Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 31. mai, 2016


Sheldan Nidle - 31. mai, 2016

9 Cib, 9 Pax, 12 Manik

Selamat Jalwa! Store forandringer ligger i horisonten! De som raskt er i ferd med å legge alt på plass for den nye NESARA republikken er svært nær å fullføre dette enormt krevende prosjektet. Det er disse ukuelige patriotenes mål å få gjennomført dette så raskt som mulig. Så langt er første trinn i en todelt finansieringsplan på plass. Det neste trinnet vil forhåpentlig være fullført om kort tid. I følge dem som har innsyn i denne prosessen, kan denne NESARA republikken proklameres så snart den administrative finansieringen er på plass. Dette prosjektets mål er å formelt få en slutt på Federal Reserve systemet og tvinge den de facto regjeringen, som ble etablert ved grunnlovsendring i 1871, ut av business. Denne handlingen alene er nok til å gjøre det mulig for hver eneste amerikansk borger å krype ut under gjeldsslaveriets enorme, tyngende vekt og raskt bevege seg videre til status som et fritt og fremgangsrikt medlem av den nye Amerikanske Unionen! Denne prosessen gjør det også mulig for Pentagon å trekke seg ut av kriger i mange deler av verden og for første gang siden slutten på Vietnamkrigen, å bringe alle sine soldater hjem til det amerikanske fastland. Freden vil komme tilbake til denne kloden og et nytt, gullbasert penge- og finanssystem vil bli normen. Således skal Himmelens guddommelige dekreter manifestere på Gaia.

Disse vidunderlige forandringen skal hjelpe NESARAS prinsipper å bli spredd over hele kloden deres. Disse nye styresett og regjeringer vil deretter gjøre det mulig å få en endelig slutt på benektelsen av og hemmelighetskremmeriet omkring UFOer. Vi har til hensikt å benytte dette nye utgangspunktet til å begynne en serie med kommunikéer mellom disse regjeringene og oss. Himmelen har fastsatt et tidsskjema for dette øyeblikket i deres historie. Regjeringene deres vil begynne å frigjøre en hel hærskare av teknologiske nyvinninger som har blitt holdt skjult for dere i mer enn hundre år. Disse teknologiene vil bli ytterligere bygget oppunder av dem vi har å tilby dere. Vi ber om at disse oppfinnelsene blir brukt, først og fremst, til å rense opp Gaias luft, vann og jord. Det er av helt avgjørende betydning at alle Gaias tallrike økosystemer påny trives og blomstrer. Virkeliggjøringen av dette kan i seg selv stanse den undergangssyklusen som har ridd denne kloden som en mare gjennom de siste åtti årene. Dette er en aldeles utmerket anledning til å vise deres hengivenhet til Gaia og til å utforme en vellykket og i sannhet jomfruelig ren verden. Dette vil gjøre dere i stand til å sette i gang humanitære prosjekter i en virkelighet som er dedikert til en gjenforening av menneskeheten med sine familier fra åndeverdenen og fra verdensrommet.

Når deres historie så begynner å åpne seg for nye muligheter, så er det nødvendig at dere får en bedre forståelse av hva som skal skje. For lenge, lenge siden strippet Atlantidene dere for svarene på alle spørsmålene dere daglig søkte svar på. Historien deres ble omfattende manipulert av de mørke og deres venner Anunnakiene. Når mentorene vår ankommer vil tiden være inne for at deres mange spørsmål vil bli besvart. De vil først bli besvart gjennom de Oppstegne Mesternes belæringer og deretter av våre mentorer. Svarene vil rette opp igjen alt det Anunnakiene har fordreid og forfalsket med så stor bravur. Dette vil bety slutten på de crazy oppfatninger og tro dere har absorbert gjennom innkulturaliseringen dere fikk fra deres foreldre og venner og alle de "predikanter" dere siden har møtt. Det vi ganske enkelt sier er at dere vil bli i stand til kaste nytt lys over historien, som vil gi dere en ny måte å se tingene på, og som er del av en enormt omfattende dokumentasjon som til gode for dere er hentet fra Gaias Akashiske arkiv. Denne nye visdommen er ment å gi dere en langt sannere følelse av hva som har skjedd med henne siden Atlantis’ dager.

