost plasat fãrã voie, deasupra fizicalitãtii noastre, de cãtre acei care ne vor rãul.

Federatia de Luminã: Cu toate acestea, STII cã trebuie sã le trimiti LUMINÃ lor ?

Blossom: Ah, da! Vedeti, nu este cã noi nu ne strãlucim Lumina noastrã, si renuntînd la ceea ce am venit sã facem aici. Nu Nu Nu ! Este cã, sub asemenea conditii care sunt fortate peste noi ... rãmîne aparent mai dificil ca LUMINA nocstrã sã strãluceascã. Bine, asta este ceea ce se simte, uneori, în orice mod. Chiar cînd, în cea mai bunã stare de umor, asa cum sunt eu azi ... mã întreb dacã contribuim chiar. Este LUMINA noastrã suficient de puternicã, pentru a domina deceptiile care sunt puse peste noi, dacã le vom înfrunta ... dacã cea mai mare parte a lumii este complect inconstientã de asta. Cred cã este cu asta, cã noi avem dificultãti.

Federatia de Luminã: Cu toate acestea, noi îti spunem Blossom ... Cea mai micã dintre lumini ... Luminile fãrã strãlucire ... încã pot ilumina întunericul ... încã pot face diferenta.

Hai sã o punem în acest fel. Îti cerem sã fii fericitã ... sã ai o dispozitie strãlucitoare ... si deci, fãcînd-o ... îti realizezi misiunea.

TU ESTI SCÎNTEIA ACEEA STRÃLUCITOARE CARE A FOST DE ACORD SÃ FIE. CHIAR STIIND ... CÃ O DATÃ AICI JOS, PE PLANETA TA PÃMÎNT ... AVEAI SÃ ÎNTÎMPINI MULTE DIFICULTÃTI.

Blossom: Da, eu înteleg asta. Cu toate acestea ... lasã-mã sã explic ... cã poate aceste dificultãti au devenit mult mai grele, decît initial le presupusesem cã aveau sã fie ? Si vom aminti aici ... cã asta vine din gura cuiva care are o viatã binecuvîntatã, trãind într-un loc minunat. Deci, vom aminti de asemenea,de acei care se gãsesc în pozitie complect diferitã.

STIAM cã avea sã fie atît de dificil ? STIAM cã AVEAM SÃ SIMTIM asta atît de dificil ? STIAM cã întunericul aveau sã se comporte atît de josnic în agenda lor, pentru a obtine putere peste toate ... vreau sã spun ... în realitate ? Oare noi STIAM cît de rãu avea sã devinã asta ? Si sã fim cinstiti ... majoritatea dintre noi nu stie nici pe jumãtate !

Federatia de Luminã: Ne-ar place sã spunem cã a existat o carte deschisã, care ti-a fost arãtatã, cînd ai fost de acord sã cobori pentru a îndeplini aceastã misiune. Tu STIAI, cã nu era pentru cei slabi de inimã, sã se adauge tripulatiei Pãmîntului! Si cu toate astea, de asemenea a fost datã cunoasterea ... cã „VIATA” în sine este de fapt ... O CARTE DESCHISÃ. Fiecare nou capitol începe sã fie scris, imediat ce ultimul terminã. Nu se poate scrie capitolul 15, înainte de capitolul 6. Deci, în ADEVÃRUL nostru ... tu nu puteai sã STII în întregime, ceea ce avea sã se petreacã exact ... care avea sã fie calea ... pentru cã asta încã nu fusese scris.

Blossom: Cu toate acestea, ... cum STITI voi, cã PLANUL DIVIN va avea loc ? Cum STITI cu sigurantã ?

Federatia de Luminã: Pentru cã existã „certitudini” care sunt „prevãzute” de-alungul drumului. Existã evenimente definitive care sunt „construite” în plan ... care trebuie sã se petreacã, pentru ca „umanitatea”, pentru ca sã se miste ... si sã se miste în directia corectã.

CU TOATE ACESTEA ... aceste „evenimente”, asa cum bine stii Blossom ... depind mult ... nu de o anumitã datã ... însã de un marker vibrational. Aceste evenimente pre-organizate ... pot deriva numai, stînd în „sintonie” cu o anumitã frecventã. Cînd aceastã „sintonie” se gãseste în ordinea divinã ... atunci evenimentul poate avea loc.

Blossom: Atunci, de acord cu circumstantele si starea generalã a lucrurilor ... ai spune cã suntem întîrziati în „timpul frecventelor”, din cauza liberei vointe, si prin subjugarea de cãtre fortele negative ? Da, stiu cã spui cã nu existã timp ... însã stii ceea ce vreau sã spun.

Federatia de Luminã: Vezi tu, Blossom ... Acesta este locul între „voi” Pãmîntul si „noi” ... nu deasupra Pãmîntului ... ar putea sã fie rãu interpretat. Pentru ca tu sã spui „timpul frecventelor” si chiar dacã glumesti ... tu folosesti cuvîntul „timp” ... Cu toate acestea, nu existã timp ... existã numai vibratia energiei ... si cînd vibratia este valabilã ... ea va ... prin legile naturale ... aduce ... „intra în actiune”, dacã vrei ... ceea ce a fost definit pentru a se „întîmpla” ... cînd aceste frecvente de asemenea sau încãrcat.

Blossom: Înteleg ce vrei sã spui. Cu toate acestea, existe posibilitatea cã vre-o fiintã se gãseste deja în aceastã frecventã specificã, si dacã nu încã complect, foarte aproape ... si dacã întrebãm, dacã avem sã asteptãm încã 1000 de ani pentru ca altii sã o atingã ? Oh doamne ... mai bine sã încep sã crosetez un fular foarte lung !

Federatia de Luminã: Încã ... nu este în felul acesta, vei rãmîne fericitã sã o stii.

Blossom: Satisfãcutã! Sunt foarte fericitã! Ce drum va fi ? Dacã vei fi fericit sã o împãrtãsesti, desigur.

Federatia de Luminã: Asa, ca o formã de explicare ... probabil vom arunca o luminã asupra subiectului, în acest mod.

Cînd ceainicul începe sã fiarbã ... are multe picãturi de apã înãuntru-l lui. Fiecare picãturã este încãrcatã electric, pe mãsurã ce temperatura apei suie ... Cu toate acestea, dacã vã uitati înãuntru, veti vedea cã unele picãturi creeazã bãsici, si suie la suprafatã, înainte de altele. Cînd apa atinge temperatura corectã necesarã pentru a activa comutatorul „off” ... nu toate picãturile au suit la suprafatã. Nu este adevãrat, cã toate picãturile de apã sau „încãlzit” suficient pentru a deveni o „bãsicã de drept propriu”.Cu toate acestea ... ele încã se gãsesc acolo în interior, fiind doar apã ... în acest ceainic. Chiar si asa, nu a fost nevoie ca fiecare picãturã sã se transforme într-o bãsicã fierbînd ... nivelul în care unele picãturi rãmîn ... încã a contribuit totului, si a permis ca „sistemul” sã poatã sã declanseze, ceea ce el a fost proiectat ca sã facã.

Blossom: Asta vine ca o alinare, trebuie sã spun! Pentru cã din nefericire, se pare cã existã multi pe planetã care încã nici mãcar nu sau decongelat! Cu toate acestea, din nou ... Asta este pentru cã este mereu o veste rea ... oamenii rãi ... care sunt adusi la atentia noastrã ... pentru ca sã ne mentinã în aceastã vibratie. Eu încerc din greu, sã mã mentin departe de ei ... însã ei sunt foarte frumosi în fetele lor, pe aceastã planetã.

Federatia de Luminã: Probabil, poate sã fie din cauza asta cã noi spunem cã NOI VEDEM MAI MULTÃ LUMINÃ decît întuneric. Pentru cã în obiectivul nostru ... din pozitia NOASTRÃ ... percepem PUNCTELE DE LUMINÃ ... pentru cã la ele ne uitãm.

Blossom: Cu toate acestea, din nefericire ... atîtea pete întunecate sunt aruncate în mod deliberat pe fata noastrã dinadins. Fãcînd asta mult mai dificil pentru noi „aici” ... ca sã ne concentrãm în ceea ce vezi. Vã rog, SÃ STITI, eu nu gem ... Nu mã plîng ... Vreau sã vã spun doar, de ce am ajuns într-un loc în inimile noastre, în care multi dintre noi ar dori sã primeascã doar un „Bunã” de sus ... Un mic mesaj „de acasã”.

Federatia de Luminã: Noi întelegem asta mult mai clar acum, Blossom.

Blossom: Ok ... bine, eu stiu cã este ora sã închidem. Eu v-am simtit lipsa! Si voi simti lipsa, atîta timp cît voi fi departe ... însã noi vom avea momentele noastre ici si colo ... ÎN IUBIRE ... si în adevãr este bun DE SIMTIT a voastrã IUBIRE ... si MULTUMESC MULT.

Federatia de Luminã: Amintim cã vom sta unind forte cu tine, cînd rugãciunea va fi oferitã.

CEA MAI PROFUNDÃ IUBIRE A NOASTRÃ, ESTETRIMISÃ ACUM PENTRU FIECARE INIMÃ ... NOI SUNTEM O FAMILIE.
Website: Blossom Goodchild
Traducere: Florica


Share |