Alle disse tallrike bitene av vital informasjon vil bli til en levende historie om hvem dere er. Det som da trengs er det nestet steget på deres vei tilbake til full bevissthet. De mange oppstigningssymptomene dere daglig opplever er små, men likevel ekstremt nødvendige elementer av denne mektige prosessen. Det som er i ferd med å bli til virkelighet er mye mer enn en ny virkelighet representert ved nye styresett og regjeringer og en vidunderlig velstand for alle. Det dreier seg om de stadig økende muligheter som åpner seg for dere hver eneste dag. Det er nødvendig at dere tar alt dette inn og på den bakgrunn lærer dere praktiske måter å bruke deres indre visdom til å avgjøre hva dere skal tro på eller ikke. Nøkkelen er å begynne å anerkjenne at dere er uendelig mye mer enn dere hittil har trodd. Dere er midt inne i en omfattende operasjon for å skape et "Nytt Jeg". Dette nye Vesenet vil i begynnelsen være et Vesen midt mellom to verdener. Dette kan være forvirrende. Dette er årsaken til at først Mesterne og deretter mentorene våre må forklare for dere de mange nye virkeligheter dere vil møte. Dette er en prosedyre som i stor gard vil utfordre alt dere tror og har trodd på, for deretter å forklare hvorfor dere er her. Ut av alt dette vil komme et helt nytt sett av konsepter og innsikter som er helt avgjørende for deres videre ferd tilbake til full bevissthet.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Deres verden endrer seg langsomt, men sikkert alt mens de mørke sjelene som er vant til å herske i denne uhellige virkeligheten, gradvis mister sin makt og forsvinner. Vi takker dere, kjære Hjerter, for alt dere har oppnådd med hjelp fra våre ekstraterrestrielle venner og slektninger fra Inner-Jorden. De har tatt deres fantastiske visualiseringer av en omformet virkelighet og forsterket dem til et punkt hvor denne nåværende avskyelige virkeligheten kan forvandles. Følgelig er disse forandringene et resultat av vår felles innsats. Det er disse vidunderlige energiene deres som danner fundamentet i de energiene som nå er i ferd med å forvandle dette riket. Denne fantastiske rekken av forandringer gjør en mengde justeringer i overflateverdenen deres mulig. Den primære er selvfølgelig forandringene i bank, finans og myndighetssystemene deres. Disse forandringene vil fri dere fra gjeldsslaveriet og et lånesystem som er en enorm byrde for dere. Denne friheten vil med tiden gjøre at dere kan nå deres fulle potensial og bli de forbløffende Vesenene dere i virkeligheten er!

Vi Mestere er evig takknemlig for alt Himmelen har gjort for å få en ende på de mørkes lange herskertid i dette riket. Atlantidene og deres mørke allierte hadde til hensikt å redusere oss til permanente slaver for dem. Atlantis falt lenge før dette kriminelle forehavendet ble fullført. Gjennom de siste 13000 årene har også etterfølgerne deres mislykkes med å fullføre denne oppgaven. Nå sørger Himmelen for at dere alle kommer tilbake til den tilstand dere før dette var i. Det er vårt guddommelige privilegium å se til at dette blir gjennomført som det skal. Hver eneste en av dere gjør store fremskritt fremover mot dette særdeles edle målet. Dette riket blir i disse dager oversvømmet av kystallbarn som er her for å stabilisere dette riket og supplere deres energier med sine egne vidunderlige energier. Vi bruker disse barnas visjoner, i tillegg til deres, for å omgjøre dette riket og klargjøre det til at deres familie fra stjernene skal ankomme. Våre kommende belæringer er ment å ytterligere forsterke disse nye energiene. Alt dette leder frem mot en aldeles mirakuløs tid!

Himmelen har gitt oss løfte om at denne konfliktfylte og merkelige tiden vi er inne i ikke vil vare lenge. Det er begivenheter underveis som sette endelig sluttstrek. Himmelen bidrar med hjelp til en rekke ulike grupper for å sikre at velsignelsene vi er blitt lovet, blir levert på det riktige og guddommelige tidspunkt. Disse kommende begivenhetene vil sette i gang en flodbølge av aktivitet og omgjøre dette riket for alltid. Når dere har oppnådd påny å bli fysiske Engler, så skal dette riket være med å hjelpe galaksen med å forvandle de formelt sett mørke "Ancharas barn". Dette vil gjøre at hele denne galaksen kan vende seg til Lyset og ytterligere hjelpe andre med å spre denne gleden over alt gjennom hele dette universet. Det er denne skjebnen vi har visst om gjennom mange generasjoner. Vårt primære oppdrag er å forberede hver og en av dere til en aldeles forbløffende forvandling. Helt siden de første seremoniene som gjorde oss til Oppstegne Mestere, har vi ventet med lengsel i hjertet på det som nå er i ferd med å skje. Vi ber dere være positive og gjøre det som er nødvendig for å akselerere disse forandringene.

I dag drøftet vi kort et antall begivenheter som er rett rundt hjørnet. Over alt omkring dere er en verden i forandring. Det endelige slaget for å ende de mørkes hersketid er nå i gang. Seieren er nær. Se frem til deres triumf og vær klare til en storslagen feiring! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge